5 Skattedeklaration för näringsverksamheten - Rörelseidkare eller yrkesutövare (3049r)

Blanketten sänds till alla rörelseidkare och yrkesutövare. Om du har antecknats som företagare i Skatteförvaltningens register måste du alltid lämna in skattedeklarationen. Också i det fallet att du inte haft någon verksamhet.

I blanketten har man tryckt den sista returneringsdagen. Fyll i vid behov även bilageblanketterna.

Använd e-tjänster

Om du deklarerar på papper, returnera bilageblanketterna med skattedeklarationen. Blanketterna returneras till adressen som finns i skattedeklarationen eller om den saknas till vilken skattebyrå som helst. 

Nyckelord: