Företag och organisationer

Om du betalar löner, pensioner eller förmåner, ska du anmäla uppgifterna till inkomstregistret.

Utöver företag betalar och anmäler till exempel föreningar, stiftelser, sammanslutningar, väglag eller bostadsaktiebolag löner.

Förmåner och pensioner betalas och anmäls till exempel av pensionsanstalterna, försäkringsbolagen, FPA och civiltjänstgöringsplatserna.

Anmäl dina betalningar

Betalaren ska anmäla uppgifter om löner, pensioner och förmåner till inkomstregistret. Anmäl uppgifterna separat för varje person och betalning.

Vilka uppgifter behöver jag för att lämna in en anmälan?

När ska uppgifterna anmälas?

Anmäl elektroniskt

Du kan anmäla uppgifter från ditt eget betalningssystem via ett gränssnitt eller inkomstregistrets e-tjänst.

Var kan jag göra anmälan?

Logga in i e-tjänst

 

När du har lämnat in anmälningarna

Uppgifter i inkomstregistret förmedlas bland annat till Skatteförvaltningen, pensionsbolagen och Sysselsättningsfonden.

Betala arbetsgivaravgifterna direkt till dessa instanser via deras e-tjänster eller när du har fått fakturan. Du får referens- och kontonummer för betalningen direkt från den organisation som påför avgiften.

Se vilka uppgifter om olika försäkringar och avgifter som anmäls till inkomstregistret

Kontrollera och rätta vid behov

Du kan granska de uppgifter som du lämnat in i e-tjänsten. Du kan också beställa en rapport om uppgifterna.

Vilka rapporter kan jag beställa från inkomstregistret?

Om det finns fel i de uppgifter du anmält, ska du rätta dem. Uppgifterna sparas i inkomstregistret i 10 år.

Hur rättar jag uppgifterna?

Närmare 400 parter använder uppgifterna

Myndigheterna och organisationerna får endast de uppgifter från inkomstregistret som de enligt lag har rätt till.

Informationsanvändare

Du anmäler uppgifterna till inkomstregistret endast en gång.

Detaljerade anvisningar och exempel

Ta del av närmare anvisningar och exempel på olika anmälningssituationer.

Detaljerade anvisningar om inkomstregistret

Vår kundtjänst hjälper i frågor som gäller inkomstregistret per telefon. 

Kontakta oss

Sidan har senast uppdaterats 14.11.2023