5 Skattedeklaration för näringsverksamhet – rörelseidkare eller yrkesutövare (3049r)

Du kan lämna skattedeklarationen för näringsverksamhet på nätet eller på pappersblankett. Deklarera på blanketten intäkterna, kostnaderna, tillgångarna och skulderna som hänför sig till näringsverksamheten.

Om du har antecknats som företagare i Skatteförvaltningens register måste du alltid lämna in skattedeklarationen, också i det fallet att du inte haft någon verksamhet. Fyll vid behov även i bilageblanketterna.

Deklarera i MinSkatt

Skattedeklarationen för skatteåret 2018 kan lämnas in i MinSkatt från mitten av januari 2019.

Övriga sätt att deklarera elektroniskt:

  • Skattedeklaration för näringsverksamhet (lomake.fi)
    Du kan spara deklaration som halvfärdig och fortsätta med att fylla i den senare. En deklaration som du har sparat finns i tjänsten Mina e-tjänster.
  • Filöverföring (ilmoitin.fi)

Om du lämnar uppgifterna på pappersblankett ska du returnera bilageblanketterna tillsammans med skattedeklarationen. Returadressen finns på första sidan av blanketten.

Nyckelord: