Kontrollera vårens viktiga datum för skattedeklarationer – skattedeklarationerna för jord- och skogsbruksidkare samt firmaföretagare finns redan nu i MinSkatt

Skatteförvaltningens meddelande, 13.1.2023

Jord- och skogsbruksidkare får nu för första gången skattedeklarationsblanketten endast elektroniskt i MinSkatt. Löntagare och pensionärer har som vanligt datumen för sina skattedeklarationer i maj.

Utsatta dagar för att komplettera skattedeklarationerna på våren 2023:

28.2.2023: skogsägare och jordbrukssammanslutningar

 • Skattedeklaration för skogsbruk: skogssammanslutningar och de som endast idkar skogsbruk
 • Skattedeklaration för jordbruk: jordbrukssammanslutningar
 • Momsdeklaration och betalning av moms
 • Ansökan om återbäring av punktskatt på energiprodukter inom jordbruket för skatteåret 2022

3.4.2023: jordbruksidkare och firmaföretagare Obs! Samma datum gäller även företagarnas makar

 • Skattedeklarationen för jordbruk: jordbruksidkare
 • Den förhandsifyllda skattedeklarationen av personliga inkomster för jordbruksidkare och deras makar
 • Skattedeklarationen för skogsbruk: skogsägare som även bedriver jordbruks- eller näringsverksamhet
 • Skattedeklarationen för företagsverksamhet för firmaföretagare. Den förhandsifyllda skattedeklarationen av personliga inkomster för firmaföretagare och deras makar
 • Näringssammanslutningarnas skattedeklaration för näringsverksamhet

2.5.2023: aktiebolag och övriga samfund

 • Samfund ska lämna skattedeklarationen inom 4 månader räknat från utgången av räkenskapsperioden. Räkenskapsperioden för de flesta samfund går ut vid årsskiftet. Då är den utsatta dagen för skattedeklarationen 2.5.
 • Den utsatta dagen för fastighetsskattedeklarationen

9.5.2023

 • Den första inlämningsdagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen för löntagare och pensionstagare. Om det finns något att komplettera eller korrigera i uppgifterna ska kompletteringarna lämnas senast denna dag. Enklast går det i MinSkatt. Du kan kontrollera din utsatta dag för skattedeklarationen på din egen skattedeklaration.
 • Den utsatta dagen för privatpersoners fastighetsskattedeklarationer. Om det finns något att korrigera i fastighetsuppgifterna ska korrigeringarna lämnas senast denna dag. För de flesta privatpersoner infaller betalningsdagarna för fastighetsskatten 7.8.2023 och 6.10.2023.

16.5.2023

 • Den andra utsatta dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen för lön- och pensionstagare. Om det finns något att komplettera eller korrigera i uppgifterna ska kompletteringarna lämnas senast denna dag.

23.5.2023

 • Den tredje utsatta dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen för lön- och pensionstagare. Om det finns något att komplettera eller korrigera i uppgifterna ska kompletteringarna lämnas senast denna dag.

Jord- och skogsbruksidkare får skattedeklarationen endast i MinSkatt

Skatteförvaltningen skickar inte längre skattedeklarationer på papper till jord- och skogsbruksidkare, utan de får sin skattedeklaration i MinSkatt. Vid behov är det emellertid fortfarande möjligt att skriva ut en pappersblankett på skatt.fi eller beställa den per telefon. Skatteförvaltningen slutade i fjol posta pappersblanketter till firmaföretagare.

De flesta firmaföretagarna såväl som jord- och skogsbruksidkarna har redan vant sig vid att sköta ärenden elektroniskt med Skatteförvaltningen. I fjol lämnade hela 96 procent av firmaföretagarna en elektronisk skattedeklaration. Av dem som endast bedriver skogsbruk lämnade 80 procent en elektronisk deklaration och även 69 procent av jordbruksidkarna.

Dödsbon och beskattningssammanslutningar får också i fortsättningen sina deklarationsblanketter på papper.

De flesta kompletterar sin skattedeklaration i MinSkatt men det kommer trots det fortfarande in ett stort antal pappersdeklarationer

Privatpersoner får sina förhandsifyllda skattedeklarationer i MinSkatt i god tid före den egna utsatta dagen. Därtill får de flesta fortfarande skattedeklarationen på papper hem per post.

Skattedeklarationen på papper skickas inte om personen har tagit i bruk elektronisk kommunikation med myndigheter, det vill säga Suomi.fi-meddelanden. För tillfället finns det cirka 960 000 beställare av Suomi.fi-meddelanden. I stället för papperspost får de ett e-postmeddelande genast när den egna skattedeklarationen finns i MinSkatt. Jord- och skogsbruksidkare, firmaföretagare samt deras makar ska ta i bruk Suomi.fi-meddelanden senast 16.2 om de inte längre vill ha den förhandsifyllda skattedeklarationen per post. Övriga privatpersoner ska göra det senast 16.3.

Personkunderna kan välja endast ett sätt att komplettera sin skattedeklaration, dvs. antingen elektroniskt eller på papper. Om kunden fyller i skattedeklarationen på papper ska deklarationen vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen. Om kunden använder MinSkatt kan hen komplettera sin skattedeklaration ännu på den utsatta dagen.

Deklarationsanvisningar:

Rörelseidkare eller yrkesutövare
Näringssammanslutning
Jordbruksidkare
Skogsägare
Löntagare

Läs mer:
Jord- och skogsbruksidkare: så här deklarerar du vedförsäljningar och fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket

Sidan har senast uppdaterats 13.1.2023