Genomför och testa i testmiljön

Du kan börja programvaruutveckling utifrån gränssnittsbeskrivningarna.

En programvaruutvecklare ska hämta ett testcertifikat för att testa Vero API-gränssnitten. Med testcertifikatet är det möjligt att testa anmälning via gränssnittet och mottagning av information i Skatteförvaltningens testmiljö, som returnerar statiska svar. Du kan använda testmiljön genom att anropa testadressen för gränssnitten med ett testcertifikat.

Vero API använder samma testcertifikattjänst som inkomstregistret. Om du redan har ett WebService-testcertifikat för inkomstregistret, behöver du inte ansöka om ett separat testcertifikat för användning av Skatteförvaltningens gränssnitt. Startanmälan måste dock fyllas i och innehållet i certifikatfilen måste skickas till oss på adressen som finns i startanmälan.

Hämtning av testcertifikat 

Hämtning av testcertifikat för testning av Vero API förutsätter följande åtgärder:

 • fyll i anmälan för inledning av testning 6700 (pdf)
 • genom att underteckna och sända en anmälan om inledning i pdf-format till adressen ohjelmistotalot(at)vero.fi, godkänner du på samma gång användarvillkoren för testcertifikatet
 • sändning av anmälan om inledning sätter igång hämtningen av ett testcertifikat
 • till den tekniska kontaktpersonen sänds e-post med anvisningar för bildandet av certifikatet och skyddad e-post för hämtningen av testcertifikatet
  • Testcertifikatet hämtas från web service-gränssnittet för certifikattjänsten för Inkomstregistret, anvisningar om och beskrivning av gränssnittet
  • adressen för miljön för certifikattjänstens intressentgruppstestning: https://pkiws-testi.vero.fi/2017/10/CertificateServices
   • den tekniska kontaktpersonen bildar en begäran om certifikat (CSR) och sänder den till gränssnittet för certifikattjänsten (SignNewCertificate), som svar fås en hämtningskod (TransferId)
   • den tekniska kontaktpersonen hämtar certifikatet med hämtningskoden för certifikatet från gränssnittet för certifikattjänsten (GetCertificate)
   • certifikatet finns i början av GetCertificate-svarsmeddelandet under punkten <GetCertificate> <Certificate>
  • när testcertifikatet hämtats, sänd innehållet i certifikatet till oss som svar till e-postmeddelandet med anvisningar om hämtning av certifikatet.
   • innehållet i testcertifikatet sänds till oss som text i den form som det returnerades från certifikattjänsten (som Base64-kodad text, inte som bifogad fil)
  • vi lagrar testcertifikatet i vår testmiljö och vi ger information när det är tillgängligt.

Testmiljö

Dokumentation rörande gränssnitten Vero API och URL för testmiljö finns på adressen: https://avoinomavero.vero.fi/APIPortal/

 

Gå tillbaka till Vero API-sidan