Yritys- ja yhteisöasiakkaiden tärkeät päivämäärät

Yhteisö antaa veroilmoituksen 4 kuukauden kuluessa siitä, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt. Verotuksen päättymispäivä on merkitty verotuspäätökseen. Verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukautta tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen. Yhteisön jäännösveron eräpäivä on verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 3. päivä. Yhteisön veronpalautus maksetaan verotuksen päättymiskuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 5. päivänä.

Kaikki asiakkaat voivat täydentää ennakkoperintäänsä yhden kuukauden ajan verovuoden päättymisestä ilman huojennettua viivästyskorkoa maksamalla lisäennakkoa OmaVerossa.

Oma-aloitteisten verojen kuten arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten osalta kalenteriin on merkitty veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivät. Kalenteriin on lisäksi merkitty muun muassa päivämäärät, jolloin yhteenveto toimitetaan OmaVeroon.

Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisteri.fi

 • Vuoden 2019 palkat ja ennakonpidätykset ilmoitetaan tulorekisteriin 5 päivän kuluessa palkanmaksupäivästä (maksupäivä + 5 päivää).
 • Työnantajan sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan tulorekisteriin palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivä.

Työnantajasuoritusten maksamisen eräpäivä säilyy ennallaan. Eräpäivät on merkitty kuukausittaiseen kalenteriin.


2019

Tammikuu

Tammikuussa käytetään vielä vuoden 2018 verokortteja, mutta palkanlaskennassa tuloseuranta aloitetaan alusta.

Maa- ja metsätalouden veroilmoitusten (lomakkeet 2 ja 2C) postitus alkaa tammikuun puolivälissä.

Verotusyhtymien (esim. maa-ja metsätalous-/kiinteistöyhtymät) veroilmoitusten (lomakkeet 2, 2C, 36) postitus alkaa tammikuun puolivälissä.

Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja ennakonpidätyksistä ilmoitetaan tulorekisteriin viimeistään 5 päivän kuluessa palkanmaksusta. Työnantajan sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan tulorekisteriin palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivä. Lue lisää palkkojen ja työnantajasuoritusten ilmoittamisesta tulorekisteriin.

4.1.

Vuoden 2019 ennakkoveron tilisiirtolomakkeet asiakkailla, joilla on 12 maksuerää

7.1.

Marraskuun 2018 rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

14.1.

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  Marraskuun 2018 arvonlisävero, arpajaisvero sekä joulukuun 2018 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero.

21.1.

 • Joulukuun 2018 arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

 

22.1.

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä

23.1.

Ennakkoveron eräpäivä

31.1.

Vuosi-ilmoitusten viimeinen jättöpäivä

Huom! Jos työnantajan vuosi-ilmoitus, vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista, vuosi-ilmoitus osingoista, vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä ja vuosi-ilmoitus välitetyistä ulkomaisista osingoista annetaan sähköisesti, viimeinen palautuspäivä on 4.2.2019.
Huomioi poikkeukset: Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista koroista 15.2.2019. Ammattiyhdistysjäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista sekä työttömien korvauspäivistä on annettava vuosi-ilmoitus viimeistään 20.2.2019, Vuosi-ilmoitus osakaslainoista 25.2.2019.

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Ulosottoon lähetetään verot, jotka ovat saaneet ulosottoa koskevan huomautuksen joulukuussa
 • Protestoitavaksi lähetetään verot, jotka ovat saaneet protestointia koskevan huomautuksen joulukuussa

Helmikuu

Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja ennakonpidätyksistä ilmoitetaan tulorekisteriin viimeistään 5 päivän kuluessa palkanmaksusta. Työnantajan sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan tulorekisteriin palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivä. Lue lisää palkkojen ja työnantajasuoritusten ilmoittamisesta tulorekisteriin.

1.2.

 • Vuoden 2019 verokortit tulevat voimaan 
 • Vuoden 2017 jäännösveron 2. eräpäivä (muut kuin yhteisöt)

4.2.

