Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Milloin vakuutuksenottaja on vakuutusmaksuverovelvollinen?

Yleensä vakuutuksenantaja eli esimerkiksi vakuutusyhtiö on verovelvollinen vakuutussopimusten perusteella saamistaan vakuutusmaksuista. Tietyissä tilanteissa vakuutusmaksuvero on kuitenkin vakuutuksenottajan vastuulla. Silloin vakuutuksen ottaneen yksityishenkilön tai yrityksen pitää rekisteröityä vakuutusmaksuverovelvolliseksi sekä ilmoittaa ja maksaa vakuutusmaksuvero.

Vakuutuksenottaja on verovelvollinen silloin, kun hän maksaa vakuutusmaksuveron alaisen vakuutusmaksun sellaiselle vakuutuksenantajalle, joka ei harjoita Suomessa vakuutusliikettä. Tavallisimmin tällaiset vakuutuksenantajat toimivat Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Vakuutuksenottaja voi tarkistaa yritys- ja yhteisötietojärjestelmän yrityshausta (ytj.fi), onko vakuutuksenantaja vakuutusmaksuverovelvollisten rekisterissä. Jos vakuutuksenantaja ei ole rekisterissä, vakuutuksenottaja voi selvittää Verohallinnosta, onko vakuutuksenottaja vakuutusmaksuverovelvollinen. Verohallintoon voi ottaa yhteyttä sähköpostilla: vakuutusmaksuvero(a)vero.fi.

Miten rekisteröidyt vakuutusmaksuverovelvolliseksi?

Voit rekisteröityä vakuutusmaksuverovelvolliseksi, ilmoittaa rekisteritietojen muutoksista tai hakeutua rekisteristä pois yritys- ja yhteisötietojärjestelmän ilmoituksilla Y1–Y6. Lisätietoa ilmoituksista (ytj.fi).

Jos olet yksityishenkilö, voit rekisteröityä vain paperilomakkeella Y3. Jos sinulla on jo Y-tunnus, käytä kuitenkin paperilomaketta Y6.

Ilmoita lomakkeen kohdassa ”Lisätietoja”, että rekisteröidyt vakuutusmaksuverovelvolliseksi. Ilmoita myös, mistä ajankohdasta haluat rekisteröinnin alkavan. Liitä lomakkeeseen vapaamuotoinen selvitys, jossa kuvataan, minkälaisiin vakuutuksiin vakuutusmaksuverovelvollisuus perustuu.

Miten lasket vakuutusmaksuveron?

Vakuutusmaksuverovelvollisena vakuutuksenottajana sinun pitää laskea vero niiden vakuutusmaksujen perusteella, jotka olet maksanut kuukauden aikana. Vakuutusmaksuveron verokanta on 24 %.

Esimerkki: Vakuutuksenottaja on maksanut vakuutusyhtiölle marraskuussa 100 euroa vakuutusmaksuja. Vakuutuksenottajan pitää ilmoittaa ja maksaa 24 euron vero Verohallinnolle. Vakuutusmaksuvero marraskuulta pitää ilmoittaa ja maksaa viimeistään seuraavan kuukauden eli joulukuun 12. päivänä. Lue lisää: Miten ilmoitat ja maksat vakuutusmaksuveron.

Esimerkkejä: Milloin vakuutuksenottaja on vakuutusmaksuverovelvollinen

Esimerkki: Suomalainen yhtiö A myy omistamansa yrityksen B. Yhtiö A ottaa yrityskauppaan niin sanotun yrityskauppavakuutuksen (Warranty & Indemnity insurance) brittiläiseltä vakuutusyhtiöltä. Vakuutussopimus tehdään ETA-alueen ulkopuolelle Iso-Britanniaan sijoittautuneen vakuutusyhtiön kanssa eikä vakuutusyhtiöllä ole Suomessa sivuliikettä. Vakuutusyhtiö ei siis harjoita vakuutustoimintaa Suomessa.

Tällaisessa tilanteessa yhtiön A pitää rekisteröityä vakuutusmaksuverovelvolliseksi sekä ilmoittaa ja maksaa vakuutusmaksuvero Verohallinnolle.

Esimerkki: Suomalainen yksityishenkilö ottaa omistamalleen soittimelle vakuutuksen yhdysvaltalaiselta vakuutusyhtiöltä. Koska vakuutussopimus tehdään ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin sijoittautuneen vakuutusyhtiön kanssa eikä vakuutusyhtiöllä ole Suomessa sivuliikettä, se ei harjoita vakuutustoimintaa Suomessa. Vakuutuksenottajan pitää rekisteröityä verovelvolliseksi sekä ilmoittaa ja maksaa vakuutusmaksuvero Verohallinnolle.

Esimerkki: Yksityishenkilö ottaa omistamalleen ralliautolle vakuutuksen brittiläiseltä vakuutusyhtiöltä. Auto on rekisteröity Suomessa. Koska vakuutusyhtiöllä ei ole Suomessa sivuliikettä, se ei harjoita vakuutustoimintaa Suomessa. Vakuutuksenottajan pitää rekisteröityä verovelvolliseksi sekä ilmoittaa ja maksaa vakuutusmaksuvero Verohallinnolle.

Esimerkki: Kansainvälisen konsernin ruotsalainen emoyhtiö A ottaa brittiläiseltä vakuutusyhtiöltä vakuutuksen koko konsernille. Konsernilla on Suomessa sijaitseva tytäryhtiö B, jonka liiketoiminta on osa vakuutusta.

Vakuutussopimus tehdään ETA-alueen ulkopuolelle Iso-Britanniaan sijoittautuneen vakuutusyhtiön kanssa. Koska vakuutusyhtiöllä ei ole Suomessa sivuliikettä, se ei harjoita vakuutustoimintaa Suomessa. Vakuutuksenottajan eli emoyhtiön A pitää rekisteröityä Suomessa vakuutusmaksuverovelvolliseksi sekä ilmoittaa ja maksaa vakuutusmaksuvero.

Esimerkki: Suomalainen yhtiö ottaa vakuutuksen Suomessa sijaitsevalle kiinteistölle. Koska vakuutettavan kohteen riski on suuri, sitä jaetaan useampien vakuutuksenantajien kesken. Tällaisessa tilanteessa on kyse niin sanotusta rinnakkaisvakuutuksesta.

Vakuutuksenantajina on suomalainen vakuutusyhtiö, ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö sekä ETA-alueen ulkopuolinen vakuutusyhtiö. ETA-alueen ulkopuolinen vakuutusyhtiö ei ole perustanut sivuliikettä Suomeen. Suomalainen vakuutusyhtiö ja ETA-vakuutusyhtiö ovat vakuutusmaksuverovelvollisten rekisterissä.

Jokaisen vakuutuksenantajan vakuutusmaksuverovelvollisuus arvioidaan itsenäisesti. Kotimainen ja ETA:ssa toimiva vakuutusyhtiö harjoittavat vakuutustoimintaa Suomessa eli ne ovat vakuutuksenantajana vakuutusmaksuverovelvollisia. Koska ETA-alueen ulkopuolisella vakuutusyhtiöllä ei ole Suomessa sivuliikettä, se ei harjoita vakuutustoimintaa Suomessa. Vakuutuksenottajan pitää rekisteröityä vakuutusmaksuverovelvolliseksi ETA-alueen ulkopuolisen vakuutusyhtiön osuudesta sekä ilmoittaa ja maksaa tästä vakuutusmaksun osuudesta vakuutusmaksuvero.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 14.9.2022