Veroilmoituksen antaminen - yhteisetuus, valtion laitos, ulkomainen kuolinpesä ym.

Osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen ennakot ja tuloveroilmoitukset hoidetaan jatkossa OmaVerossa

Osakeyhtiöiden, muiden yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotukseen on tullut useita muutoksia 1.11.2017. Ennakon täydennysmaksun on korvannut verovuoden jälkeen määrättävä lisäennakko, tuloverot maksetaan jatkossa verolajin omalla viitteellä sekä OmaVero on korvannut Yhteisöjen Veroilmoituspalvelun. Muutokset eivät koske liikkeen- ja ammatinharjoittajia eivätkä avoimia tai kommandiittiyhtiötä. Asioi OmaVerossa.

Tuloverotusta koskevan veroilmoituksen 6 antavat

  • yhteismetsä, tiekunta, osakaskunta (kalastuskunta ja jakokunta) ja muu yhteisetuus
  • valtion laitos
  • ulkomainen kuolinpesä
  • konkurssipesä
  • vakuutus-, työttömyys- ja työeläkekassa.

Verovuodesta 2017 lähtien kunnat ja kuntayhtymät, seurakunnat ja muut uskonnolliset yhdyskunnat, ylioppilaskunnat ja osakunnat, ammattikorkeakoulut ja yliopistot antavat veroilmoituksen 6C.  (Veroilmoituksen antaminen – kunta, kuntayhtymä, seurakunta, ammattikorkeakoulu, yliopisto ym.)

Veroilmoitus on annettava yhteisön tilanteen mukaan

Veroilmoitus on annettava seuraavissa tilanteissa:

  • Verovuonna on ollut veronalaista tuloa.
  • Omaisuuteen kuuluvan kiinteistön tiedot ovat muuttuneet.
  • Tilikauden aikana on myyty tai ostettu kiinteistö.
  • Verohallinto on erikseen pyytänyt antamaan veroilmoituksen.

Veroilmoitus on annettava sähköisesti.

Veroilmoitusta ei yleensä tarvitse antaa, jos yhteisetuudella tai osittain verovapaalla yhteisöllä (tuloverolaki 21 §) ei ole veronalaista tuloa eikä muita verotukseen vaikuttavia tietoja.

Veroilmoitus kannattaa antaa, vaikka toimintaa ei olisikaan ollut, jos yhteisö tai yhteisetuus saanut Verohallinnolta tiedotteen siitä, että veroilmoituksen antamisaika lähestyy. Kun antaa veroilmoituksen, välttyy erillisiltä kehotuksilta.

Ilmoituksen antaa yhteisön tai yhteisetuuden hallitus tai hallinto. Yhteisö ja yhteisetuus tarvitsevat Katso-tunnisteen, jotta voivat antaa veroilmoituksen sähköisesti. Ilmoituksen antajalla tulee olla yhteisön tai yhteisetuuden nimenkirjoitusoikeus tai valtuutus.

Milloin veroilmoitus on annettava?

Yhteisön ja yhteisetuuden on annettava veroilmoitus neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien.

Esimerkki: Jos yhteisön tilikausi päättyy 15.4.2018, veroilmoitus on annettava viimeistään 31.8.2018. Jos 31.8. olisi lauantai tai pyhäpäivä, ilmoituksen saisi antaa seuraavana arkipäivänä.

Ulkomaisen kuolinpesän on kuitenkin annettava veroilmoitus verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Kun lähetät sähköisen veroilmoituksen, saat kuittauksen siitä, että lähettäminen onnistui. Sähköinen veroilmoitus on annettu määräajassa, jos saat kuittauksen viimeistään viimeisen jättöpäivän aikana.

Jos veroilmoituksessa on puutteita, se myöhästyy tai jää kokonaan antamatta, seurauksena voi olla veronkorotus.

Veroilmoituksen antamiseen voi saada lisäaikaa poikkeustapauksissa, esimerkiksi sairauden vuoksi. Katso lisätietoa: Veroilmoituksen antamisajan pidennys.

Näin annat veroilmoituksen

Veroilmoitus on annettava sähköisesti. Voit antaa sen eri tavoilla:

OmaVero on korvannut Yhteisöjen veroilmoituspalvelun. Lisätietoa veroilmoituksen antamisesta: Veroilmoitus 6 sähköisesti – yhteisetuus, valtion laitos, ulkomainen kuolinpesä ym.

1.11.2017 alkaen yhteisön ja yhteisetuuden on annettava veroilmoitus sähköisesti.

Veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Tätä varten ei tarvitse hakea erillistä lupaa eikä syytä tarvitse kertoa etukäteen. Verohallinto voi kysyä syytä paperi-ilmoittamiseen verovalvonnan yhteydessä. Paperilomake 6 ja täyttöohje. 

Paperinen veroilmoitus on annettu oikeaan aikaan, jos se on jätetty postiin viimeistään määräpäivänä.

Korjaa virheet – tee uusi veroilmoitus

Voit korjata aikaisemmin lähettämääsi veroilmoitusta verotuksen päättymiseen saakka. Anna tiedot uudestaan veroilmoituksella, joka korvaa aikaisemman ilmoituksen. Verotus päättyy 10 kuukautta tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen. Verotuksen päättymisen jälkeen muutosta verotukseen haetaan oikaisuvaatimuksella.