Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Säilyttäjärekisteri

Säilyttäjärekisteriin voi hakea arvopapereiden säilytystoimintaa harjoittava yritys. Säilyttäjiä voivat olla esimerkiksi luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset ja arvopaperikeskukset.

Rekisteröityminen säilyttäjärekisteriin on säilyttäjälle vapaaehtoista ja säilyttäjän on itse hakeuduttava rekisteriin.

Katso myös rekisteröityneen säilyttäjän asiointipolku. Asiointipolussa on kuvattu rekisteröityneen säilyttäjän asioinnin vaiheet ja ohjeet eri vaiheisiin.

Rekisteröinnin edellytykset

Verohallinnon säilyttäjärekisteriin voidaan merkitä sellaiset säilyttäjät, jotka täyttävät seuraavat rekisteröitymisen ehdot:

  • säilyttäjällä on viranomaisen myöntämä toimilupa säilytystoiminnan harjoittamiseen
  • säilyttäjän kotipaikka on Euroopan unionin alueella tai sellaisessa valtiossa, jonka kanssa Suomella on kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskeva sopimus.
  • Säilyttäjään sovelletaan yhteistä tietojenvaihtostandardia tai rahanpesun estämistä ja asiakkaan tunnistamista koskevia säännöksiä sekä muuta lainsäädäntöä siten, että säilyttäjä on velvollinen tunnistamaan asiakkaansa ja tämän verotuksellisen asuinvaltion.

Säilyttäjä voidaan jättää merkitsemättä säilyttäjärekisteriin, jos sen voidaan olettaa laiminlyövän velvoitteensa säilyttäjänä aiempien laiminlyöntiensä perusteella tai jos säilyttäjä on jättänyt maksamatta sille määrätyt verot.

Rekisteröityneen säilyttäjän velvollisuudet ja vastuut

Rekisteröityneen säilyttäjän

  • on selvitettävä ja varmistettava asiakkaanaan olevan osingonsaajan oikeus verosopimusetuihin, kun osingonsaajalle myönnetään verosopimusetuja.
  • on annettava vuosi-ilmoitus niistä osingonsaajatiedoista, jotka se on ottanut vastuulleen.
  • verovastuu koskee vastuulleen ottamiensa osinkojen osalta mahdollista alipidätystä.

Rekisteröityneen säilyttäjän vuosi-ilmoitus annetaan vuosittain tammikuun loppuun mennessä edellisen kalenterivuoden aikana maksetuista osingoista. Vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan sellaiset osingot, jotka suomalainen julkisesti noteerattu yhtiö on maksanut hallintarekisteröidyn osakkeen perusteella Suomessa rajoitetusti verovelvollisille saajille.

Lomakkeet

Ohjeet

Sivu on viimeksi päivitetty 1.7.2020