Etuustietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Etuuden maksaja ilmoittaa maksamansa eläkkeet ja etuudet tulorekisteriin etuustietoilmoituksella. Yhdellä etuustietoilmoituksella ilmoitetaan yhden tulonsaajan yhden maksukerran tiedot.

Etuustietoilmoituksen voi antaa vain etuuden maksaja, joka on vahvistanut etuustietojen ilmoittamisen tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Etuuden maksaja voi kuitenkin antaa kolmannelle osapuolelle valtuuden asioida puolestaan tulorekisterissä.

Työnantajan maksamat eläkkeet ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella. Ilmoituksen antaa työnantaja.

Etuustietoilmoituksella ilmoitettavat tiedot

Etuustietoilmoituksella ilmoitetaan:

  • tulonsaajan ja maksajan yksilöinti- ja tunnistetiedot
  • maksupäivä
  • ansaintakausi
  • aineiston tekniset tiedot silloin, kun tiedot annetaan rajapinnan tai latauspalvelun kautta
  • maksetut eläkkeet ja etuudet omina tulolajeinaan.

Etuustietoilmoituksella ilmoitettavat tiedot ovat pääosin pakollisia tietoja. Joihinkin tietoihin ja tulolajeihin liittyy tietyissä tilanteissa ilmoitettavia täydentäviä tietoja. Esimerkiksi "Etuuden yksikkö" on työttömyysetuuksien ja Muu eläke -tulolajin pakollinen tieto. Etuuden yksikön voi kuitenkin ilmoittaa myös muuta tulolajia täydentävänä tietona, ja sen ilmoittaminen on suositeltavaa. Kun Etuuden yksikkö -tieto on annettu, tulorekisterin tiedon käyttäjä voi selvittää esimerkiksi etuuden päiväkohtaisen määrän ja hyödyntää tietoa päätöksenteossaan.

Etuustietoilmoituksessa tulolajille pitää aina ilmoittaa Ansaintakausi-tieto. Ansaintakaudeksi ilmoitetaan se ajanjakso, jolta etuustulo on kertynyt, riippumatta siitä, milloin etuus on maksettu. Esimerkiksi joulukuulta kertyneen mutta tammikuussa maksetun etuuden ansaintakaudeksi ilmoitetaan joulukuu. Lue lisää ansaintakauden ilmoittamisesta ohjeen Etuudet: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin luvusta 3.4.

Etuustietojen ilmoittamisessa käytetään nelinumeroisia koodiarvoja kuvaamaan eri tulolajeja. Yhdellä etuustietoilmoituksella voidaan ilmoittaa saman tulonsaajan useita eri tulolajeja, jos etuuksilla on sama maksupäivä. Myös tuloista vähennettävät erät ilmoitetaan tulolajeilla. Lue lisää etuuksien tulolajeista.

Anna etuustietoilmoitus teknisen rajapinnan kautta tai sähköisessä asiointipalvelussa

Eläke- ja etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin sähköisesti. Tiedot voi ilmoittaa teknisen rajapinnan kautta tai sähköisessä asiointipalvelussa. Etuuden maksaja ei voi ilmoittaa tietoja paperilomakkeella.

  • Teknisessä rajapinnassa organisaation tunnistamiseen käytetään varmennetta. Etuustietojen ilmoittamiseen tarvitaan eri varmenne, kuin palkkatietojen ilmoittamiseen.
  • Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
    • Palvelussa Suomi.fi-valtuudet organisaation pitää valtuuttaa tarvittavat henkilöt ja organisaatiot käyttämään sähköistä asiointipalvelua.

Lue lisää ilmoituskanavista

Tutustu myös tekniseen dokumentaatioon

Etuustietoilmoituksen tietosisältö on kuvattu ohjeessa Etuustietoilmoituksen tietosisällön soveltamisohje Dokumentaatio-sivuilla.

Etuuksien tulolajit ja niiden verotuskohtelu on kuvattu ohjeessa Etuudet - Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet Dokumentaatio-sivuilla.

Infograafi, jossa on kuvattu miten aloitat eläke- ja etuustietojen ilmoittamisen tulorekisteriin.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.9.2023