Sähköisenä annetun työnantajan vuosi-ilmoituksen, rajoitetusti verovelvollisille maksettujen suoritusten vuosi-ilmoitus, osuuskunnan ylijäämien, osinkojen tai ulkomaisten osinkojen vuosi-ilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 4.2.2019.

5.2.

 • Joulukuun 2018 rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

12.2.

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  Joulukuun 2018 arvonlisävero ja arpajaisvero sekä tammikuun 2019 ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.
 • Työnantajasuoritusten maksun eräpäivä.
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien loka-joulukuun 2018 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä. 

15.2.

Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveronalaisista koroista, viimeinen jättöpäivä

20.2.

 • Tammikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • Vuosi-ilmoitus ammattiyhdistysjäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista sekä työttömien korvauspäivistä, viimeinen jättöpäivä.

22.2.

Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä.

25.2.

 • Ennakkoveron eräpäivä
 • Vuosi-ilmoitus osakaslainoista, viimeinen jättöpäivä

28.2.

 • Vuosimenettelyssä olevat arvonlisäverovelvolliset kuten esim. alkutuottajat ja kuvataiteilijat antavat arvonlisäveroilmoituksen ja maksavat arvonlisäveron vuodelta 2018
 • Metsätalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä
 • Kiinteistöyhtymien, maa- ja metsätalousyhtymien veroilmoituksen (lomake  2Y, 2C, 7K) viimeinen palautuspäivä
 • Energiatuotteiden valmisteveron palautushakemukset muiden kuin yhteisöjen osalta annettava viimeistään 28.2.2019

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Ulosottoon lähetetään verot, jotka ovat saaneet ulosottoa koskevan huomautuksen tammikuussa
 • Protestoitavaksi lähetetään verot, jotka ovat saaneet protestointia koskevan huomautuksen tammikuussa

Maaliskuu

Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja ennakonpidätyksistä ilmoitetaan tulorekisteriin viimeistään 5 päivän kuluessa palkanmaksusta. Työnantajan sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan tulorekisteriin palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivä. Lue lisää palkkojen ja työnantajasuoritusten ilmoittamisesta tulorekisteriin.

5.3.

 • Kiinteistöverotuspäätösten postitus alkaa.
 • Tammikuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

7.3.

Kiinteistötiedot verkossa palvelu avautuu kaikille asiakkaille klo 12.00. Kiinteistötietoja ei tarvitse korjata eikä ilmoittaa, jos kiinteistöverotuspäätöksen perusteena olevat tiedot ovat oikein. 

12.3.

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä. 
  Tammikuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä helmikuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.

 • Työnantajasuoritusten maksun eräpäivä. 

15.3.

Vuoden 2018 vuosi-ilmoitusten korjaukset tulisi tehdä viimeistään 15.3.2019, jotta tiedot saadaan esitäytetyille veroilmoituksille. Tämän jälkeen virheet on korjattava heti, kun ne on havaittu. Korjaukset on tehtävä viimeistään 30.4.2019, jotta tiedot ehtivät säännönmukaiseen verotukseen.

20.3.

Helmikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.3.

Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä

25.3.

Ennakkoveron eräpäivä

31.3.

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Ulosottoon lähetetään verot, jotka ovat saaneet ulosottoa koskevan huomautuksen helmikuussa
 • Protestoitavaksi lähetetään verot, jotka ovat saaneet protestointia koskevan huomautuksen helmikuussa

Huhtikuu

Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja ennakonpidätyksistä ilmoitetaan tulorekisteriin viimeistään 5 päivän kuluessa palkanmaksusta. Työnantajan sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan tulorekisteriin palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivä. Lue lisää palkkojen ja työnantajasuoritusten ilmoittamisesta tulorekisteriin.

Henkilöasiakkaat (myös elinkeinon-, maa- ja metsätaloudenharjoittajana toimivat) saavat esitäytetyn veroilmoituksen.

2.4.

