Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

I morgon är det den sista utsatta dagen för att deklarera skatter – gäller mer än 2 miljoner finländare

Skatteförvaltningens meddelande, 22.5.2023

Mer än 2 miljoner löntagare och pensionärer ska kontrollera och vid behov komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen senast i morgon, tisdagen den 23 maj. De vanligaste avdragen är avdraget för kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen, kostnader för förvärvande av inkomst och hushållsavdraget.

Skatteförvaltningen påminner att många löntagare och pensionärer ska kontrollera och vid behov komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen senast i morgon. Tisdagen den 23 maj är den tredje och sista utsatta dagen för skattedeklarationerna för löntagare och pensionärer.

– Senast nu är det dags att granska att allt är som det ska på skattedeklarationen. Vi på Skatteförvaltningen får automatiskt in mycket uppgifter men ansvaret för uppgifternas riktighet ligger på var en själv. Det finns också flera avdrag som man själv ska komma ihåg att komplettera på skattedeklarationen för att få nyttan av dem i år, säger ledande skattesakkunnig Mervi Hakkarainen.

Distansarbetare: kom ihåg avdraget för arbetsrum!

De vanligaste skatteavdragen är avdraget för kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen, utgifter för förvärvande av inkomst och hushållsavdraget.

– I fjol arbetade många löntagare på distans så det lönar sig för löntagarna att kontrollera om de har rätt till ett avdrag för arbetsrum. Avdraget hör till utgifter för förvärvande av inkomst. Distansarbetet har eventuellt också påverkat beloppet av kostnaderna för resor mellan hemmet och arbetsplatsen, säger Hakkarainen.

Det är lättast att granska och korrigera skattedeklarationen i MinSkatt. Om det ännu finns något att komplettera i skattedeklarationen är det i praktiken endast möjligt genom att göra ändringarna elektroniskt i MinSkatt. Pappersblanketterna ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen.

Det lönar sig att inte att gå till MinSkatt via länkar som sökmotorn ger utan endast genom att skriva adressen till tjänsten www.minskatt.fi direkt i adressfältet i webbläsaren. Adressen till MinSkatt går också att spara i bokmärken eller favoriter i webbläsaren.

- Det lönar sig att vara observant med tanke på svindel eftersom olika typer av falska meddelanden och webbplatser nu försöker nätfiska (phishing) person- och bankuppgifter, säger Hakkarainen.

Har den utsatta dagen redan gått? Agera genast!

Skatteförvaltningen påminner att det inte endast är avdragen utan också fjolårets inkomster som ska deklareras senast på den egna utsatta dagen för skattedeklarationen. Exempel på inkomster som man själv ska deklarera är Airbnb-inkomster och övriga hyresinkomster. Även inkomster av virtuella valutor ska man deklarera själv.

- Om skattedeklarationen korrigeras för sent kan det leda till en förseningsavgift eller skatteförhöjning. Om den egna utsatta dagen redan gick lönar det sig fortfarande att snabbt komplettera skattedeklarationen i MinSkatt, säger Hakkarainen.

En del av löntagarna och pensionärerna hade den utsatta dagen för skattedeklarationen den 9 och 16 maj. För en liten del av löntagarna – makar och makor till firmaföretagare – inföll den utsatta dagen för skattedeklarationen redan den 3 april.

Endast en av fyra behöver komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen

För de flesta räcker det med att de kontrollerar uppgifterna i skattedeklarationen. I fjol behövde endast cirka en fjärdedel, det vill säga 1,5 miljoner personer, komplettera sin skattedeklaration.

– Även om kompletteringen av skattedeklarationen för en del personer blir till sista minuten så sköter majoriteten sina skatteärenden i god tid, säger Hakkarainen.

I fjol kompletterade totalt 88 procent sin skattedeklaration i MinSkatt. Hakkarainen antar att den elektroniska kompletteringens popularitet fortsätter att öka.

– Vi tror att när alla skattedeklarationer är färdiga så överstiger deklarationen i MinSkatt 90 procent. Det är ett otroligt resultat med tanke på att MinSkatt öppnades för privatpersoner endast för fyra år sedan, säger Hakkarainen.

Mer information till kunder:

Den förhandsifyllda skattedeklarationen – så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper

Glömde du att deklarera uppgifter?

Tidigare om ämnet:

Finländarna fick två miljarder euro i hyresinkomster år 2021 – deklarationen av uppgifterna för 2022 är aktuell nu

Jobbade du på distans i fjol? Försäkra dig om att avdraget för arbetsrum är uppdaterat

Fick du inkomster av virtuella valutor i fjol? Deklarera inkomsterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen

Större skattenytta av resekostnader än tidigare – kontrollera att kostnaderna för resor mellan hemmet och arbetsplatsen antecknats rätt i skattedeklarationen

Fick du inkomster eller produktgåvor av verksamhet på sociala medier i fjol? Försäkra dig om att inkomsterna av verksamheten på sociala medier finns i din skattedeklaration
  
Nu går det att få mer i hushållsavdrag än tidigare – ansök om skattenytta bland annat av vårdarbete, städning eller renovering

Sidan har senast uppdaterats 22.5.2023