Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ulkomailta saadut korkotulot

Ulkomailta saamasi korkotulo on tavallisesti Suomessa veronalaista samalla tavalla kuin Suomestakin saatu korkotulo. Ulkomaisista koroista peritään yleensä ulkomailla lähdevero. Se hyvitetään Suomen verosta.

Korkotulot ovat Suomen verotuksessa pääomatuloa. Suomen vero ulkomaisista koroista on 30 %. Yli 30 000 euron pääomatuloissa veroprosentti on 34 %.

Anna veroilmoitus OmaVerossa

Ulkomainen vero hyvitetään Suomen verosta

Verosopimusten perusteella myös korkotulon lähdevaltio voi usein verottaa korkotuloa tietyn prosentin (esim. 15 %) mukaan. Verosopimuksen mukainen ulkomaan vero hyvitetään Suomessa siitä verosta, jonka Suomi määrää sinulle samasta tulosta. Ulkomaille maksamaasi veroa ei kuitenkaan hyvitetä enempää kuin tulosta menisi Suomessa veroja sen jälkeen, kun olet vähentänyt tulosta kulut ja mahdolliset lainan korot.

Joskus esimerkiksi asuntolainan korkovähennys aiheuttaa sen, ettei verotettavaa pääomatuloa jää. Silloin Suomessa ei määrätä veroa, josta ulkomainen vero voitaisiin hyvittää. Tällaisessa tapauksessa saat vähentää ulkomaisen veron tulevina vuosina, 5 seuraavan vuoden aikana.

Jos olet ottanut lainaa korkotulon hankkimiseksi, saat vähentää lainan korot Suomen verotuksessa pääomatuloista tulonhankkimisvelan korkoina.

Jos saat korkotuloja ulkomailta, voit tarvita ulkomaille todistuksen siitä, että asut Suomessa ja sinulla on sen vuoksi oikeus verosopimuksessa sovittuun pienempään lähdeveroprosenttiin. Tällaisen todistuksen saat Suomessa verotoimistosta.

Muista ilmoittaa tulot Suomen veroilmoituksessa

Ilmoita ulkomaiset korkotulot Suomen veroilmoituksella. Korot voit ilmoittaa joko OmaVerossa tai lomakkeella 16B Selvitys ulkomaantuloista (pääomatulot), kohdassa Muut ulkomailta saadut pääomatulot (Korko toisesta EU-maasta tai Korko EU:n ulkopuolelta).

Jos tulon lähdevaltio on perinyt liikaa veroa

Jos tulon lähdevaltio on perinyt tulosta suuremman veron kuin verosopimuksessa on sovittu, liikaa maksamaasi veroa ei hyvitetä Suomen verotuksessa. Sinun on haettava liikaa maksetun veron palautusta lähdevaltiolta sen valtion lomakkeella. Lomakkeen saat yleensä tulon maksajalta. Jos hakemukseen on liitettävä Suomen veroviranomaisen antama asumistodistus, voit pyytää sen omasta verotoimistostasi.

Esimerkki: Ruotsista Suomeen palanneella eläkeläisellä on talletus Ruotsissa olevassa pankissa. Korkotulosta on Ruotsissa peritty vero.

Veroa ei voida hyvittää Suomessa, koska pohjoismaisen verosopimuksen mukaan korkotulo verotetaan vain henkilön asuinvaltiossa. Eläkeläisen täytyy hakea korosta perityn veron palauttamista Ruotsista.

Useimmiten virheellinen verotus lähdevaltiossa johtuu siitä, että tulonsaaja ei ole esittänyt maksajalle riittävää selvitystä asuinvaltiostaan.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2022