1. Certifikattjänst – Allmän beskrivning (pdf) (15.12.2017, version 1.01)

  • Dokumentet innehåller en allmän beskrivning av certifikattjänsten för inkomstregistret.

2. Certifikattjänst – Beskrivning av gränssnittet (pdf) (15.12.2017, version 1.01)

  • Dokumentet innehåller en beskrivning av hur gränssnittet Web Service i certifikattjänsten har byggts upp med tanke på den som förverkligar systemintegreringen.

3. Tekniskt gränssnitt för certifikattjänsten – ZIP – för Applikationsutvecklarna (15.12.2017, version 1.01)

  • Datainnehållet i tjänsterna beskrivs i ett XML-schema.