Allmänna anvisningar – anmälan

I inkomstregistrets e-tjänst kan du lämna anmälan om löneuppgifter, anmälan om förmånsuppgifter, arbetsgivarens separata anmälan och blanketter som gäller internationella situationer: uppgifter om internationellt arbete och etableringsanmälan om hyrd arbetstagare.

När du väljer anmälan öppnas en anmälningsblankett som du kan lämna din nya anmälan på. Välj blankett för att få närmare information om hur du ska lämna anmälan.

Om du vill korrigera en anmälan om löneuppgifter som du har lämnat in tidigare ska du välja Inlämnade anmälningar. Du ser anmälningarna som du har lämnat på följande sida. Du kan också söka en anmälan med hjälp av olika sökvillkor. Välj anmälan som du vill korrigera och rätta uppgifterna.

Obs. Anmälan kan inte sparas som ett utkast.

Ange uppgifterna på rätt anmälan

Anmälan om löneuppgifter: Uppge löner och andra prestationer som samma dag har betalts till en inkomsttagare. Anmälan om löneuppgifter ska lämnas inom fem kalenderdagar efter utbetalningsdagen.

Lämna in en anmälan om löneuppgifter endast om du har betalat lön. Regelbunden arbetsgivare: Om du inte har betalat lön, ange uppgiften Ingen lönebetalning på arbetsgivarens separata anmälan.

Arbetsgivarens separata anmälan: Uppge arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och avdrag som görs på den eller regelbundna arbetsgivares uppgift Ingen lönebetalning.Den separata anmälan lämnas senast på den femte dagen i kalendermånaden som följer på löneutbetalningsperioden.

Uppgifter om internationellt arbete: Uppge uppgifterna om verkställande av förskottsinnehållningen i Finland (NT1) eller om att förskottsinnehållningen inte verkställs i Finland (NT2). I samma anmälan anges arbetstagarnas vistelseperioder i Finland. Lämna NT-uppgifterna senast på den femte kalenderdagen efter att den första lönen för utlandsarbete har betalts. Anmäl arbetstagarnas vistelsetider i Finland senast före slutet av januari under året som följer på utbetalningsåret.

Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare (utländsk arbetstagare): Ange uppgifterna om utländska arbetstagare som du har hyrt ut till en uppdragsgivare i Finland. Anmälan ska lämnas in oberoende av hur länge arbetet pågår. Lämna uppgifterna senast på den femte kalenderdagen som följer på den första lönebetalningsdagen.

Anmälan om förmånsuppgifter: Anmäl med anmälan om förmånsuppgifter förmåner eller pensioner som betalats till en inkomsttagare under en och samma betalningsdag. Anmäl även poster som dras av från den prestation som betalas ut, dvs. t.ex. förskottsinnehållning. Man kan lämna in flera anmälningar om förmånsuppgifter för samma inkomsttagare och samma betalningsdag.

Närmare information om anmälan i olika situationer: