Kotitalous työn teettäjänä – mitä ja milloin ilmoitetaan tulorekisteriin?

Kotitalous voi teettää monenlaista työtä ja ostaa erilaisia palveluita. Kotitalous voi teettää remontointia tai siivousta, ostaa lastenhoitoa tai järjestää juhlat pitopalvelun kautta.

Yleensä kotitalous teettää työtä joko palkkaamalla työntekijän tai ostamalla palvelun yritykseltä. Jos kotitalous palkkaa työntekijän, sen on huolehdittava työnantajalle kuuluvista velvollisuuksista. Kotitaloudella tarkoitetaan yksityishenkilöä tai kuolinpesää.

Työnantajan ilmoittamisen velvollisuuksien kannalta on tärkeää tietää

 • maksatko työntekijälle palkkaa vai työkorvausta
 • kuuluuko työkorvauksen saaja ennakkoperintärekisteriin
 • onko sinulla työnantajana velvollisuus toimittaa ennakonpidätys ja maksaa sosiaalivakuutusmaksut

Mitä tietoja kotitalouden pitää ilmoittaa tulorekisteriin?

Tulorekisteriin ilmoitetaan tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös kustannusten korvaukset on ilmoitettava.

Tarkista tästä, milloin kotitalous ilmoittaa tiedot tulorekisteriin.

Oletko työntekijän työnantaja vai maksatko työn laskulla? 

Palkkaan työntekijän eli olen työnantaja

 • Ilmoita palkkatiedot tulorekisteriin.

Ostan palvelun ja maksan laskulla

 • Palveluntarjoaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin.
  • Tietoja ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin.
 • Palveluntarjoaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.
  • Ilmoita tiedot tulorekisteriin.

Voit tarkistaa, kuuluuko palveluntarjoaja ennakkoperintärekisteriin hakemalla tiedot YTJ-yrityshausta (www.ytj.fi). Voit myös soittaa Verohallinnon palvelunumeroon 029 497 004 (Yrittäjän tuloverotus, puhelun hinta pvm./mpm.).

 • Jokaisesta maksetusta palkasta tai muusta ansiotulosta annetaan palkkatietoilmoitus tulorekisteriin.
 • Tulorekisteriin ilmoitettaville palkkatiedoille ei ole euromääräistä alarajaa, vaan kaikki palkkatiedot pitää ilmoittaa summasta riippumatta. .
 • Myös alaikäisille maksettu palkka on ilmoitettava tulorekisteriin.
 • Tulorekisteri koskee vain maksettujen palkka- ja muiden ansiotulojen ilmoittamista. Työntekijän palkan maksamiseen saat ohjeita esimerkiksi Verohallinnon, työeläkelaitosten ja Työllisyysrahaston sivuilta.
 • Jos käytät palkanmaksuun Palkka.fi-palvelua, palvelu lähettää kotitalouden ilmoitukset automaattisesti tulorekisteriin. Sinun ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin erikseen mitään.

Milloin maksetut palkat ja muut ansiotulot ilmoitetaan tulorekisteriin?

Jos kotitalous ei kuulu työnantajarekisteriin (satunnainen työnantaja)

 • Palkkatietoilmoitus maksetuista suorituksista on annettava tulorekisteriin sähköisesti kuukausittain viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä.
 • Kotitalous, joka on satunnainen työnantaja antaa erillisilmoituksen niiltä kuukausilta, joilta on maksanut palkkaa, jos 1500 euron palkan raja kalenterivuoden aikana ylittyy.

Esimerkki: Kotitalous maksaa palkkaamalleen lastenhoitajalle palkan 90 euroa 15.1. Palkasta ei ole peritty veroja eikä siitä ole maksettu työnantajamaksuja. Kotitalouden on ilmoitettava maksamansa palkka sekä työntekijän osuudet työeläkevakuutusmaksusta ja työttömyysvakuutusmaksusta tulorekisteriin sähköisesti viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä eli 5.2.

 • Jos ilmoitus annetaan paperilomakkeella, määräaika on seuraavan kalenterikuukauden 8. päivä. Tiedot voi ilmoittaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi silloin, jos sähköinen ilmoittaminen on yksityishenkilölle, kuolinpesälle, satunnaiselle työnantajalle tai ulkomaalaiselle teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Jos kotitalous kuuluu työnantajarekisteriin (säännöllinen työnantaja)

 • Palkkatietoilmoitus on annettava sähköisesti viimeistään 5. kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen.
 • Työnantajan erillisilmoitus on annettava sähköisesti viimeistään palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä.
 • Verovapaat kustannusten korvaukset ja luontoisedut voi ilmoittaa samaan aikaan kuin kyseiseltä kuukaudelta maksettava rahapalkka. Vaihtoehtoisesti tiedot voi ilmoittaa viimeistään korvauksen maksukuukautta tai edun saamiskuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä.
 • Jos kotitalous maksaa säännöllisesti palkkoja, mutta antaa erityisen syyn vuoksi tiedot paperilomakkeella, tiedot on annettava samassa määräajassa kuin muidenkin säännöllisten työnantajien. Palkkatietoilmoitus pitää antaa 8. kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen ja työnantajan erillisilmoitus viimeistään palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden 8. päivänä.
 • Tiedot voi ilmoittaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi silloin, jos sähköinen ilmoittaminen on yksityishenkilölle, kuolinpesälle, satunnaiselle työnantajalle tai ulkomaalaiselle teknisen esteen vuoksi mahdotonta.
 • Täydentävien tietojen ilmoittamiselle ei ole erityistä määräaikaa, mutta ne on suositeltavaa antaa samanaikaisesti pakollisten tietojen kanssa. Täydentäviä tietoja ovat esimerkiksi poissaolotiedot ja tietyt työsuhdetta koskevat tiedot.

Lue lisää:

Ilmoita tiedot maksetuista palkoista tulorekisteriin

Sivu on viimeksi päivitetty 4.1.2021