Etuudet ja Kelan käyttämät ennakonpidätysprosentit

Kela saa peruslaskennan verokorttisi (vuodenvaihteessa Verohallinnon lähettämä verokortti) tiedot suoraan Verohallinnosta. 

Jos et hae uutta verokorttia sen jälkeen kun alat saada etuutta ja toimita verokorttia Kelaan, Kela pidättää etuudesta veron peruslaskennan verokortin mukaisesti tai kaavamaisten prosenttien mukaan, jos verokortin veroprosentti on pienempi.

Kela käyttää siis palkan veroprosenttia, kuitenkin vähintään seuraavia ennakonpidätysprosentteja:

Kela käyttää seuraavia ennakonpidätysprosentteja
 • sairauspäiväraha
 • äitiyspäiväraha
 • isyyspäiväraha
 • vanhempainraha
 • kuntoutusraha ja kuntoutusavustus
 • ansionmenetyskorvaus
 • starttiraha
 • vähintään 25 %
 • työttömyyspäiväraha
 • työmarkkinatuki
 • 20 %

  Tilaa verokortti verkosta

  Voit tilata verokortin myös muilla tavoilla