Palautusten käyttäminen maksamattomiin veroihin

Tähän ohjeeseen on koottu tietoa siitä, miten Verohallinto käyttää palautuksen, jos palautuksen saajalla on veroja maksamatta.

Lue lisää henkilöasiakkaiden veronpalautusten käyttämisestä verojen maksuksi.

Jos asiakas saa veronpalautusta mutta veroja on jäänyt maksamatta, Verohallinto käyttää palautuksen veroihin aikaisintaan niiden eräpäivänä. Palautus voidaan käyttää palautuksen saajan omiin veroihin tai muihin veroihin, joista saaja on vastuussa (esimerkiksi yhtiömiehenä). Palautusten käyttämiseen ja käytön aikatauluun vaikuttaa se, minkä veron palautuksesta on kyse ja mitä veroja on maksamatta.

Palautusta voi saada esimerkiksi seuraavista veroista:

Palautuksen saaja saa aina ilmoituksen palautuksen käytöstä verovelalle postitse tai OmaVeroon. Palautuksen käyttöilmoitus näkyy verojen yhteenvedossa. Lisätietoa yhteenvedosta

Palautusta voidaan myös ulosmitata velkoihin, jotka ovat ulosotossa.

Yhteisön tuloveron palautus

Jos yhteisö saa veronpalautusta tuloverosta, Verohallinto käyttää palautuksen erääntyneisiin veroihin vanhentumisjärjestyksessä. Viimeisenä palautusta käytetään maksujärjestelyssä oleville veroille.

Veronpalautusta ei käytetä veroihin ennen niiden eräpäivää.

Milloin veronpalautus käytetään veroihin?

Verohallinto voi käyttää yhteisön veronpalautuksen erääntyneisiin veroihin heti verotuksen päättymispäivänä. Jokaisella yhteisöllä on oma verotuksen päättymispäivä, joka on merkitty verotuspäätökseen. Yhteisön verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukauden kuluttua tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisestä.

Veronpalautusta käytetään niihin veroihin, jotka erääntyvät viimeistään verotuksen päättymistä seuraavaan kuukauden 18. päivänä. Jos 18. päivä ei ole arkipäivä, määräpäivä siirtyy edeltäväksi arkipäiväksi.

Yhteisön tilikausi on päättynyt helmikuussa 2020. Yhteisö saa verotuspäätöksen, jonka mukaan verotuksen päättymispäivä on 10.8.2020 ja veronpalautuksen määrä 5 000 euroa. 12.8.2020 erääntyy 1 000 euroa arvonlisäveroa ja 24.8.2020 erääntyy 3 000 euroa ennakkoveroa. Yhteisö jättää molemmat verot maksamatta. Verohallinto käyttää veronpalautusta arvonlisäveroon 12.8. sekä ennakkoveroon 24.8. Palautuksesta jää jäljelle 1 000 euroa. Tämä summa maksetaan yhteisölle 5.10.2020.

Yhteisön tilikausi on päättynyt joulukuussa 2019. Verotuspäätöksen mukaan verotus päättyy 7.7.2020 ja yhteisö saisi 2 000 euroa veronpalautusta. Yhteisön olisi pitänyt maksaa 6.7. kiinteistöveroa 400 euroa, mutta se on jättänyt veron maksamatta. Verohallinto käyttää palautusta 7.7. kiinteistöveroon ja sen viivästyskorkoon.

Yhteisöllä on lisäksi maksettavana 1 000 arvonlisäveroa, joka erääntyy 13.7. Yhteisö maksaa Verohallinnolle 1 000 euroa 13.7. ja käyttää maksussa oma-aloitteisten verojen viitenumeroa. Yhteisön tarkoitus on maksaa erääntyvä arvonlisävero.

Veronpalautusta käytetään 13.7. arvonlisäveron maksuksi, vaikka yhteistö maksoi arvonlisäveron eräpäivänä. Yhteisön maksama summa jää odottamaan erääntyviä veroja tai Verohallinto maksaa sen takaisin yhteisölle. Tähän vaikuttaa se, millaisen ajankohdan ja eurorajan palautusrajan yhteisö on valinnut oma-aloitteisten verojen palautuksille. Lue lisää palautusajankohdan -ja rajan valinnasta OmaVerossa.

Miten tuloveron muutoksesta johtuva palautus käytetään?

Yhteisö voi saada veronpalautusta myös silloin, jos Verohallinto alentaa tuloveroa eli ennakkoveroa, lisäennakkoa tai jäännösveroa. Veronpalautusta voi tulla esimerkiksi silloin, jos yhteisö hakee muutosta ennakkoveroon tai jäännösveroon vasta sen jälkeen, kun yhteisö on jo ehtinyt maksaa veron. Tällaisen muutoksesta johtuvan veronpalautuksen Verohallinto voi käyttää maksamattomiin veroihin heti, kun päätös palautuksesta on tehty.

Yhteisölle on määrätty ennakkoveroa vuodelle 2020 yhteensä 24 000 euroa. Ennakkovero erääntyy 2 000 euron erissä joka kuukausi. Yhteisö hakee OmaVerossa muutosta ennakkoveroon 10.8.2020. Verohallinto hyväksyy hakemuksen 14.8. Ennakkoverot alenevat 12 000 euroon, ja ainoastaan tammi-kesäkuun maksuerät jäävät voimaan.

Yhteisön olisi pitänyt maksaa 1 000 euroa arvonlisäveroa viimeistään 12.8., mutta vero on jäänyt maksamatta. Verohallinto käyttää tuloveron palautusta 14.8. arvonlisäveroon sekä sille kertyneeseen viivästyskorkoon. Jäljelle jäävä osuus palautuksesta maksetaan yhteisön pankkitilille noin viikon kuluessa.

Arvonlisäveron, työnantajasuorituksen tai muun oma-aloitteisen veron palautus

Asiakas voi saada palautusta oma-aloitteisista veroista, kuten negatiivisesta arvonlisäverosta tai jo maksetun veron määrän pienentymisestä. Lisäksi asiakas voi saada palautusta käyttämättä jääneistä oma-aloitteisten verojen viitenumerolla tehdyistä maksuista, jos hän tekee OmaVerossa palautuspyynnön tai sinulla on Omaverossa asetettuna palautusvaihtoehdoksi "Palautus ilmoituspäivää seuraavan yleisen eräpäivän jälkeen".

Asiakas voi itse muuttaa palautusajankohtaa OmaVerossa. Lue lisää arvonlisäveron ja muiden oma-aloitteisten verojen palautuksen maksamisesta.

Puutteet ilmoituksissa estävät palautuksen maksamisen

Jos asiakkaalla on puutteita ilmoituksissa, palautuksia ei voida maksaa. Palautuksia käytetään kuitenkin erääntyneille veroille siihen asti, kunnes kaikki puuttuvat ilmoitukset on annettu. Sen jälkeen Verohallinto laittaa palautuksen maksuun.

Yhtiön verotus valmistuu 28.8.2020. Yhtiön veronpalautusta käytettäisiin tavallisesti 18.9. saakka, mutta yhtiöltä on jäänyt arvonlisäveron ilmoituksia antamatta. Puuttuvien ilmoituksien vuoksi palautusta ei makseta yhtiölle, vaan käytetään 23.9. erääntyvälle ennakkoverolle.