Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Asunto-osakeyhtiö rakennustyön tilaajana

Tilaako asunto-osakeyhtiösi rakennustyötä? Myös asunto-osakeyhtiön on ilmoitettava tiedot tilaamistaan rakennusurakoista. Lisäksi yhtiön on kerättävä tietoja yhteisen työmaan työntekijöistä. 

asunto-osakeyhtiö: ilmoita rakennusurakat

Ilmoita rakennusurakat, jos nämä ehdot täyttyvät:

 • urakka on arvonlisäverolain mukaista rakentamispalvelua
 • urakan arvo on yli 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Urakkailmoitusta ei tarvitse antaa kiinteistönhoito- ja huoltotöistä, jotka tehdään vuosisopimuksen perusteella. Ilmoitusta ei tarvitse antaa, vaikka näihin tehtäviin sisältyisi vähäisiä korjaustöitä.

Näin ilmoitat urakkatietoja

asunto-osakeyhtiö: ilmoita työntekijätiedot

Ilmoita työntekijätiedot, jos nämä ehdot täyttyvät

 • rakennustyömaalle ei ole nimetty päätoteuttajaa
 • urakoiden arvo työmaalla on yli 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa
 • rakennustyömaalla työskentelee samanaikaisesti tai viivytyksettä peräkkäin useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen ammatinharjoittaja eli kyseessä on niin sanottu yhteinen työmaa.

Näin ilmoitat työntekijätietoja

Huom. Asunto-osakeyhtiön puolesta ilmoituksen voi antaa kaupparekisteriin merkitty isännöitsijä tai henkilö, jolla on yhtiön nimenkirjoitusoikeus. Jos asunto-osakeyhtiön asioita hoitaa joku muu, asunto-osakeyhtiön pitää erikseen antaa hänelle valtuutus ilmoittamista varten. Näin annat valtuutuksen 

Esimerkkejä ilmoittamisesta – rakentamis- ja saneeraustyö

Esimerkki: Asunto-osakeyhtiö ostaa portaiden maalaustyön maalausliikkeeltä. Maalausliike tilaa osan töistä toiselta maalausliikkeeltä.

Samalla asunto-osakeyhtiö teettää hissiremontin. Se tilataan korjausyhtiöltä. Normaalit kiinteistönhoitotyöt tekee kiinteistöhuoltoyhtiö, jonka kanssa asunto-yhtiöllä on sopimus.

Maalaustyö ja hissin korjaustyö ovat arvonlisäverolain mukaisia rakentamispalveluja. Kummankin urakan arvo ylittää 15 000 euroa. Päätoteuttajaa ei ole nimetty erikseen, joten asunto-osakeyhtiön on ilmoitettava tiedot.

Asunto-osakeyhtiö ilmoittaa urakkatiedot

 • maalausurakasta
 • hissin remonttityöstä.

Kiinteistönhuoltoyhtiön tekemistä töistä ei tarvitse antaa ilmoitusta, koska kiinteistönhoito- ja huoltotyö ei ole sellaista työtä, josta pitäisi antaa tietoja.

Maalausliike ilmoittaa itse ostamansa aliurakan tiedot urakkailmoituksella.

Asunto-osakeyhtiö ilmoittaa työntekijätiedot

 • maalausliikkeen työntekijöistä
 • maalausliikkeen aliurakointia tekevän yrityksen työntekijöistä
 • hissin korjausyhtiön työntekijöistä
 • kiinteistönhuoltoyhtiön työntekijöistä.

Tiedot pitää antaa niistä työntekijöistä, jotka työskentelevät asunto-osakeyhtiön työmaalla. Työmaa on yhteinen rakennustyömaa, koska työmaalla toimii ensin maalausliikkeen työntekijöitä ja heti sen jälkeen korjausliikkeen työntekijöitä. Koska päätoteuttajaa ei ole nimetty, rakennuttajan eli asunto-osakeyhtiön pitää ilmoittaa kaikkien työmaalla työskentelevien henkilöiden tiedot Verohallinnolle.

