Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Veroilmoitus - avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt ilmoittavat elinkeinotoiminnan tiedot tuloverotusta varten veroilmoituksella 6A. Veroilmoitus täytyy aina antaa, vaikka varsinaista toimintaa ei olisi verovuonna ollutkaan.

Jos verovuoden aikana on päättynyt useampia tilikausia, ilmoita kaikkien tilikausien tiedot yhdellä veroilmoituksella.

Tee veroilmoitus OmaVerossa

Katso ohje veroilmoittamiseen

Elinkeinotoiminnan veroilmoituksen voit antaa sähköisesti myös

Voit antaa veroilmoituksen myös paperilomakkeella. Huomaa, että paperilomakkeen pitää olla perillä Verohallinnossa veroilmoituksen määräpäivänä.

Milloin veroilmoitus pitää antaa?

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön veroilmoitus pitää antaa viimeistään 2.4.2024.

Veroilmoituksen antamisesta ovat vastuussa kaikki elinkeinoyhtymän osakkaat. Kommandiittiyhtiössä veroilmoituksen antamisesta vastaavat vain vastuunalaiset yhtiömiehet.

Huomaa, että jos ilmoitat tietoja myöhässä, voit joutua maksamaan myöhästymismaksua tai veronkorotusta. Lue lisää myöhästymismaksusta ja veronkorotuksesta.

Voit tarvittaessa hakea ilmoittamiseen lisäaikaa, mutta vain, jos sinulla on siihen erityisiä syitä – esimerkiksi sairastuminen. Toimita lisäaikahakemus Verohallintoon ennen veroilmoituksesi viimeistä palautuspäivää. 

Lisäaikaa voit hakea OmaVerossa tai paperilomakkeella (3200).

Ulkomaisen avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön veroilmoitus

Myös ulkomaisen avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on annettava elinkeinotoiminnasta veroilmoitus Suomeen, jos yhtiö on rekisteröitynyt Suomessa ja sillä on suomalainen Y-tunnus.

Ulkomainen yhtymä ei ole erillinen verovelvollinen, vaan yhtymän tulolähteen tulos jaetaan verotettavaksi tulo-osuuksina yhtiömiehille. Jos yhtymälle ei muodostu kiinteä toimipaikkaa Suomeen, Suomella ei yleensä ole verotusoikeutta yhtymätuloon verosopimuksen mukaan. Silloinkin toiminnasta on annettava Suomeen veroilmoitus sekä vapaamuotoinen selvitys siitä, millä perusteilla tuloverovelvollisuutta ei ole. 

Sivu on viimeksi päivitetty 3.1.2024