Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

1,2 miljoner finländare ska kontrollera sin skattedeklaration senast i dag

Skatteförvaltningens meddelande, 16.5.2023

Cirka 1,2 miljoner lön-, förmåns- och pensionstagare ska komma ihåg att kontrollera och vid behov komplettera sin förhandsifyllda skattedeklaration senast i dag. 

Typiska avdrag som man ska fylla i själv är kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen, avdrag som anknyter till distansarbete och andra utgifter för förvärvande av inkomst samt hushållsavdrag, vilka har uppkommit i fjol. Av inkomsterna ska däremot exempelvis hyresinkomster och inkomster av verksamhet på sociala medier samt av växling av virtuella valutor anges själv i skattedeklarationen. 

Många finländare har varit ute i god tid med skattedeklarationen – hittills mest aktivitet i MinSkatt den 3 april 

Det finns tre utsatta dagar i maj för skattedeklarationen för löntagare och pensionärer. För cirka 1,8 miljoner personer var det utsatta datumet redan för en vecka sedan, den 9 maj. Nästa veckas tisdag, den 23 maj, har ännu drygt två miljoner personer sin utsatta dag. Den egna utsatta dagen visas på den förhandsifyllda skattedeklarationen och i MinSkatt. 

Största delen behöver inte komplettera eller korrigera den förhandsifyllda skattedeklarationens uppgifter, utan det räcker med att kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen. I fjol skickade Skatteförvaltningen den förhandsifyllda skattedeklarationen till 5,5 miljoner personer av vilka cirka 1,5 miljoner personer kompletterade den. 

Enligt Skatteförvaltningens observationer kompletterar många allt oftare sin skattedeklaration i god tid före den egna utsatta dagen. Redan under några år har det för kompletteringens del varit livligast i flera veckor före den första utsatta dagen. Hittills i vår har redan mer än en miljon deklaranter kompletterat sin skattedeklaration. 

Det klart populäraste och lättaste sättet är att komplettera uppgifterna i MinSkatt. I fjol använde 88 procent av dem som kompletterade sin skattedeklaration MinSkatt. Den 3 april uppnådde antalet besökare i MinSkatt rekordet hittills då antalet inloggningar i tjänsten uppgick till mer än 402 000. 

Glömde du din utsatta dag? Agera snabbt.

Om man kompletterar sin skattedeklarationen för sent kan det leda till en förseningsavgift eller skatteförhöjning. Om den egna utsatta dagen redan gick uppmanar Skatteförvaltningen dock att fortfarande komplettera skattedeklarationen i MinSkatt så snabbt som möjligt. Det är möjligt att komplettera i MinSkatt fram till att beskattningen slutförs. Informationen om när den egna beskattningen slutförs kan kontrolleras i beskattningsbeslutet. 

Anvisningar till deklarationen av skatter: 

Den förhandsifyllda skattedeklarationen – så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper

Glömde du att deklarera uppgifter?

Läs mer om deklarationen på våren 2023: 

Nästan fyra miljoner personer har den utsatta dagen för att deklarera i morgon 

Finländarna fick två miljarder euro i hyresinkomster år 2021 – deklarationen av uppgifterna för 2022 är aktuell nu 

Jobbade du på distans i fjol? Försäkra dig om att avdraget för arbetsrum är uppdaterat 

Fick du inkomster av virtuella valutor i fjol? Deklarera inkomsterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen 

Större skattenytta av resekostnader än tidigare – kontrollera att kostnaderna för resor mellan hemmet och arbetsplatsen antecknats rätt i skattedeklarationen 

Fick du inkomster eller produktgåvor av verksamhet på sociala medier i fjol? Försäkra dig om att inkomsterna av verksamheten på sociala medier finns i din skattedeklaration 

Nu går det att få mer i hushållsavdrag än tidigare – ansök om skattenytta bland annat av vårdarbete, städning eller renovering 

Sidan har senast uppdaterats 16.5.2023