Esimerkki: Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa on päätetty korjata parvekkeet ja uudistaa pesutupa vuoden aikana. Yhtiö tilaa työt kahdelta eri rakennusliikkeeltä, toinen korjaa parvekkeet ja toinen uudistaa pesutuvan. Parvekekorjaukset tehdään maalis-kesäkuussa ja pesutuparemontti marras-joulukuussa.

Molemmat remonttityöt ovat arvonlisäverolain mukaisia rakentamispalveluja. Kummankin urakan arvo ylittää 15 000 euroa. Päätoteuttajaa ei ole nimetty.

Asunto-osakeyhtiö ilmoittaa urakkatiedot

 • parvekeurakasta
 • pesutuvan korjausurakasta.

Työntekijätietoja ei tarvitse ilmoittaa, koska työmaa ei ole yhteinen. Yhteistä rakennustyömaata ei synny, koska urakoiden välillä on useita kuukausia ja urakat koskevat eri töitä. Silloin kummankaan yrityksen työntekijätietoja ei tarvitse ilmoittaa. Huomaa kuitenkin, että sekä parvekkeiden korjauksesta että pesutuvan remontista voi erikseen muodostua yhteinen rakennustyömaa, jos töihin osallistuu useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja.

Esimerkki: Asunto-osakeyhtiö tilaa saunaremontin rakennusliikkeeltä. Sauna on A-portaan kellarissa.

B-portaan ullakkotilojen katto vuotaa, ja sitä korjaamaan tilataan toinen yritys samaan aikaan, kun rakennusliike saneeraa saunaa.

Normaalit kiinteistönhoitotyöt tekee kiinteistöhuoltoyhtiö, jonka kanssa asunto-osakeyhtiöllä on sopimus.

Molemmat remonttityöt ovat arvonlisäverolain mukaisia rakentamispalveluja. Kummankin urakan arvo ylittää 15 000 euroa. Päätoteuttajaa ei ole nimetty erikseen.

Asunto-osakeyhtiö ilmoittaa urakkatiedot

 • saunan korjausurakasta
 • kattourakasta.

Kiinteistönhuoltoyhtiön tekemistä töistä ei tarvitse antaa ilmoitusta, koska kiinteistönhoito- ja huoltotyö ei ole sellaista työtä, josta pitäisi antaa tietoja.

Työntekijätietojen ilmoittaminen

 • Yhteistä rakennustyömaata ei synny, koska remonttialue ei ole yhtenäinen, vaan saunan korjaustyömaa A-portaassa on erillään B-portaan ullakon katonkorjaustyömaasta. Työntekijätietoja ei tarvitse ilmoittaa.
 • Huomaa kuitenkin, että sekä saunan remontista tai ullakon remontista voi erikseen muodostua yhteinen rakennustyömaa, jos töihin osallistuu useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja. Tällöin työntekijätiedot pitää ilmoittaa.
 • Asunto-osakeyhtiö voi halutessaan määritellä molemmat hankkeet yhdeksi urakka-alueeksi ja nimetä niille yhteisen päätoteuttajan.

Esimerkki: Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa on päätetty tehdä putkiremontti. Asunto-osakeyhtiö tilaa työt kahdelta eri yritykseltä, rakennusliikkeeltä ja putkiliikkeeltä. Samaan aikaan kaksi osakasta päättää remontoida omaa huoneistoaan. Toinen osakas vaihtaa keittiön ja kylpyhuoneen sijainnit. Urakka maksaa 22 000 euroa. Toinen osakas korjauttaa parvekkeensa ja asennuttaa parvekelasit. Urakka maksaa 8 000 euroa.

Molemmat asunto-osakeyhtiön tilaamat remonttityöt ovat arvonlisäverolain mukaisia rakentamispalveluja. Kummankin urakan arvo ylittää 15 000 euroa. Päätoteuttajaa ei ole nimetty erikseen.

Osakkaiden tilaamia urakoita ei koske sama tiedonantovelvollisuus kuin asunto-osakeyhtiöitä.