 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen (5) palautuspäivä
 • Elinkeinoyhtymien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen palautuspäivä
 • Maatalouden veroilmoituksen (2) viimeinen palautuspäivä

 • Metsätalouden veroilmoituksen (2C) palautuspäivä, jos lisäksi on palautettava maatalouden veroilmoitus (2) tai elinkeinotoiminnan veroilmoitus (5)

 • Henkilöasiakkaiden, joiden esitäytetylle veroilmoitukselle on merkitty määräpäiväksi 2.4., tulee täydentää veroilmoitusta viimeistään 2.4. Oma määräpäivä näkyy OmaVerosta ja veroilmoituksesta. Jos tiedot ovat kunnossa, ei tarvitse tehdä mitään. 2.4. on määräpäivänä niillä, jotka palauttavat joko maatalouden veroilmoituksen (2) ja/tai elinkeinotoiminnan veroilmoituksen (5)

 • Esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivä, jos palautettavana lisäksi maatalouden veroilmoitus (2) ja/tai elinkeinotoiminnan veroilmoitus (5)

5.4.

Helmikuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

12.4.

Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä. 
Helmikuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä maaliskuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.

Työnantajasuoritusten maksun eräpäivä.

23.4.

 • Maaliskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä
 • Ennakkoveron eräpäivä

25.4.

Kiinteistötiedot verkossa -palvelu auki viimeistä päivää. Kiinteistötietoja ei tarvitse korjata eikä ilmoittaa, jos kiinteistöverotuspäätöksen perusteena olevat tiedot ovat oikein.

30.4.

Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 31.12.2018.

Yhteisöjen energiaveron palautushakemusten viimeinen jättöpäivä.

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Ulosottoon lähetetään verot, jotka ovat saaneet ulosottoa koskevan huomautuksen maaliskuussa
 • Protestoitavaksi lähetetään verot, jotka ovat saaneet protestointia koskevan huomautuksen maaliskuussa

Toukokuu

Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja ennakonpidätyksistä ilmoitetaan tulorekisteriin viimeistään 5 päivän kuluessa palkanmaksusta. Työnantajan sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan tulorekisteriin palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivä. Lue lisää palkkojen ja työnantajasuoritusten ilmoittamisesta tulorekisteriin.

6.5.

Maaliskuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

7.5.

 • Henkilöasiakkaiden, joiden esitäytetylle veroilmoitukselle on merkitty määräpäiväksi 7.5., tulee täydentää veroilmoitusta viimeistään 7.5.  Oman määräpäivän näet OmaVerosta ja veroilmoituksestasi. Jos tiedot ovat kunnossa, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

13.5.

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  Maaliskuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä huhtikuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.

 

 • Työnantajasuoritusten maksun eräpäivä.
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien tammi-maaliskuun 2019 arvonlisävero,  ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.
 • Neljännesvuosittain maksettavien tammi-maaliskuun 2019 työnantajasuoritusten maksun eräpäivä.

14.5.

 • Henkilöasiakkaiden, joiden esitäytetylle veroilmoitukselle on merkitty määräpäiväksi 14.5., tulee täydentää veroilmoitusta viimeistään 14.5.  Oman määräpäivän näet OmaVerosta ja veroilmoituksestasi. Jos tiedot ovat kunnossa, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

20.5.

Huhtikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.5.

Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä

23.5.

Ennakkoveron eräpäivä

31.5.

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Ulosottoon lähetetään verot, jotka ovat saaneet ulosottoa koskevan huomautuksen huhtikuussa
 • Protestoitavaksi lähetetään verot, jotka ovat saaneet protestointia koskevan huomautuksen huhtikuussa 

Kesäkuu

Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja ennakonpidätyksistä ilmoitetaan tulorekisteriin viimeistään 5 päivän kuluessa palkanmaksusta. Työnantajan sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan tulorekisteriin palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivä. Lue lisää palkkojen ja työnantajasuoritusten ilmoittamisesta tulorekisteriin.

 

5.6.

Huhtikuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

12.6.

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  Huhtikuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä toukokuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.

 

 • Työnantajasuoritusten maksun eräpäivä.

20.6.

Toukokuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

24.6.

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä
 • Ennakkoveron eräpäivä

30.6.

