Etuuksien tulolajit

Eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan tulorekisteriin nelinumeroisella koodiarvolla, tulolajilla (esimerkiksi 1197 Haitan korvaus, tilapäinen (matkavakuutus). Tulolaji ilmaisee, minkälaisesta tulosta on kyse. Tulolajin selite kuvaa tulolajin luonnetta ja etuuden tai eläkkeen myöntöperusteita.

Myös tuloista tehtävät vähennykset ilmoitetaan tulolajeilla. Saman tyyppiset vähennykset voidaan kuitenkin ilmoittaa yhteissummana. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi samalla ilmoituksella eri tulolajeihin kohdistuvan ennakonpidätyksen voi ilmoittaa yhdellä Ennakonpidätys-tulolajilla.

Tulorekisterissä käytössä olevat tulolajit ovat sillä tarkkuudella, jolla tiedon käyttäjät tarvitsevat tietoa. 

Tulolajit on ryhmitelty eläkkeen ja etuuden tyypin mukaan:

 • Ansionmenetyskorvaukset
 • Asevelvollisuus- ja siviilipalvelusetuudet
 • Elatuksenmenetyskorvaukset
 • Haitan korvaus, pysyvä
 • Haitan korvaus, tilapäinen
 • Hautausavustukset
 • Hoitotuet
 • Kuntoutukseen ja sairauteen liittyvät suoritukset
 • Lapsiperheiden etuudet ja kotihoidon tuki
 • Muut eläkkeet
 • Muut etuudet
 • Muut vapaaehtoiseen vakuutukseen perustuvat suoritukset
 • Opintoetuudet
 • Perhe-eläkkeet
 • Rintamalisät
 • Ryhmähenkivakuutukseen perustuvat korvaukset
 • Työkyvyttömyyskorvaukset
 • Työttömyysetuudet
 • Vanhuuseläkkeet
 • Vähennettävät erät

Ohjaussäännöt määrittelevät, mitä tietoja tulolajille annetaan

Tulolajeissa on oletuksena tietyt ohjaussäännöt eli tieto siitä, koskeeko ohjaussääntö tulolajia vai ei. Ohjaussäännöt määrittelevät mitä tarkentavia tietoja tulolajille voi tai pitää antaa.

Ohjaussäännöt ovat:

 • Etuuden veronalaisuus -tiedon antaminen estetty
 • Etuuden veronalaisuus -tieto pakollinen
 • Etuuden yksikkö pakollinen
 • Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste -tieto pakollinen rajoitetusti verovelvollisella.

Etuuksien tulolajien ohjaussäännöt on kuvattu dokumentissa Etuudet - Koodistot - Tulolajit Dokumentaatio-sivuilla.

Etuuksien tulolajit ja niiden verotuskohtelu on kuvattu dokumentissa Etuudet - Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet Dokumentaatio-sivuilla.

Sivu on viimeksi päivitetty 23.9.2020