Henkilöasiakkaat

Kotitalousvähennys

Voit saada kotitalousvähennystä kotitaloustyöstä, jota teetät kotona tai vapaa-ajan asunnossa.  Ilmoita kotitalousvähennykseen oikeuttavat tiedot viimeistään esitäytettyyn veroilmoitukseesi merkittynä päivänä.

Vuokratulot

Kaikki vuokratulot ja niihin kohdistuvat kulut on ilmoitettava verotuksessa, vaikka tuloista ei kulujen vähentämisen jälkeen jäisikään maksettavaa veroa.

Luovutusvoitto

Kun saat esitäytetyn veroilmoituksen, tarkista ilmoituksen tiedot.