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Ulosottoon lähetetään verot, jotka ovat saaneet ulosottoa koskevan huomautuksen toukokuussa
 • Protestoitavaksi lähetetään verot, jotka ovat saaneet protestointia koskevan huomautuksen toukokuussa

Heinäkuu

Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja ennakonpidätyksistä ilmoitetaan tulorekisteriin viimeistään 5 päivän kuluessa palkanmaksusta. Työnantajan sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan tulorekisteriin palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivä. Lue lisää palkkojen ja työnantajasuoritusten ilmoittamisesta tulorekisteriin.

5.7.

Toukokuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

12.7.

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  Toukokuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä kesäkuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.

 

 • Työnantajasuoritusten maksun eräpäivä.

22.7.

 • Kesäkuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä

23.7.

 • Ennakkoveron eräpäivä

 

31.7.

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Ulosottoon lähetetään verot, jotka ovat saaneet ulosottoa koskevan huomautuksen kesäkuussa
 • Protestoitavaksi lähetetään verot, jotka ovat saaneet protestointia koskevan huomautuksen kesäkuussa 

Elokuu

Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja ennakonpidätyksistä ilmoitetaan tulorekisteriin viimeistään 5 päivän kuluessa palkanmaksusta. Työnantajan sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan tulorekisteriin palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivä. Lue lisää palkkojen ja työnantajasuoritusten ilmoittamisesta tulorekisteriin.

1.8.

Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt kesäkuussa, jäännösveron ensimmäinen eräpäivä on 1.8. Toisen erän eräpäivä on 1.10.

5.8.

Kesäkuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa. 

6.8.

Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt kesäkuussa, veronpalautus maksetaan tilille 6.8.

12.8.

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  Kesäkuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä heinäkuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero. 
 •  Työnantajasuoritusten maksun eräpäivä.
 •  Neljännesvuosittain ilmoittavien huhti-kesäkuun 2019 arvonlisävero, ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.
 • Neljännesvuosittain maksettavien huhti-kesäkuun 2019 työnantajasuoritusten maksun eräpäivä.

20.8.

Heinäkuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.8.

Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä

23.8.

Ennakkoveron eräpäivä

31.8.

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Ulosottoon lähetetään verot, jotka ovat saaneet ulosottoa koskevan huomautuksen heinäkuussa
 • Protestoitavaksi lähetetään verot, jotka ovat saaneet protestointia koskevan huomautuksen heinäkuussa 

Syyskuu

Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja ennakonpidätyksistä ilmoitetaan tulorekisteriin viimeistään 5 päivän kuluessa palkanmaksusta. Työnantajan sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan tulorekisteriin palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivä. Lue lisää palkkojen ja työnantajasuoritusten ilmoittamisesta tulorekisteriin.

Energiatuotteiden valmisteverojen palautuspäätökset ja Ahvenanmaan metsänhoitomaksupäätökset postitetaan asiakkaille.

2.9.

Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt heinäkuussa, niin ensimmäisen jäännösveron eräpäivä on 2.9. Toisen erän eräpäivä on 1.11.

3.9.

Kiinteistöveron 1. erän eräpäivä

4.9.

Jos asiakkaan verotus on päättynyt heinäkuussa, niin veronpalautus maksetaan tilille 4.9.

5.9.

Heinäkuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

12.9.

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  Heinäkuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä elokuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.

 

 • Työnantajasuoritusten maksun eräpäivä

 

20.9.

 • Elokuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

 

23.9.

 • Ennakkoveron eräpäivä
 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä.

30.9.

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Ulosottoon lähetetään verot, jotka ovat saaneet ulosottoa koskevan huomautuksen elokuussa
 • Protestoitavaksi lähetetään verot, jotka ovat saaneet protestointia koskevan huomautuksen elokuussa 

Lokakuu

Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja ennakonpidätyksistä ilmoitetaan tulorekisteriin viimeistään 5 päivän kuluessa palkanmaksusta. Työnantajan sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan tulorekisteriin palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivä. Lue lisää palkkojen ja työnantajasuoritusten ilmoittamisesta tulorekisteriin.

1.10.

 • Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt elokuussa, niin ensimmäisen jäännösveron eräpäivä on 1.10. Jäännösveron 2. erän eräpäivä on 2.12.
 • Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt kesäkuussa, niin jäännösveron toisen erän eräpäivä on 1.10.

4.10.

Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt elokuussa, niin veronpalautus maksetaan tilille 4.10.

7.10.

Elokuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

14.10.

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  Elokuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä syyskuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.
 • Työnantajasuoritusten maksun eräpäivä.

15.10.

Kiinteistöveron 2. erän eräpäivä.

21.10.

 • Syyskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 

22.10.

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä

23.10.

Ennakkoveron eräpäivä

 

31.10.

 • Viimeiset verotuspäätökset vuodelta 2018 toimitettu asiakkaille
 • Vuoden 2018 verotus päättyy

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Ulosottoon lähetetään verot, jotka ovat saaneet ulosottoa koskevan huomautuksen syyskuussa
 • Protestoitavaksi lähetetään verot, jotka ovat saaneet protestointia koskevan huomautuksen syyskuussa 

Marraskuu

Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja ennakonpidätyksistä ilmoitetaan tulorekisteriin viimeistään 5 päivän kuluessa palkanmaksusta. Työnantajan sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan tulorekisteriin palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivä. Lue lisää palkkojen ja työnantajasuoritusten ilmoittamisesta tulorekisteriin.

1.11.

 • Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt syyskuussa, niin ensimmäisen jäännösveron eräpäivä on 1.11. Toisen erän eräpäivä on 2.1.
 • Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt heinäkuussa, niin jäännösveron 2. erän eräpäivä on 1.11.

4.11.

Vuoden 2018 verotustiedot tulevat julkisiksi ja ovat nähtävillä verotoimistoissa.

5.11.

 • Syyskuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.
 • Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt syyskuussa, niin veronpalautus maksetaan tilille 5.11.

12.11.

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  Syyskuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä lokakuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.
 • Työnantajasuoritusten maksun eräpäivä.
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien heinä-syyskuun 2019 arvonlisävero,  ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.
 • Neljännesvuosittain maksettavien heinä-syyskuun 2019 työnantajasuoritusten maksun eräpäivä.

20.11.

Lokakuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.11.

Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä.

25.11.

Ennakkoveron eräpäivä.

30.11.

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Ulosottoon lähetetään verot, jotka ovat saaneet ulosottoa koskevan huomautuksen lokakuussa
 • Protestoitavaksi lähetetään verot, jotka ovat saaneet protestointia koskevan huomautuksen lokakuussa 

Joulukuu

Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja ennakonpidätyksistä ilmoitetaan tulorekisteriin viimeistään 5 päivän kuluessa palkanmaksusta. Työnantajan sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan tulorekisteriin palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivä. Lue lisää palkkojen ja työnantajasuoritusten ilmoittamisesta tulorekisteriin.

2.12.

 • Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt lokakuussa, niin ensimmäisen jäännösveron eräpäivä on 2.12. Toisen erän eräpäivä on 3.2.
 • Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt elokuussa, niin jäännösveron 2. erän eräpäivä on 2.12.

4.12.

Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt lokakuussa, niin veronpalautus maksetaan tilille 4.12.

5.12.

Lokakuun rakentamisilmoitusten määräpäivä. Ilmoitin.fi:ssä olevan katkon vuoksi rakentamisilmoitukset syys-joulukuulta voi antaa poikkeuksellisesti viimeistään 5.2.2020.

Yhteisöjen veronpalautus maksetaan tileille (kun tilikausi on päättynyt 31.12.2018 ja verotus päättyy 31.10.2019).

12.12.

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  Lokakuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä marraskuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.

 

 • Työnantajasuoritusten maksun eräpäivä.

20.12.

Marraskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

23.12.

 • Ennakkoveron eräpäivä
 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä.

31.12.

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Ulosottoon lähetetään verot, jotka ovat saaneet ulosottoa koskevan huomautuksen marraskuussa
 • Protestoitavaksi lähetetään verot, jotka ovat saaneet protestointia koskevan huomautuksen marraskuussa 

Huom! Jos eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, maksun saa maksaa ensimmäisenä arkipäivänä.