Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ohjelmistokehittäjien tietoon – 1/2023

Uutinen, 6.2.2023

Ilmoitin.fi-palvelusta julkaistaan uusi versio 7.2.2023

Versiopäivityksen aikana 7.2.2023 noin klo 7–9 www.ilmoitin.fi ja ohjelmistorajapinnat eivät ole käytettävissä.

Keskeiset muutokset:

 • Voi tarkastaa ja lähettää yhteisöjen (4, 6, 6B, 6C, 6U) tuloveroilmoituksia vuoden 2023 tilikausille.
  • Uutena liitelomakkeena ovat:
   • 67A – Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen väliaikainen lisävähennys - alihankintalaskut
   • 67Y – Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleinen lisävähennys
  • Poistunut liitelomake: 67 – Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen lisävähennys
  • Uutena liitetiedostona "Pitkä tuloslaskelma" (vain 6C -pääverolomaketta käyttäville)
  • Tietuekuvaukset löytyvät vero.fi-sivuilta Tietuekuvaukset – Tuloveroilmoitus.
 • Vuoden 2023 vuosi-ilmoituksien tietuekuvaukset on julkaistu, mutta niiden mukaiset formaatit tulevat vasta Ilmoittimen maaliskuun versiossa 28.3.2023. Tietuekuvaukset löytyvät vero.fi-sivuilta Tietuekuvaus – Vuosi-ilmoitus.

Vero API ajankohtaista

Vero API-portaali

Vero API-portaalin rekisteröintitoiminnallisuudet otettiin käyttöön 18.1.2023. Ohjelmistojen rekisteröinnin tavoitteena on parantaa rajapintojen käyttökokemusta ja integraatioiden laatua määrämuotoisen käyttöönottomenettelyn ja kohdennetun ohjauksen avulla. Ohjelmiston rekisteröinnin yhteydessä valitaan ohjelmiston sen käyttämät rajapinnat Vero API-portaalissa ja näin saadaan ohjelmistolle API-avain.

API-avain on ohjelmistokohtainen ja toimii ohjelmiston tunnisteena. API-avain asetetaan vero-softwarekey -headeriin ja tulee olla jokaisessa rajapintakutsussa. Tämä on dokumentoitu API-portaalissa jokaisen rajapinnan kuvauksessa. API-avaimen löydät rekisteröidyn ohjelmiston tiedoista, API-avaimet välilehdeltä.

Kahden ensimmäisen viikon aikana rekisteröityneitä käyttäjiä on jo 120 ja ohjelmistoja yli 60.

Ohjelmiston rekisteröinnistä voi lukea lisää Ohjelmiston rekisteröinti-sivulta.

Kotitalousvähennyksen rajapinnat

Tuotantoon on avattu rajapinnat, jonka kautta kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä tekevät yritykset voivat ilmoittaa kotitalousvähennykseen tarvittavat tiedot Verohallinnolle asiakkaidensa puolesta.

Saldotiedot

Yritys tai tilitoimisto näkee rajapinnan kautta yhdestä paikasta asiakkaan saldotilanteen, eli esimerkiksi erääntyneet verot, tulevat tiedossa olevat verot ja käyttämättä olevat maksut ja palautukset. Tiedot vastaavat OmaVerossa olevan Saldoerittely-toiminnallisuutta. Yksityisten elinkeinonharjoittajien tietoja rajapinnan kautta ei voi hakea. Rajapinta otetaan käyttöön helmikuussa 2023.

EMCS-järjestelmä

Valmisteverotuksen EMCS-palvelu siirtyy Tullilta Verohallinnolle, EMCS-järjestelmää (Excise Movement and Control System) käyttävät yritykset voivat antaa valmisteverollisten tuotteiden siirtoja koskevia ilmoituksia tämän rajapinnan kautta 13.2.2023 alkaen. Tämän vuoksi lauantaina 11.2. klo 01 alkaen Vero API-rajapinnat ovat poissa käytöstä ja avautuvat viimeistään sunnuntaina 12.2. klo 17, mahdollisesti jo aiemmin. Uudet EMCS:n Vero API -rajapinnat avataan maanantaina 13.2. klo 8.

Lue lisää: EMCS-järjestelmän rajapinnat siirtyvät Vero APIin

Huomioitavaa autoverotuksen rajapintojen käyttäjille!

Autoverotuksen rajapintojen vanhat versiot on suljettu 31.1.2023:
UsedVehicle/v2
NewVehicle/v1
GetNewVehicleDecision/v1
GetUsedVehicleDecision/v1

Korvaavat uudet rajapinnat on julkaistu 21.10.2022:
UsedVehicle/v3
NewVehicle/v2
GetNewVehicleDecision/v2
GetUsedVehicleDecision/v2

Muuta ajankohtaista

Teams -klinikat

Ohjelmistokehittäjille suunnattujen Teams-klinikoiden 2023 aikataulu löytyy Tilaisuudet 2023 - vero.fi -sivulta.

Verohallinnon ja ohjelmistokehittäjien kevään yhteistyöpäivä

 • Kevään ohjelmistotalopäivä järjestetään Teams-kokouksena perjantaina 2.6.2023.
 • Ilmoittautuminen ja päivän suunnitelmallinen aikataulu julkaistaan myöhemmin Tilaisuudet ohjelmistokehittäjille -sivuilla.

Aikataulut

Yhteydenotot ja kysymykset

 • ohjelmistotalot(at)vero.fi

Ohjelmistotalojen sähköpostiin voi jatkossa osoittaa myös tulorekisteriin liittyvät ohjelmistotalojen kysymykset. Kysymykset ohjataan Tulorekisteriyksikölle, mutta on hyvä muistaa, että sähköposti on

 • tarkoitettu vain ohjelmistotaloille
 • neuvontaan kehityksen tueksi
 • ei tuotannon virhetilanteiden käsittelyä varten
 • teknisestä häiriöstä tai havainnosta tulee edelleen aina tehdä havaintolomake tulorekisterille
Sivu on viimeksi päivitetty 6.2.2023