Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Viikonloppumatkat perheen luo

Onko kotisi eri paikkakunnalla kuin missä työskentelet ja yövyt työpäivinä? Matkakulujen vähentämiseen vaikuttaa perhetilanteesi ja se, onko toisella paikkakunnalla sijaitseva työpaikka varsinainen työpaikkasi vai työskenteletkö siellä vain tilapäisesti.

Ilmoita OmaVerossa

Perhesuhteet vaikuttavat siihen, miten saat vähentää viikonloppumatkojen kustannukset kotipaikkakunnalle.

Sinua pidetään verotuksessa perheellisenä

  • jos olet avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa
  • jos sinulla on avopuoliso, jonka kanssa sinulla on tai on ollut yhteinen lapsi.

Sinua voidaan pitää perheellisenä matkakuluja vähennettäessä myös silloin, jos olet yksinhuoltaja ja asut yhdessä alaikäisten lastesi kanssa tai sinulla on alaikäisten lasten yhteishuoltajuus ja lapset asuvat osan ajasta kanssasi.

Olet perheellinen: vakituinen työpaikkasi on eri paikkakunnalla kuin koti ja perhe

Jos sinulla on koti ja perhe toisella paikkakunnalla ja asut työpäivien välisen ajan työskentelypaikkakunnalla sijaitsevassa asunnossa, voit vähentää matkat kotiin perheen luo. Matkakustannukset perheen luo (yleensä kerran viikossa) vähennetään halvimman kulkuneuvon käytön mukaan laskettuna. Julkinen kulkuneuvo on halvin, jos ehdit käydä viikonlopun aikana kotona julkisilla liikennevälineillä.

Ilmoita matkat kotiin perheen luo

  • kohdassa Matkakulut – Viikonloppumatkat.

Esimerkki: Maija ja aviopuoliso asuvat yhteisessä kodissa Mikkelissä. Maijan varsinainen työpaikka on Kuopiossa. Maijalla on Kuopiossa asunto, jossa hän työpäiviensä välillä yöpyy. Viikonloput Maija viettää aviopuolisonsa kanssa kotonaan Mikkelissä. Maija matkustaa Mikkeliin perjantaisin työpäiviensä jälkeen ja palaa Kuopioon sunnuntai-iltaisin. Verotuksessa katsotaan, että Maijalla on perhe. Maija saa vähentää kerran viikossa kotiin perheen luo tekemiensä matkojen kustannukset halvimman kulkuneuvon ja halvimman lippuhinnan mukaan.

Voit myös vähentää työskentelypaikkakunnalla sijaitsevan asunnon ja työpaikan väliset matkakulut halvimman kulkuneuvon mukaan.

Ilmoita matkat työskentelypaikkakunnalla

  • kohdassa Matkakulut – Asunnon ja työpaikan väliset matkat.

Esimerkki (jatkuu): Maija saa myös vähentää Kuopion asunnon ja työpaikan välisten matkojen kustannukset halvimman kulkuneuvon ja halvimman lippuhinnan mukaan.

Olet perheetön: vakituinen työpaikka on eri paikkakunnalla kuin koti

Jos sinulla ei ole perhettä, et voi vähentää viikonloppumatkojen kustannuksia työskentelypaikkakunnalta varsinaiseen kotiin.

Voit vähentää työskentelypaikkakunnalla sijaitsevan asunnon ja työpaikan väliset matkakulut. Vähennys on tehtävä halvimman kulkuneuvon kustannusten mukaan.

Ilmoita matkat työskentelypaikkakunnalla

  • kohdassa Matkakulut – Asunnon ja työpaikan väliset matkat.

Esimerkki: Minttu ja Mauri asuvat yhteisessä kodissa Turussa. He eivät ole avioliitossa eikä heillä ole lapsia.  Maurin varsinainen työpaikka on Helsingissä. Maurilla on Helsingissä asunto, jossa hän yöpyy työpäiviensä välillä. Viikonloput Mauri viettää Mintun kanssa kotonaan Turussa. Verotuksessa katsotaan, että Mauri on perheetön. Mauri ei voi vähentää Turkuun yhteiseen kotiin tekemiensä viikonloppumatkojen kustannuksia.

Mauri saa vähentää Helsingin-asunnon ja työpaikan välisten matkojen kustannukset halvimman kulkuneuvon ja halvimman lippuhinnan mukaan.

Työkomennus toiselle paikkakunnalle kuin koti

Kun työskentelet toisella paikkakunnalla tilapäisesti ns. erityisellä työntekemispaikalla, voit vähentää viikonloppumatkat kotipaikkakunnalle. Perhetilanteesi ei vaikuta matkakulujen vähentämiseen.

Erityinen työntekemispaikka on paikka, jossa palkansaaja työskentelee tilapäisesti.

Tilapäinen työskentely samassa kohteessa voi kestää enintään 3 vuotta. Tilapäisyys ei tarkoita työskentelyä määräaikaisessa työsuhteessa.

Lisätietoa tilapäisyyden aikarajoista.

Matkakulut työskentelypaikkakunnalla (erityisen työntekemispaikan ja samalla paikkakunnalla olevan asunnon välillä) saat vähentää tulonhankkimiskuluina. Saat vähennyksen sen kulkuneuvon mukaan, jota olet käyttänyt.

Ilmoita matkat työskentelypaikkakunnalla

  • kohdassa Tulonhankkimiskulut ansiotulosta.

Viikonloppumatkat kotiin työkomennuksen aikana

Tehdyt viikonloppumatkat kodin ja erityisen työntekemispaikan välillä rinnastetaan asunnon ja varsinaisen työpaikan välisiin matkoihin. Voit vähentää työkomennuksen aikana kotiin tekemiesi viikonloppumatkojen kustannukset halvimman kulkuneuvon mukaan. Jos ehdit käydä viikonlopun aikana kotona julkisilla liikennevälineillä, ilmoita matkakulut julkisen liikenteen mukaan.

Jos työnantajasi korvaa viikonloppumatkasta johtuneita matkakuluja, saamasi korvaus katsotaan palkaksi. Saat siinä tapauksessa kuitenkin vähentää viikonloppumatkasta johtuneet matkakulut halvimman kulkuneuvon mukaan.

Ilmoita kotiin tehdyt matkat

  • kohdassa Matkakulut – Viikonloppumatkat.

Matkat kotiin, jos työkomennus keskeytyy

Työkomennus voi keskeytyä esimerkiksi loman tai sairausloman ajaksi tai silloin, kun työnantaja ei ole järjestänyt majoitusta viikonlopuksi.

Jos työkomennus toisella paikkakunnalla keskeytyy ja työnantaja ei ole korvannut kotiin tehtyjen matkojen kuluja, voit vähentää kotiin tekemiesi matkojen matkakulut tulonhankkimiskuluina. Voit tehdä vähennyksen sen kulkuneuvon mukaan, jota olet käyttänyt.

Ilmoita nämä matkat

  • kohdassa Matkakulut – Viikonloppumatkat.
Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2024