Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Taloyhtiö maksaa varainsiirtoveroa valinnaisen vuokratontin lunastamisesta

Kun taloyhtiö sijaitsee ns. valinnaisella vuokratontilla, osakkeenomistaja voi toimia kahdella eri tavalla. Hän voi 

  • maksaa taloyhtiölle erillistä tontinvuokravastiketta kuukausittain
  • maksaa omiin osakkeisiinsa kohdistuvan osuuden vuokratontista. Tämän jälkeen taloyhtiö ostaa tontin omistajalta lunastusta vastaavan määräosan tontista. Samalla osakkeenomistaja vapautuu maksamasta taloyhtiölle tontinvuokravastiketta.

Osakkeenomistaja voi maksaa tonttiosuuden kohteen valmistumisen yhteydessä tai erikseen määriteltyinä ajankohtina kohteen valmistumisen jälkeen. Joissakin tilanteissa osakkeenomistajalla voi olla mahdollisuus lunastaa tontinosa vain osittain.

Taloyhtiö antaa varainsiirtoveroilmoituksen ja maksaa veron

Tontin määräosan omistukseensa hankkineen taloyhtiön on annettava Verohallinnolle varainsiirtoveroilmoitus, maksettava varainsiirtovero ja haettava määräosalle lainhuuto Maanmittauslaitokselta 6 kuukauden kuluessa siitä, kun kauppakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu. Katso ohjeet kiinteistön varainsiirtoveron ilmoittamiseen ja maksamiseen.

Osakkeenomistajan ei tarvitse antaa varainsiirtoveroilmoitusta tai maksaa veroa

Tontinosan lunastaminen on vapaaehtoista eikä asunto-osakkeiden ostamiseen liity velvollisuutta maksaa tontinosan lunastamisesta. Lisäksi tyypillistä on, että asunto-osakkeiden myyjä ja vuokratontin omistaja ovat eri tahoja eikä osakkeenomistajan maksama lunastushinta tule asunto-osakkeiden myyjän hyväksi.

Kun osakkeenomistaja edellä kuvatussa tilanteessa lunastaa asunto-osakkeisiinsa kohdistuvan osuuden tontista, osakkeenomistajan ei tarvitse tehdä varainsiirtoveroilmoitusta eikä maksaa varainsiirtoveroa. Merkitystä ei ole sillä, tapahtuuko tontinosan lunastus kohteen valmistumishetkellä vai myöhemmin.

Taloyhtiö usein veloittaa osakkeenomistajalta lunastettavasta tonttiosuudesta aiheutuvan varainsiirtoveron määrän osana lunastushintaa. On huomattava, että osakkeenomistajan kannalta tässä ei ole kyse varainsiirtoveron maksamisesta, vaan tontinosan lunastushinnan suorittamisesta. Varainsiirtoveron ilmoittaa ja maksaa taloyhtiö.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.3.2021