Tilinumeroilmoitus – Yritysasiakas  (7209)

Tilinumero ilmoitetaan Verohallinnolle veronpalautusten maksamista varten sähköisesti OmaVero-palvelussa. Tällä lomakkeella voi ilmoittaa tilinumeron ainoastaan erityisestä syystä, kuten teknisen esteen vuoksi. Lomake on tarkoitettu esimerkiksi osakeyhtiöille, avoimille yhtiöille, kommandiittiyhtiöille, yhtymille, yhdistyksille ja säätiöille sekä muille yhteisöille, yhtymille ja yhteisetuuksille.

Asioi verkossa

Ilmoita tilinumero tai sen muutos OmaVerossa (vero.fi/omavero)

Jos ilmoitat erityisestä syystä paperilomakkeella, yrityksen tilinumeron voi ilmoittaa vain henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Yhtymän tilinumeroilmoituksessa on oltava jokaisen osakkaan allekirjoitukset.

Palauta lomake postitse osoitteeseen:

Verohallinto
Asiakastietojen hallinta
PL 550
00052 VERO

Lomakkeen voi palauttaa myös mihin tahansa verotoimistoon.