Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Nu går det att få mer i hushållsavdrag än tidigare – ansök om skattenytta bland annat av vårdarbete, städning eller renovering

Skatteförvaltningens meddelande, 12.4.2023

Hushållsavdraget är ett av de vanligast gjorda skatteavdragen. Närmare 474 000 personer ansökte om avdraget för 2021. Det går att ansöka om avdrag för arbeten som en låtit utföra i fjol genom att komplettera sin förhandsifyllda skattedeklaration nu.

Nu går det att få mer i hushållsavdrag än tidigare eftersom maximibeloppet av hushållsavdraget höjdes temporärt vid ingången av 2022.

– Det är fråga om en betydande ändring. Till exempel makar som låtit utföra mycket sådant arbete som berättigar till hushållsavdrag och får fulla avdrag, betalar årligen 2 500 euro mindre i skatt än tidigare, säger överinspektör Petri Manninen på Skatteförvaltningen.

Det kan beviljas till och med 3 500 euro i hushållsavdrag för dem som låtit utföra hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete eller har avstått från oljeuppvärmning. I fråga om dessa arbeten går det att få 60 procent i skatteavdrag för arbetets del, om arbetet köps av ett företag.

I fråga om andra renoveringar än avstående från oljeuppvärmning förblir hushållsavdraget oförändrat. Om renoveringsarbete köps av ett företag går det att få 40 procent i hushållsavdrag av renoveringsarbetet, dock högst 2 250 euro.

Hushållsavdraget har 100 euro i självrisk.

Så här ansöker du om hushållsavdrag

Det lättaste sättet att ansöka om hushållsavdrag är att på sin förhandsifyllda skattedeklaration i MinSkatt lämna uppgifterna om det arbete som en låtit utföra. På skattedeklarationen ska avdragssökanden anteckna uppgifterna om utföraren av arbetet, det betalade beloppet inklusive momsen och arbetets andel av det betalade beloppet.

Hushållsavdraget kan också deklareras antingen på pappersblankett 14A eller 14B, vilka båda kan skrivas ut på skatt.fi. Om hushållsavdraget deklareras på en pappersblankett är det viktigt att komma ihåg att blanketterna ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen för skattedeklarationen. Den egna utsatta dagen visas på den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Hushållsavdraget minskar beloppet av skatt att betala

Det går att få hushållsavdrag för vanliga hushålls-, omsorgs- och vårdtjänster eller för de underhålls- eller ombyggnadsarbeten som köps till hemmet eller fritidsbostaden. Sådana tjänster och arbeten är till exempel städning, barnpassning eller renovering. Det går också att få avdrag om arbetet köps till de egna föräldrarna.

– Till skillnad från många andra skatteavdrag minskar hushållsavdraget beloppet av den skatt som ska betalas, inte beloppet av den beskattningsbara inkomsten. Därför kan exempelvis de som köpt mycket vårdarbete tack vare hushållsavdraget spara till och med 3 500 euro i skatter, säger Manninen.

Det är 50–69-åringar som mest nyttjar hushållsavdraget. De ansökte om avdraget för totalt 544 miljoner euro år 2021. Det är 41 procent av alla ansökta hushållsavdrag.

Av över 65-åringar är det lite fler än var tionde person som gör hushållsavdraget.

Elavdrag gäller ännu inte för i fjol

För januari–april 2023 har det exceptionellt varit möjligt att få hushållsavdrag också för höga kostnader för elenergi. I vår går det inte att deklarera elavdraget i den förhandsifyllda skattedeklarationen eftersom den gäller året 2022 då elavdraget inte gällde.

Det går att ansöka om elavdraget genom att ange kostnaderna för elenergin för skattekortet i år eller på den förhandsifyllda skattedeklarationen om ett år. Det går att få ett elavdrag om de totala kostnaderna för elenergin är mer än 2 000 euro i januari–april 2023.

FAKTA: Skattedeklarationsvåren 2023

  • Tiden för att kontrollera och komplettera skattedeklarationen är nu inne för de flesta. De förhandsifyllda skattedeklarationerna för alla löntagare och pensionärer finns i MinSkatt och anländer hem per post före utgången av april.
  • För löntagare och pensionärer är de utsatta dagarna för att komplettera skattedeklarationen den 9, 16 och 23 maj. Den egna utsatta dagen visas på den förhandsifyllda skattedeklarationen. I MinSkatt är det möjligt att komplettera skattedeklarationen ännu på den utsatta dagen. Om deklarationen lämnas på en pappersblankett ska blanketten vara framme hos Skatteförvaltningen på den egna utsatta dagen.
  • Den utsatta dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen för firmaföretagare, jord- och skogsbruksidkare samt deras makor och makar var den 3 april. Om du har glömt att deklarera uppgifter ska du läsa anvisningarna här och agera genast. 
    Skatteförvaltningen skickar allt som allt 5,5 miljoner förhandsifyllda skattedeklarationer under våren.

Mer information till kunder:

Anvisningar till att deklarera hushållsavdrag

Tidigare om ämnet:

De förhandsifyllda skattedeklarationerna finns nu i MinSkatt – kontrollera och komplettera

Sidan har senast uppdaterats 12.4.2023