Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Asunnon ja työpaikan väliset matkat

Kodin ja työpaikan välisistä matkoista saa vähennyksen sen mukaan, mitä kulkuneuvoa matkoihin on halvinta käyttää. Matkakulut voi vähentää oman auton mukaan vain tietyissä olosuhteissa.

Ilmoita matkakulut OmaVerossa

Näin ilmoitat asunnon ja työpaikan väliset matkakulut OmaVerossa

Miten vähennän asunnon ja työpaikan väliset matkakulut verotuksessa

Halvin matkustustapa on yleensä julkinen liikenne

Matkakulujesi määrään vaikuttavat kulkuneuvo, lippuhinnat ja työskentelyaika.

 • Laske kulut halvimman käytettävissä olleen lippuhinnan mukaan, vaikka olisit ostanut muunlaisen lipun tai tehnyt matkat esimerkiksi omalla autolla.
 • Jos sinulla on useita eri vaihtoehtoja matkustaa julkisilla kulkuneuvoilla, esimerkiksi voit yhtä hyvin käyttää joko junaa tai linja-autoa, vähennys lasketaan halvimman vaihtoehdon mukaan.
 • Halvin lippuvaihtoehto on yleensä kuukausilippu (mahdollisine liityntälippuineen), 44 matkan lippu tai tietyn alueen seutulippu.
 • Jos olet käynyt töissä koko vuoden ajan, työssäkäyntikuukausia on yleensä 11, koska loma-ajalta ei voi tehdä vähennystä.
 • Muista ottaa huomioon myös esimerkiksi etätyöpäivät, vuorotteluvapaat, työkomennukset tai muut matkustamisen katkaisevat tilanteet. Ilmoita matkakulut vain toteutuneiden matkojen mukaan.

Julkisen liikenteen matkalippujen hintatietoja on mm. Matkahuollon sivuilla (Matkahuolto.fi) sekä kuntien ja liikennöitsijöiden verkkosivuilla.

Esimerkki: Antti asuu Juvalla ja käy omalla autollaan töissä Varkauden keskustassa. Päivittäinen edestakainen matka kodin ja työpaikan välillä on 100 km. Oman auton mukaan laskettuna matkakuluja tulisi 6 600 euroa vuodessa, mutta Antti ei voi näin suurta summaa vähentää verotuksessaan. Syynä on se, että Antti voisi käyttää Juvan ja Varkauden välillä julkista liikennettä.

Antin olisi mahdollista ostaa seutulippu, jolla saa matkustaa linja-autolla Juvan ja Varkauden välillä 30 päivän aikana niin monta kertaa kuin haluaa. Koska vähennyksen saa halvimman käytettävissä olevan matkustustavan mukaan, Antin matkakuluvähennys lasketaan seutulipun hinnan perusteella, vaikka hän kulkeekin matkat omalla autollaan.

Antti on kesälomalla koko heinäkuun, joten heinäkuulta hänelle ei lasketa aiheutuvan matkakuluja. Seutulipun hinta on 86 euroa kuukaudessa, joten matkakulujen määrä vuodessa on 11 x 86 e = 946 e.

Vähennys oman auton käytön mukaan

Voit vähentää matkakulut oman auton käytön mukaan laskettuna vain, jos auton käyttöön on jokin seuraavista perusteista:

 • Julkista kulkuneuvoa ei ole lainkaan käytettävissä.
 • Kävelymatka on yhdensuuntaisella matkalla yhteensä vähintään 3 kilometriä. Esimerkiksi jos kävelymatkasi kotoa pysäkille on kaksi kilometriä ja matkan määränpäässä kävely pysäkiltä työpaikallesi on myös kaksi kilometriä, on kävelymatka yhdensuuntaisella matkalla yhteensä neljä kilometriä.
 • Odotusaika (ei siis matkustusaika) meno-paluumatkalla on yhteensä vähintään 2 tuntia.
 • Matkasi alkaa tai päättyy klo 00.00 - 05.00 välisenä aikana.

Huomaathan, että verotuksessa ei hyväksytä matkoja oman auton kustannusten mukaan esimerkiksi näillä perusteilla:

 • Oma auto on nopeampi kuin julkinen kulkuneuvo.
 • Tarvitset työssäsi autoa.
 • Viet lapsen päivähoitoon tai kouluun työmatkalla.

Kuinka paljon matkakuluvähennystä saa muun kuin julkisen kulkuneuvon mukaan?

Muuta kuin julkista kulkuneuvoa käytettäessä matkakuluvähennysten määrät 2022 lasketaan seuraavilla summilla:

 • oma auto 0,30 e/km
 • työsuhdeauto (käyttöetuauto) 0,24 e/km
 • moottoripyörä 0,17 e/km
 • mopo 0,10 e/km
 • polkupyörä 98,00 e/vuosi

Esimerkki: Kangasalla asuva Markku käy töissä Orivedellä koko vuoden ajan. Markku kulkee työpaikalle omalla autolla, koska Kangasalan ja Oriveden välillä ei ole hänen työaikaansa sopivaa julkista liikennettä ollenkaan. Edestakaista matkaa tulee 80 km päivässä.

Markku voi vähentää kodin ja työpaikan väliset matkakulut oman auton mukaan. Hän on vuoden aikana normaalisti lomalla yhden kuukauden, joten vähennys lasketaan 11 kuukauden ajalta. Kuukaudessa on keskimäärin 22 työpäivää.

Markun matkakulut ovat vuodessa 11 kk x 22 pv x 80 km x 0,30 e/km = 5 808 e.

Jos Markku tekisi kaksi päivää kuukaudessa etätöitä kotoa käsin, silloin Markun matkakulut olisivat vuodessa 11 kk x 20 pv x 80 km x 0,30 e/km = 5 280 e.

Itse ostettujen kasvomaskien kulut voi vähentää

Jos käytät maskia joukkoliikenteessä kodin ja työpaikan välisillä matkoilla ja ostat maskit itse, voit vähentää maskien kustannukset verotuksessa asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina. Vähennyksen määrä on kaavamainen kaksi euroa jokaiselta päivältä, jona teet vähennykseen oikeuttavan matkan. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) antama maskisuositus on ollut voimassa 13.8.2020 - 14.4.2022. Tämän jälkeen maskikuluja ei voi enää vähentää verotuksessa.

Ilmoita veroilmoituksessa kasvomaskien kulut yhdessä asunnon ja työpaikan välisten matkakulujen kanssa kohdassa Julkinen kulkuneuvo – Matkakulut julkisella kulkuneuvolla ajanjakson aikana.

Esimerkki: Teet töitä arkipäivisin alalla, joka vaatii sinulta työpaikalle menoa joka päivä. Pidit kesäloman kesäkuussa. Voit vähentää asunnon ja työpaikan välisinä kuluina vuoden 2022 veroilmoituksella kulut julkisen liikenteen mukaan 11 kuukaudelta sekä lisäksi kasvomaskikulut ajalta 3.1.–14.4. Kasvomaskikuluja voi vähentää 2 euroa päivältä ja arkipäiviä on yhteensä 73. Lisää asunnon ja työpaikan välisiin kuluihin julkisen liikenteen kulujen lisäksi maskikulut 146 euroa (2 euroa x 73 päivää). Jos sinulla on asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja enemmän kuin 750 euroa vuodessa, ilmoita ne kokonaan. Omavastuu matkakuluissa on 750 euroa.

Matkakulujen omavastuu on 750 euroa

Matkakuluista vähennetään ensin omavastuu. Vuonna 2023 ja 2022 omavastuu on 750 euroa. Matkakuluja saa omavastuun jälkeen vähentää enintään 8 400 euroa vuosina 2022 ja 2023. Maksimivähennyksen saat siis silloin, jos matkakuluja on yhteensä vähintään 9 150 euroa. Ilmoita matkakulut aina kokonaan: älä vähennä omavastuuosuutta itse.

