Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

1C Resekostnader – Resor till en sekundär arbetsplats, deklarationsanvisning

Med den här blanketten deklarerar du kostnaderna för resor mellan din stadigvarande bostad (hemmet) och en sekundär arbetsplats.

Du kan också deklarera resekostnaderna i MinSkatt. På sidan Blanketter kan du ladda ner blanketten och läsa ytterligare information. Returaddressen finns på första sidan av blanketten.

Om du har haft flera olika sekundära arbetsplatser eller om t.ex. din hemadress har ändrats under året kan du lämna uppgifterna separat på flera blanketter.

En sekundär arbetsplats är en sådan plats där du regelbundet arbetar men som inte är din primära, stadigvarande arbetsplats. Den sekundära arbetsplatsen kan exempelvis vara din arbetsgivares andra verksamhetsställe där du arbetar regelbundet men mer sällan än på din egentliga arbetsplats. En sekundär arbetsplats ska ligga i en annan kommun än din egentliga arbetsplats.

Du får dra av resorna till och från din sekundära arbetsplats enligt det transportmedel du använt (t.ex. egen bil). Du behöver således inte dra av resekostnader enligt kollektivtrafikens biljettpriser. Resekostnaderna dras av från förvärvsinkomst som utgift för förvärvande av inkomst.

Övriga resekostnader – Välj rätt blankett

Du kan deklarera dina övriga resor i MinSkatt eller på följande blanketter:

 • resorna mellan den stadigvarande bostaden (hemmet) och den egentliga arbetsplatsen – blankett 1A
 • resor mellan sekundär arbetsplats och inkvarteringsstället på arbetsorten – blankett 1A
 • veckoslutsresor till din hemort t.ex. till din familj – blankett 1B
 • resor till en särskild arbetsplats (t.ex. resor inom bygg-, mark- och anläggnings- eller skogsbranschen) – blankett 1D.
  Vad betyder särskilt arbetsställe?

Avdraget kan beaktas i skattekortet

Du kan deklarera resekostnaderna för ett skattekort. Då beaktas avdraget i skattekortets förskottsinnehållningssats och inte först efteråt vid den slutliga beskattningen.

Lämna uppgifterna för skattekortet i MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Du kan dock också söka ändring i skattekortet med pappersblankett 5010r (Ansökan om skattekort och/eller förskottsskatt). Då ska du bifoga den här blanketten till din ansökan.

Resekostnaderna som du har anmält för skattekortet överförs också till den förhandsifyllda skattedeklarationen. Kontrollera uppgifterna och korrigera dem vid behov. Om du korrigerar uppgifterna ska du på nytt ange alla de kostnader för resor mellan hemmet och den sekundära arbetsplatsen som du redan har deklarerat.

Du kan också ansöka om avdrag i efterskott

Du kan också deklarera resorna mellan bostaden och arbetsplatsen senare i samband med den förhandsifyllda skattedeklarationen. Då lämnar du uppgifterna i MinSkatt eller på den här blanketten senast på den utsatt dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Du kan använda den här blanketten även för att begära omprövning efter att beskattningen har slutförts. Fyll i en begäran om omprövning och bifoga den här blanketten. Du kan också begära omprövning i MinSkatt.

Om du korrigerar en tidigare inlämnad uppgift eller begär omprövning av beskattningen ska du fylla i alla uppgifter om resorna mellan bostaden och den sekundära arbetsplatsen.

Resekostnaderna minskar beloppet av den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Observera att dina skatter inte minskar lika mycket.

Läs mer om resorna till den sekundära arbetsplatsen

1 Personuppgifter och skatteår

Här ska du ange ditt namn och din personbeteckning.

Ange också skatteåret, dvs. det år för vilket du deklarerar resekostnader.

2 Kostnader för resor till den sekundära arbetsplatsen med kollektivtrafikmedel/år

Du får dra av endast den del av resekostnaderna som arbetsgivaren inte har ersatt. Om arbetsgivaren har betalat ersättning för resorna till den sekundära arbetsplatsen, ska du ange de skattefria ersättningarnas belopp.

Ange också hur många gånger per år du har varit på den sekundära arbetsplatsen.

Ange följande uppgifter om resorna:

 • Från: din hemadress, dvs. plats där resan börjar
 • Till: adressen till din sekundära arbetsplats
 • Första dag och sista dag: tidsperiod under vilken du har gjort resor till den sekundära arbetsplatsen
 • Tur- och returresa: resans längd tur och retur
 • Resekostnader sammanlagt under denna tid: resekostnaderna för hela tidsperioden.

Om du använder flera olika kollektivtrafikmedel ska du ange biljettpriserna sammanlagt för de olika trafikmedlen i punkten Resekostnader sammanlagt under denna tid.

3 Kostnader för resor till den sekundära arbetsplatsen med andra fortskaffningsmedel än med kollektivtrafikmedel/år

Kryssa för vilket fordon du har använt för resan. Om du under året använt flera olika kollektivtrafikmedel ska du kryssa för det fordon du använt mest. Om ditt fordon inte nämns på blanketten ska du lämna punkterna blanka.

Du får dra av endast den del av resekostnaderna som arbetsgivaren inte har ersatt. Om arbetsgivaren har betalat ersättning för resorna till den sekundära arbetsplatsen, ska du ange de skattefria ersättningarnas belopp.

Ange följande uppgifter om resorna:

 • Från: din hemadress, dvs. plats där resan börjar
 • Till: adressen till din sekundära arbetsplats
 • Första dag och sista dag: tidsperiod under vilken du har gjort resor till den sekundära arbetsplatsen
 • Tur- och returresa: resans längd tur och retur
 • Resekostnader sammanlagt under denna tid: resekostnaderna för hela tidsperioden
 • Hur många gånger under tidsperioden du gjort resor till den sekundära arbetsplatsen tur och retur med andra än kollektivtrafikmedel.

Kontrollera hur mycket du kan beviljas i avdrag för olika fordon.

Om du använder flera olika trafikmedel ska du ange de sammanlagda resekostnaderna i punkten Resekostnader sammanlagt under denna tid.

Datera och underteckna blanketten. Ange också ett telefonnummer där vi kan nå dig dagtid.

Sidan har senast uppdaterats 5.3.2020