Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Työmatkat

Työmatka on tilapäinen matka, jonka teet työtehtävien takia. Työnantaja voi korvata verovapaasti työmatkasta aiheutuneita kustannuksia.

Mikä on työmatka?

Työmatka on tilapäinen matka, joka tehdään erityiselle työntekemispaikalle työtehtävien vuoksi. Erityinen työntekemispaikka on paikka, jossa palkansaaja työskentelee tilapäisesti.

Esimerkki: Bertalla on varsinainen työpaikka Seinäjoella. Bertan työnantaja on saanut vaasalaiselta yritykseltä toimeksiannon, joka kestää kaksi kuukautta. Bertta työskentelee tämän ajan Vaasassa toimeksiannon tehneen yrityksen tiloissa. Bertan työnantaja ja varsinainen työpaikka eivät muutu. Bertan työskentelypaikka Vaasassa on hänelle ns. erityinen työntekemispaikka

Tilapäinen työskentely samassa kohteessa voi kestää enintään 3 vuotta. 

Lue lisää työmatkan määritelmästä sekä tilapäisen työskentelyn aikarajoista

Työmatkoja eivät ole

  • asunnon ja varsinaisen työpaikan väliset matkat
  • työkomennuksen aikana tehdyt viikonloppumatkat asunnon ja erityisen työntekemispaikan välillä
  • toissijaisen työpaikan ja majoituspaikan väliset matkat.

Jos työnantaja on korvannut työmatkan kuluja

Työnantaja voi maksaa työmatkasta kilometrikorvauksia ja/tai päivärahaa. Korvaukset ovat verottomia, jos ne perustuvat joko todellisiin kuluihin tai Verohallinnon vuosittaiseen päätökseen päivärahoista ja kilometrikorvauksista.

Jos työnantaja on korvannut työmatkasta johtuneet matkakulut, et voi enää vähentää saman työmatkan matkakuluja tulonhankkimiskuluina.

Lue lisää kilometrikorvauksesta ja päivärahasta

Jos työnantaja ei ole korvannut työmatkan kuluja

Jos työnantaja ei ole korvannut matkakuluja, voit vähentää kulut verotuksessa tulonhankkimiskuluina.

Ilmoita matkakulut todellisten kustannusten suuruisina. Varsinaista omavastuuta ei ole, mutta verotuksessa tuloista vähennetään vain se osa kuluista, joka ylittää yleisen tulonhankkimisvähennyksen määrän (750 euroa).

Jos olet käyttänyt työmatkaan julkista kulkuneuvoa, matkakulut vähennetään julkisen kulkuneuvon kustannusten suuruisina. Vähennys omalla autolla tehdystä työmatkasta on 0,30 euroa/km vuoden 2023 verotuksessa. Jos olet tehnyt matkat ns. käyttöetuautolla eli työsuhdeautolla, josta maksat itse ainakin polttoainekustannukset, vähennys on 0,14 e/km vuonna 2023.

Ilmoita nämä matkat (jos työnantaja ei ole korvannut matkoja)

  • kohdassa Tulonhankkimiskulut ansiotulosta.

Jos sinulla on työsuhde-etuna vapaa autoetu ja käytät työsuhdeautoa tilapäiseen työmatkaan, et saa matkakuluvähennystä, koska sinulle ei aiheudu matkustamisesta kustannuksia.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2024