Dokumentation

Allmän beskrivning av inkomstregistrets certifikattjänst och beskrivningar av gränssnittet.

Certifikattjänst – Allmän beskrivning (pdf), 20.1.2020, version 1.04

  • Dokumentet innehåller en allmän beskrivning av certifikattjänsten för inkomstregistret.
  • Till exempel:
   • Certifikatens livscykel och förnyande av dessa: kapitel 3.4
   • Begäran om ett nytt certifikat: kapitel 3.2

Certifikattjänst – Beskrivning av gränssnittet (pdf), 10.4.2019, version 1.03

  • Dokumentet innehåller en beskrivning av hur gränssnittet Web Service i certifikattjänsten har byggts upp med tanke på den som förverkligar systemintegreringen.
  • Till exempel:
   • Schema som används för att förnya ett certifikat: kapitel 3.3–
   • Schema som används för att begära ett nytt certifikat: kapitel 3.1–

Tekniskt gränssnitt för certifikattjänsten – ZIP – för Applikationsutvecklarna, 15.12.2017, version 1.01

  • WSDL-beskrivning av tjänsterna och datainnehåll i XML-schema-format.

Beskrivningarna av gränssnitten för inlämnandet och distributionen av inkomstregistrets löne- och förmånsuppgifter samt tillämpningsanvisningar relaterade till dem finns på webbsidorna Dokumentation.

Sidan har senast uppdaterats 8.10.2021