Muutokset henkilöasiakkaiden ennakkoveroon 1.11.2018

Osakeyhtiöillä ja muilla yhteisöillä ennakkoveroon liittyvät muutokset ovat tulleet voimaan 1.11.2017.

Henkilöasiakkailla muutokset tulevat voimaan 1.11.2018.
Henkilöasiakkaita ovat myös metsä- ja maataloudenharjoittajat, liikkeen- ja ammatinharjoittajat sekä yhtymän osakkaat.

Ennakkoveroa maksetaan tyypillisesti yritystoiminnasta ja pääomatulosta esimerkiksi vuokratulosta tai myyntivoitosta.

Ennakkoveroon voi hakea muutosta aiempaa pidempään

  • Voit hakea uutta ennakkoveroa sekä muutosta ennakkoveroon aiempaa pidempään, aina verotuksen päättymiseen asti.
  • Hae muutosta OmaVerossa tai paperilomakkeella. Verotuksen päättymispäivä on asiakaskohtainen. Oman verotuksesi päättymispäivän näet verotuspäätökseltäsi.

Lisäennakko korvaa ennakon täydennysmaksun

Jos vuoden mittaan maksamasi verot eivät riitä, voit täydentää niitä maksamalla lisäennakkoa.

  • Voit hakea lisäennakkoa OmaVerossa tai paperilomakkeella oman verotuksesi päättymiseen asti.
  • Lisäennakolle maksat korkoa seuraavasti:
    • korottomasti verovuotta seuraavan tammikuun loppuun asti
    • huojennetulla viivästyskorolla helmikuun alusta oman verotuksen päättymiseen asti.

Vanhan käytännön mukaista ennakon täydennysmaksua voit vielä maksaa 31.10.2018.