Osakkaiden pitää antaa rakentamisilmoitus vain sellaisista rakennustöistä, jotka ovat rakennusluvan alaisia. Kummatkin osakkaiden teettämät rakentamistyöt edellyttävät rakennuslupaa, joten osakkaiden täytyy antaa rakentamisilmoitus.

Urakkatietojen ilmoittaminen

 • Asunto-osakeyhtiö ilmoittaa rakennusliikkeeltä ja putkiliikkeeltä tilaamiensa urakoiden tiedot.
 • Osakkaat ilmoittavat itse tilaamiensa urakoiden tiedot kotitalouden rakentamisilmoituksella.

 Työntekijätietojen ilmoittaminen

 • Työmaa on yhteinen rakennustyömaa, koska siellä toimii samaan aikaan rakennusliikkeen ja putkiliikkeen työntekijöitä. Putkiremontin urakka-alueeksi on määritelty remontoitavien huoneistojen märkätilat (keittiöt, kylpyhuoneet, wc:t ja saunat). Myös osakkaan kylpyhuone- ja keittiöremonttia tekevät työntekijät työskentelevät siis yhteisellä rakennustyömaalla. Toisen osakkaan parveke ei sen sijaan kuulu etukäteen urakkasopimuksessa määriteltyyn yhteiseen urakka-alueeseen.
 • Koska päätoteuttajaa ei ole nimetty, rakennuttajan eli asunto-osakeyhtiön on ilmoitettava kaikkien yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevien työntekijöiden tiedot Verohallinnolle. Asunto-osakeyhtiö ilmoittaa putkiremonttia tekevän rakennusliikkeen ja putkiliikkeen työntekijöiden tiedot sekä osakkaan keittiö- ja kylpyhuoneremonttia tekevien työntekijöiden tiedot. Parvekeremonttia tekevien työntekijöiden tietoja asunto-osakeyhtiön ei tarvitse ilmoittaa.
 • Kylpyhuone- ja keittiöremonttia tekevä yritys ilmoittaa omat työntekijänsä asunto-osakeyhtiölle.
 • Osakkaat eivät ilmoita työntekijöiden tietoja Verohallinnolle, koska eivät ole itse palkanneet työntekijöitä.

Esimerkkejä ilmoittamisesta – kunnossapito- ja huoltotyö

Esimerkki: Asunto-osakeyhtiö on tehnyt sopimuksen kiinteistönhuoltoyhtiön kanssa. Vuosisopimuksen perusteella huoltoyhtiö hoitaa porrassiivoukset, lumenluonnit ja muut vastaavat tehtävät sekä tavanomaiset korjaustoimenpiteet. Sopimuksen arvo on 30 000 euroa. Kiinteistönhuoltoyhtiö laskuttaa kuukausittain kiinteän hinnan perusteella. Jos asunto-osakeyhtiö tilaa huoltoyhtiöltä enemmän työtä kuin sopimuksen kiinteään hintaan sisältyy, työn hinta on 50 euroa/tunti.

Kesäkuussa taloyhtiön varastotiloissa on tulipalo, minkä vuoksi asunto-osakeyhtiö tilaa huoltoyhtiöltä varastojen kunnostuksen. Yritys tekee kunnostustöitä 80 tuntia, joten tilauksen arvo on 4 000 euroa.

Urakkatietojen ilmoittaminen

 • Kiinteistönhuoltoyhtiön ja asunto-osakeyhtiön vuosisopimukseen perustuvista kiinteistönhoito- ja huoltotöistä ei tarvitse antaa ilmoitusta, koska kiinteistönhoito- ja huoltotyö ei ole tiedonantovelvollisuuden piirissä.
 • Varastotilojen korjaustyö on arvonlisäverolain mukaista rakentamispalvelua. Tilausta tarkastellaan erillään vuosisopimuksesta. Koska tilauksen arvo on alle 15 000 euroa, urakkatietoja ei tarvitse ilmoittaa.

Työntekijätietojen ilmoittaminen

 • Työntekijätietoja ei tarvitse ilmoittaa, koska kiinteistönhuoltoyritys tekee varastojen kunnostustyön yksin eikä työmaalla siis työskentele muita yrityksiä.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.6.2019