Etuuden maksaminen sijaissaajalle

Sijaissaajalla tarkoitetaan suorituksen saajaa, jolle etuus tai osa etuudesta maksetaan varsinaisen etuuden saajan sijaan. Varsinainen etuuden saaja on se, jolle etuuspäätös on annettu.

Sijaissaaja ilmoitetaan tulorekisteriin, jos etuutta maksetaan jollekin muulle kuin etuuden saajalle itselleen esimerkiksi regressioikeuden perusteella.

Vain etuustietoilmoituksella on mahdollista ilmoittaa sijaissaaja.

Kuka voi olla sijaissaaja?

Sijaissaajana voi olla esimerkiksi Kela, Työllisyysrahasto, työeläkelaitos, vahinkovakuutusyhtiö tai työnantaja. Sijaissaajana voi olla myös etuuden maksajaorganisaatio itse. Lue lisää sijaissaajan tyypeistä.

Missä tilanteissa tulorekisteriin ilmoitetaan sijaissaaja?

Tulorekisteriin ilmoitetaan tieto etuuden maksamisesta sijaissaajalle vain niissä tilanteissa, joissa tulorekisterin tiedon käyttäjä tarvitsee tietoa.

Etuus tai osa siitä voidaan maksaa sijaissaajalle esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Etuus maksetaan takautumisoikeuden perusteella toiselle etuuden maksajalle regressisuorituksena.
 • Kelan myöntämä vanhempainpäiväraha maksetaan palkkaa vastaavalta osalta työnantajalle.
 • Kelan myöntämä asumistuki maksetaan suoraan vuokranantajalle.
 • Etuus tai eläke maksetaan kunnan sosiaalihuollon toimielimelle.

Sijaissaajaa ei ilmoiteta, jos etuutta on maksettu etuuden saajan sijasta edunvalvojalle, edunvalvontavaltuutetulle, huoltajalle tai kuolinpesälle, koska mikään tiedon käyttäjä ei tarvitse tätä tietoa. Näissä tilanteissa maksettu etuus ilmoitetaan tulorekisteriin normaaliin tapaan ilman sijaissaajan tietoja.

Ulosmittaus ja ennakonpidätys ilmoitetaan etuustietoilmoituksella omilla tulolajeillaan, eikä niissä ole kyse sijaissaajalle maksamisesta.

Näin ilmoitat sijaissaajan tiedot tulorekisteriin

Etuuden maksaminen sijaissaajalle ilmoitetaan etuustietoilmoituksen Vähennykset-tietoryhmässä. Vähennykset-tietoryhmää käytetään myös silloin, kun etuustulo maksetaan kokonaan sijaissaajalle. Tulonsaajaksi ilmoitetaan aina varsinainen etuuden saaja, jolle etuuspäätös on annettu.

Etuuden maksaja ilmoittaa Vähennykset-tietoryhmässä sijaissaajalle maksamansa osuuden ja tiedon siitä, mille sijaissaajalle on maksanut suorituksen.

Vähennykset-tietoryhmässä on ilmoitettava vähintään:

 • Vähennyksen tulolaji
 • Vähennyksen tyyppi
 • Vähennyksen määrä
 • Alkuperäisen etuuden ansaintakausi (alkupäivä ja loppupäivä)
 • Tilitysjakso.

Sijaissaajan tietojen ilmoittaminen on suositeltavaa muttei pakollista.

Vähennyksistä ilmoitettavat tiedot on kuvattu tarkemmin dokumentissa Etuustietoilmoituksen tietosisällön soveltamisohje (sivulla Dokumentaatio). 

Tulonsaaja on jäänyt vanhempainvapaalle kesäkuun alussa. Työnantaja maksaa tulonsaajalle palkkaa kesäkuulta 3 000 euroa. Kela maksaa kesäkuulta myöntämänsä vanhempainrahan 2 000 euroa kokonaan työnantajalle.

Tulolaji: Vanhempainpäiväraha

Määrä: 2000 euroa

Ansaintakausi:

 • Alkupäivä: 1.6.20xx
 • Loppupäivä: 30.6.20xx

Vähennykset:

 • Vähennyksen tulolajin koodi: Vanhempainpäiväraha
 • Vähennyksen tyyppi: Muu vähennys veronalaisesta tulosta
 • Vähennyksen määrä: 2000 euroa
 • Alkuperäisen etuuden ansaintakausi:
  • Alkupäivä: 1.6.20xx
  • Loppupäivä 30.6.20xx
 • Sijaissaajan tiedot:
  • tunnisteen tyyppi:
  • tunniste:
  • sijaissaajan tyyppi: Työnantaja
 • Tilitysjakso:
  • Alkupäivä: 1.6.20xx
  • Loppupäivä: 30.6.20xx

Joskus maksun ohjaamisessa sijaissaajalle tapahtuu virhe. Lue lisää tietojen korjaamisesta ohjeen Etuudet: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin luvuista 5.4.4 ja 5.4.5.Infograafi, jossa on kuvattu etuuden maksaminen sijaissaajalle

Sivu on viimeksi päivitetty 31.1.2023