Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Jord- och skogsbruksidkare: så här deklarerar du försäljning av ved och fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruk

Nyhet, 1.12.2022

Året 2022 har varit exceptionellt också för jord- och skogsbruksidkare. Kriget i Ukraina har höjt energipriserna och detta har inom jordbruket ersatts med hjälp av skattestöd. Å andra sidan har handeln med virke tagit fart när inget virke längre importerats från Ryssland.

I den här nyheten har vi samlat ihop aktuella ärenden om året 2022 för skattedeklarationstiden som börjar i januari. Skattedeklarationerna för jord-och skogsbruk för året 2022 kan lämnas i MinSkatt från och med den 13 januari 2023.

Fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket

Jordbruksidkarna har haft möjlighet att ansöka om fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket i september–oktober 2022. Besluten om fastighetsskattestödet kommer i december.

Observera att om du får fastighetsskattestöd kan du inte dra av motsvarande andel från fastighetsskatten på skattedeklarationen för jordbruk.

Återbäring på energiskatt för jordbruk

År 2022 betalade Skatteförvaltningen utöver återbäring på energiskatt för jordbruk också tilläggsåterbäring till dem som hade rätt till den.

Deklarera återbäringen på energiskatt för jordbruk och tilläggsåterbäringen i skattedeklarationen för jordbruk i sektionen Stöd och övriga intäkter i punkten Övriga tillägg.

Gårdsstödsrättigheterna avskaffas – dra av resten av utgiftsresterna som avskrivning

Gårdsstödrättigheterna för jordbruk upphör den 31 december 2022. Hittills har odlaren behövt stödrättigheter för att få vissa jordbruksstöd. Från och med 2023 bygger stöden på åkerarealen utan ett separat system med stödrättigheter.

Ändringen av stödsystemet påverkar inte inkomstbeskattningen av de flesta jordbruksidkare för 2022. Om du fortfarande har oavskriven utgiftsrest av stödrättigheter ska du avskriva utgiftsresten på en gång på skattedeklarationen för jordbruk för 2022.

Observera att stödrättigheterna förlorar sitt värde som jordbrukstillgångar. Utgiftsresten för stödrättigheterna kan inte längre finnas med i uträkningen av förmögenheten på skattedeklarationen för skatteåret 2022.

Deklarera försäljningen av ved och julgranar i skattedeklarationen för skogsbruk

Om du har sålt vedträ, klabbar eller annat energivirke från din egen skog, utgör dina försäljningsinkomster kapitalinkomst av skogsbruk. Detsamma gäller också julgranar från egen skog.

Bokför i dina skogsbruksanteckningar försäljningsinkomsterna av ved och julgranar för det år då du har fått betalningarna på ditt konto. Deklarera försäljningsinkomsterna i skattedeklarationen för skogsbruk. Du kan dra av kostnaderna för förvärvandet av försäljningsinkomsterna från skogsbrukets kapitalinkomster.

Värdet på den brännved som du har använt för uppvärmning av din egen bostad eller sommarstuga är skattefritt och det deklareras inte på skattedeklarationen för skogsbruk.

Skattedeklarationsblanketter för jord- och skogsbruk skickas inte längre hem per post

Skattedeklarationsblanketterna på papper för jordbruk och skogsbruk skickas inte längre hem per post i januari. Jord- och skogsbruksidkarna får visserligen ett brev med den utsatta dagen för deklarationen och information om sätten att deklarera. Beskattningssammanslutningar och dödsbon får fortfarande pappersblanketten hem per post i januari.

Det lönar sig att lämna skattedeklarationen i MinSkatt på våren eftersom skattedeklarationsunderlaget där har färdigt exempelvis utgiftsrester för det föregående året samt uppgifter om reserveringar och skogsavdrag. Skattedeklarationerna för jord-och skogsbruk för året 2022 kan lämnas i MinSkatt från och med den 13 januari 2023.

I fjol på våren lämnade 69 procent av jordbruksidkarna och 80 procent av skogsbruksidkarna sin skattedeklaration elektroniskt. För att logga in i MinSkatt behöver du personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Du kan också ge en annan person eller en bokföringsbyrå fullmakt att sköta dina skatteärenden elektroniskt. Ställ i så fall i ordning Suomi.fi-fullmakterna redan nu för kommande skattedeklarationer.

Skattedeklarationen kan vid behov lämnas in med en pappersblankett. Du kan skriva ut pappersblanketter på skatt.fi eller beställa dem per telefon 029 497 031 (Blankettbeställningar, priset på samtalet msa/lna). Viktigast är att använda de nyaste blanketterna för skatteår 2022, inte blanketter för tidigare år.

Kom ihåg att skattedeklarationen för jordbruk ska lämnas varje år även om ingen verksamhet bedrivits. Du ska lämna skattedeklarationen för skogsbruk när du har inkomster, avdrag eller uppföljningsuppgifter om skogsavdrag att deklarera. Om du är momsskyldig ska du också komma ihåg att lämna momsdeklarationen och betala momsen.

De utsatta dagarna för skattedeklarationer 2023

28.2.2023

  • Skattedeklarationen för skogsbruk 2C, de som endast idkar skogsbruk och skogssammanslutningar​
  • Skattedeklarationen för jordbruk 2Y, jordbrukssammanslutning​
  • Momsdeklarationen​ och betalningen av momsen
  • Ansökan om återbäring på punktskatt (accis) på energiprodukter inom jordbruket för skatteåret 2022​ 

3.4.2023​

  • Skattedeklarationen för jordbruk 2Y, jordbruksidkare​
  • Skattedeklarationen för skogsbruk (2C) för dem som dessutom ska lämna skattedeklarationen för jordbruk 2 eller skattedeklarationen för näringsverksamhet 5
  • Den utsatta dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen för dem som dessutom ska lämna skattedeklarationen för jordbruk 2 eller skattedeklarationen för näringsverksamhet 5. Båda makarna har samma utsatta dag.

9.5 / 16.5 / 23.5.2023

  • Den utsatta dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen för andra än dem som lämnar blanketten 2 eller 5​.
  • Kontrollera alltid den utsatta dagen i MinSkatt eller på den första sidan i skattedeklarationen!​
  • Påminnelse för dem som deklarerar på papper: Skattedeklarationerna ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på det utsatta datumet.

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 1.12.2022