Tietuekuvaukset - Suorasiirrot ja muut ilmoitukset

 
Nimi Tietuekuvaus
/vuosi (pdf)
Lomake
/ohjeet
Suorasiirrot    
Yleisesti verovelvollisten eläkkeensaajien suorasiirto (VKESSELE) 2018 Ohje
Rajoitetusti verovelvollisten eläkkeensaajien suorasiirto (RVKSSELE) 2018 Ohje
Palkkojen ennakonpidätystietojen suorasiirto (VKESSPAE) 2018

Ohje

Portaikkoverokortin tulorajat

Lisäohje etuudenmaksajille

Opastusvideo

YEL ja MYEL työtulotietojen ilmoittaminen ennakkoperintää varten (VKTYOSVA) 2018  
Ennakonpidätystiedot etuuksien maksajille 2018 Ohje
Muut ilmoitukset     
Perintö- ja lahjaverolain vakuutustiedot (E) 2016 ->

Ohje

Apuväline

Työnantajan veronumeropyynnöt ja rekisteröintipyynnöt (VERONUME) 2012 -> Ohje
Apuväline
Apuvälineohje
Veronumerorekisterissä olon tarkistaminen (VEROKYSE) 2014 ->  
Ennakkoperintärekisteriin merkitsemisen tarkistaminen (VSENPERE) 15.1.2018 2018 -> Ohje
Apuväline
Arvonlisäverovelvollisuuden tarkistaminen (VSALVTAR) 15.1.2018 2018 ->  
Ilmoitus varainsiirtoverosta (VSVARAIN) 20.3.2017 2016 ->  
Isännöitsijän ilmoitus omistajanvaihdoksesta asuntoyhteisössä (VSIOMVAS)
2016 ->  
Rakentamisen tiedonantomenettely / työntekijätiedot (VSRAKYHT ja VSTYONTE)

2014 ->

31.12.2015 voimaan tulleet

 
Rakentamisen tiedonantomenettely / urakkatiedot (VSRAKYHT ja VSURAKKA)

2014 ->

31.12.2015 voimaan tulleet

 
Ilmoitus selvitysvelvollisesta (CbC ja DAC4)

2018
2017 (13.6.2017)
2016 (13.6.2017)

 
Maakohtainen raportti (CbC ja DAC4) Tekninen soveltamisohje (13.6.2017)

Esimerkkitiedostot:
CBC-Report_New.xml (13.12.2017)
CBC_Report_Delete.xml (13.12.2017)

 

Lisätietoa tietuekuvauksista ja aiempien vuosien tietuekuvaukset saat sähköpostiosoitteesta ohjelmistotalot(at)vero.fi