5 Skattedeklaration för näringsverksamhet – rörelseidkare eller yrkesutövare (3049r)

Du kan lämna skattedeklarationen för näringsverksamhet på nätet eller på pappersblankett. Deklarera på blanketten intäkterna, kostnaderna, tillgångarna och skulderna som hänför sig till näringsverksamheten.

Om du har antecknats som företagare i Skatteförvaltningens register måste du alltid lämna in skattedeklarationen, också i det fallet att du inte haft någon verksamhet. Fyll vid behov även i bilageblanketterna.

Skattedeklarationen för år 2020 kan lämnas i MinSkatt efter 15 januari.

Deklarera i MinSkatt

Övriga sätt att deklarera elektroniskt:

Filöverföring (ilmoitin.fi)

Om du lämnar uppgifterna på pappersblankett ska du returnera bilageblanketterna tillsammans med skattedeklarationen. Returadressen finns på första sidan av blanketten.