Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Jobbade du på distans i fjol? Försäkra dig om att avdraget för arbetsrum är uppdaterat

Skatteförvaltningens meddelande, 3.5.2023

Över 5 miljoner finländare har den utsatta dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen i maj. Under coronatiden mångdubblades antalet personer som utnyttjade avdraget för arbetsrum och Skatteförvaltningen antar att många ansöker om avdrag för arbetsrum också för i fjol.

Största delen av finländarna ska lämna uppgifterna för beskattningen för 2022 under de närmaste veckorna.

Den första utsatta dagen för att komplettera skattedeklarationen för löntagare infaller nästa vecka på tisdagen, alltså den 9 maj. De andra utsatta dagarna är den 16 och den 23 maj. En liten del av löntagarna (närings- och jordbruksidkarnas makar) hade den utsatta dagen redan den 3 april. Den egna utsatta dagen visas i MinSkatt och i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Skatteförvaltningen har i vår skickat sammanlagt nästan 5,5 miljoner förhandsifyllda skattedeklarationer. Till löntagare, pensionärer och förmånstagare skickades det totalt fem miljoner förhandsifyllda skattedeklarationer.

Arbete både på arbetsplatsen och på distans? Kontrollera resekostnaderna och avdraget för arbetsrum

Den förhandsifyllda skattedeklarationen ska alltid kontrolleras. Om alla uppgifterna är rätt i den förhandsifyllda skattedeklarationen behöver kunden inte göra någonting. Största delen av dem som fått den förhandsifyllda skattedeklarationen har inget att komplettera eller korrigera.

Förra våren kompletterade drygt 1,5 miljoner personer sina förhandsifyllda skattedeklarationer. I synnerhet löntagarna kan ha något att komplettera.

− Kontrollera att de färdigt antecknade inkomsterna och avdragen är rätt. Om du i fjol arbetat både på distans och på arbetsplatsen kan du behöva korrigera eller komplettera särskilt kostnaderna för resor mellan hemmet och arbetsplatsen samt avdraget för arbetsrum, säger överinspektör Minna Palomäki.

– Om du använde munskydd under arbetsresorna med kollektivtrafik mellan den 1 januari och 14 april i fjol och köpte dem själv, kan du dra av kostnaderna för dem i beskattningen som kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen. Avdraget för munskydden är två euro per resdag.

Om du i huvudsak arbetat på distans lönar det sig att komplettera skattedeklarationen med ett avdrag för arbetsrum. Fulla 920 euro i schablonmässigt avdrag för arbetsrum kan göras om distansarbetet utgjort mer än hälften av heltidsarbetets alla arbetsdagar under året.

Om högst hälften av årets arbetsdagar regelbundet utförts på distans, är det schablonmässiga avdraget för arbetsrum 460 euro.

- Från alla löntagares inkomster dras det automatiskt av 750 euro i kostnader för förvärvande av inkomst, alltså det lönar sig att deklarera ett avdrag för arbetsrum eller andra kostnader för förvärvande av inkomst endast om beloppet av dem överstiger 750 euro. Men om du inte har arbetat på distans i fjol ska du försäkra dig om att det inte felaktigt finns ett avdrag för arbetsrum i skattedeklarationen, säger Palomäki.

För året 2021 ansökte sammanlagt 410 000 personer om ett avdrag för arbetsrum medan antalet var cirka 100 000 personer före coronan år 2019.

Deklarera också inkomster av uthyrning och virtuella valutor

En del ska också komplettera sina inkomster i skattedeklarationen.

− Exempelvis hyresinkomster, inkomster som fås via plattformar på nätet och inkomster från växling av virtuella valutor är sådana inkomster om vilka vi inte får uppgifter från annat håll för den förhandsifyllda skattedeklarationen. De ska deklareras själv, påminner Palomäki.

Deklarant: bekanta dig med anvisningarna och be om hjälp vid behov

Även i år kommer MinSkatt troligen att vara det populäraste sättet att komplettera skattedeklarationen. I fjol gjorde 88 procent av dem som kompletterade sina förhandsifyllda skattedeklarationer korrigeringarna i tjänsten.

På skatt.fi finns omfattande anvisningar om hur det lönar sig att kontrollera och vid behov korrigera eller komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen: Den förhandsifyllda skattedeklarationen – så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper.

Det går också att få hjälp i Skatteförvaltningens telefonservice, sociala medier och chatten. På de utsatta dagarna för skattedeklarationen betjänar chatten längre än vanligt, fram till kockan 19. Skattebyråernas öppettider finns här.

FAKTA: Skattedeklarationsvåren 2023

  • Tiden för att kontrollera och komplettera skattedeklarationen är nu inne för de flesta. De förhandsifyllda skattedeklarationerna för alla löntagare och pensionärer finns i MinSkatt och har anlänt hem per post senast vid utgången av april.
  • För löntagare och pensionärer är de utsatta dagarna för att komplettera skattedeklarationen den 9, 16 och 23 maj. Den egna utsatta dagen visas i den förhandsifyllda skattedeklarationen. I MinSkatt är det möjligt att komplettera skattedeklarationen ännu på den utsatta dagen. Om deklarationen lämnas på en pappersblankett ska blanketten vara framme hos Skatteförvaltningen på den egna utsatta dagen.
  • Den utsatta dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen för firmaföretagare, jord- och skogsbruksidkare samt deras makor och makar var den 3 april. Om du har glömt att deklarera uppgifter ska du läsa anvisningarna här och agera genast.
  • Skatteförvaltningen skickar allt som allt 5,5 miljoner förhandsifyllda skattedeklarationer under våren.

Mer information till kunder:

Anvisningar till att fylla i den förhandsifyllda skattedeklarationen

Tidigare om ämnet:

Fick du inkomster av virtuella valutor i fjol? Deklarera inkomsterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen

Större skattenytta av resekostnader än tidigare – kontrollera att kostnaderna för resor mellan hemmet och arbetsplatsen antecknats rätt i skattedeklarationen

Fick du inkomster eller produktgåvor av verksamhet på sociala medier i fjol? Försäkra dig om att inkomsterna av verksamheten på sociala medier finns i din skattedeklaration

Nu går det att få mer i hushållsavdrag än tidigare – ansök om skattenytta bland annat av vårdarbete, städning eller renovering

De förhandsifyllda skattedeklarationerna finns nu i MinSkatt – kontrollera och komplettera

Sidan har senast uppdaterats 3.5.2023