Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

5 Skattedeklaration för näringsverksamhet – rörelseidkare eller yrkesutövare (3049r)

Du kan lämna skattedeklarationen för näringsverksamhet på nätet eller på pappersblankett. Deklarera på blanketten intäkterna, kostnaderna, tillgångarna och skulderna som hänför sig till näringsverksamheten.

Om du har antecknats som företagare i Skatteförvaltningens register måste du alltid lämna in skattedeklarationen, också i det fallet att du inte haft någon verksamhet. Fyll vid behov även i bilageblanketterna.

Deklarera i MinSkatt

Övriga sätt att deklarera elektroniskt:

Filöverföring (ilmoitin.fi)

Om du lämnar uppgifterna på pappersblankett ska du returnera bilageblanketterna tillsammans med skattedeklarationen. Returadressen finns på första sidan av blanketten.


Skatteförvaltningen kan använda automatiserat beslutsfattande vid avgörandet av ditt ärende. Detta innebär att beslutet i ditt ärende kan fattas delvis eller helt automatiserat. Läs mer om automatiserat beslutsfattande på Skatteförvaltningen

Sidan har senast uppdaterats 20.11.2023