Kotitalousvähennys

Voit saada kotitalousvähennystä kotitaloustyöstä, jota teetät kotona tai vapaa-ajan asunnossa. Tällaista työtä ovat esimerkiksi siivous, lastenhoito, asunnon remontointi ja tietotekniikkalaitteiden asennus.

Kotitalousvähennys on enintään 2 250 euroa (2 400 euroa 2019) vuodessa. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa.

Näin ilmoitat kotitalousvähennyksen

Millaisesta työstä vähennyksen saa?

Kotitalousvähennystä voi saada

Katso luettelo töistä, joiden kotitalousvähennyksistä yleisimmin kysytään.

Kuinka paljon vähennystä voi saada?

Voit saada kotitalousvähennystä maksimissaan 2 250 euroa vuodessa. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa henkilöltä vuodessa.

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten voit saada puolisosi kanssa yhteensä 4 500 euron vähennyksen. Jos 2 250 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa hakea vain toiselle puolisolle. Silloin omavastuu vähennetään vain yhden kerran.

Jos verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen, tai vähennys ylittää enimmäismäärän, Verohallinto vähentää automaattisesti vähentämättä jääneen määrän puolison veroista. Vähennys tehdään samalla tavalla kuin se olisi tehty, jos puoliso itse olisi vähennystä vaatinut.

Kun ostat työn ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä, voit vähentää 40 % arvonlisäverollisesta työn osuudesta. Saat maksimivähennyksen, kun yritykselle maksamastasi laskusta työn osuus on 5 875 euroa (5 875 euroa x 40 %) – omavastuu 100 euroa = 2 250 euroa.

Kun palkkaat työntekijän, voit vähentää 15 % maksamastasi palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut. Lue lisää työntekijän palkkaamisesta.

Kotitalousvähennys myönnetään vain työn osuudesta. Et voi saada vähennystä oman työn osuudesta etkä esimerkiksi työhön liittyvistä matkakuluista tai tarvikkeista.

Muista, että yrityksen pitää olla ennakkoperintärekisterissä

Jos yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, et voi saada kotitalousvähennystä.

Tarkista aina ennen kuin teet sopimuksen, että yritys tai yrittäjä kuuluu ennakkoperintärekisteriin YTJ-yrityshausta (www.ytj.fi). Tietoja voi hakea joko yrityksen nimellä tai Y-tunnuksella. Palvelu on maksuton.

Yrityksen pitää olla ennakkoperintärekisterissä sillä hetkellä, kun teet sopimuksen. Jos yritys on sopimuksen tekohetkellä rekisterissä, saat kotitalousvähennyksen, vaikka yritys olisi poistettu rekisteristä, kun maksat laskun.

Vähennyksen voi saada tietyin ehdoin

Saat vähennyksen, kun työ tehdään

  • omassa kodissa
  • vapaa-ajan asunnossa
  • vanhempien tai isovanhempien kodissa.

Asuntoa ei tarvitse omistaa, asuminen tai oma käyttö riittää.

Kuolinpesä voi saada kotitalousvähennyksen, mutta ainoastaan vainajan kuolinvuodelta. Asunto-osakeyhtiö ei voi saada kotitalousvähennystä.

Usein kysyttyä

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten voit saada puolisosi kanssa yhteensä 4 500 euron vähennyksen.

Voitte puolisosi kanssa sopia, että jaatte vähennyksen keskenänne. Vähennys  myönnetään verotuksessa sen mukaan kuin olette sitä pyytäneet. Molemmilta vähennetään omavastuu. Jos 2 250 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu vähennetään vain kerran.

Avopuoliso voi saada vähennyksen, vaikka hänellä ei olisi omistusoikeutta asuntoon. Perusteeksi riittää, että avopuoliso asuu asunnossa ja on maksanut kustannuksia, jotka oikeuttavat vähennykseen.

Myös kotona asuva lapsi voi saada vähennyksen, jos hänellä on tuloja ja hän on maksanut niillä kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä.

Kotitalousvähennys on kalenterivuosikohtainen.

Vähennys myönnetään siltä vuodelta, jona olet maksanut yrityksen laskun tai työntekijän palkan ja palkan sivukulut. Jos esimerkiksi remontti ajoittuu vuodenvaihteeseen, voit hyödyntää kotitalousvähennystä kahtena eri verovuotena maksettujen laskujen mukaan. Omavastuuosuus vähennetään molempina vuosina.

Voit ilmoittaa vähennyksen kuluvana vuonna verokortille tai vaihtoehtoisesti jälkikäteen veroilmoituksella.

Näin ilmoitat kotitalousvähennyksen

Kotitalousvähennys vähennetään ensisijaisesti ansio- ja pääomatulojen verosta. Useimmat muut vähennykset tehdään ansiotuloista ennen kuin vero lasketaan, joten niiden rahallinen vaikutus on pienempi kuin kotitalousvähennyksen.

Jos verot eivät riitä kattamaan koko kotitalousvähennystä, vähentämättä jäänyttä osaa ei voi siirtää seuraaville vuosille.

Et voi saada kotitalousvähennystä, jos saat samaan työsuoritukseen

  • omaishoidon tukea
  • lasten kotihoidon tukea
  • yksityisen hoidon tukea
  • korjausavustusta, joka maksetaan valtion tai muun julkisyhteisön varoista (avustus pientalojen lämmitystapamuutokseen ei estä vähennystä)
  • sosiaali- ja terveyshuollon palveluseteliä, jonka kunta on myöntänyt
  • palkkatukea, joka maksetaan työnantajana toimivalle kotitaloudelle.