Jos olet ollut osan vuotta työttömänä, matkakulujen omavastuu on pienempi. Jokainen täysi työttömyyskorvauskuukausi (= 21,5 korvauspäivää) pienentää omavastuuta 70 euroa. Omavastuu on kuitenkin vähintään 140 euroa. Verohallinto laskee myös työttömänä olleen omavastuuosuuden, joten älä vähennä omavastuuta itse, kun ilmoitat matkakuluja.

Vuodesta 2023 alkaen myös vanhempainvapaa pienentää matkakulujen omavastuuta 70 euroa jokaiselta täydeltä vanhempainrahakaudelta. Tämä ei siis koske vielä vuoden 2022 veroilmoitusta. Lue lisää työttömän tai vanhemman matkakuluista.

Matkakulut vähennetään ansiotuloista, ei suoraan veroista

Matkakulut pienentävät verotettavan ansiotulon määrää. Vähennystä ei siis tehdä suoraan veroista. Jos vähennettäviä matkakuluja on esimerkiksi 4 400 euroa, vaikutus verojesi määrään ei ole yhtä suuri. Ainoastaan verotettavan tulon määrä pienenee matkakuluvähennyksen verran. Vaikutuksen voit arvioida kertomalla matkakuluvähennyksen eli omavastuun jälkeen jäljelle jäävän määrän omalla lisäveroprosentillasi.

Esimerkki: Markun ansiotulot ovat 40 000 euroa vuodessa. Jos Markulla ei olisi muita kuin viran puolesta huomioitavia vähennyksiä verotuksessaan, olisi hänen veroprosenttinsa 25 %, ja hänen ansiotulostaan menisi veroa 25 % x 40 000 e = 10 000 e.

Markulla on kuitenkin matkakuluja 4 400 e. Matkakuluista vähennetään ensin omavastuu 750 euroa. Markun vähennettävien matkakulujen määrä on siis 3 650 e. Hänen verotettavaksi ansiotulokseen jää 40 000 e – 3 650 e = 36 350 e. Nyt Markun veroprosentti on 21 %, ja hänen tuloistaan menee veroa 21 % x 40 000 e = 8 400 e.

Markun 4 400 euron matkakulut vähensivät hänen maksamiensa verojen määrää 10 000 e – 8 400 e = 1 600 e. Markku olisi voinut arvioida matkakulujen vaikutusta hänen verojensa määrään kertomalla matkakulujen vähennettävän määrän hänen verokortilleen merkityllä lisäveroprosentilla, joka Markulla on 42 % (42 % x 3 650 e = 1 533 e).

Työsuhdematkalipun veronalainen osuus näkyy veroilmoituksessa

Jos käytät kodin ja työpaikan väliseen matkaan työsuhdematkalippua (esimerkiksi työmatkaseteleitä), ilmoita asunnon ja työpaikan väliset matkakulut vähentämättä niistä työsuhdematkalipun arvoa. Työnantajasi ilmoittaa työsuhdematkalipun arvon Verohallinnolle, ja Verohallinto ottaa sen huomioon tuloissasi ja matkakuluvähennyksessäsi. Työsuhdematkalippu on verovapaa 3 400 euroon saakka.

Esimerkki: Pekka saa työnantajaltaan vuonna 2022 työsuhdematkalippuedun, jonka arvo on 2 400 euroa. Kodin ja työpaikan väliseen matkaan Pekka käyttää junaliikenteen kuukausilippua. Se maksaa 320 euroa kuukaudessa, eli 11 kuukauden ajalta yhteensä 3 520 euroa.

Pekka ilmoittaa veroilmoituksellaan asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina koko kuukausilippujen yhteishinnan, 3 520 euroa.

Työnantaja ilmoittaa Verohallinnolle, että Pekka on saanut työsuhdematkalippuetua 2 400 euroa. Etu on Pekalle kokoaan verovapaa. Verovapaa etuus pienentää Pekan matkakuluvähennyksen määrää, joten Pekan matkakuluina huomioidaan 3 520 e – 2 400 e = 1 120 e.

Lue yksityiskohtaisempi ohje työsuhdematkalipuista ns. luontoisetuohjeesta (ks. ohjeen luku 9).

[Missing text '/documentmetadata/PageModified' for 'Finnish'] 24.4.2023