Uträtta ärenden för ett företag (ett stort antal fullmakter)

Uträtta ärenden som företrädare för företag (ett stort antal fullmakter)

Om du har beviljats ett stort antal (tusentals) fullmakter kan du välja ärendehanteringsrollen Företrädare för företag (ett stort antal fullmakter). Då hämtar inkomstregistret endast den fullmakt som du har valt i stället för alla de fullmakter som beviljats dig.

På söksidan ser du endast ett företag men ingen lista över företagen. Om du har endast några fullmakter ska du på ingångssidan välja den översta ärendehanteringsrollen ”Uträtta ärenden för ett företag eller en organisation” för att se alla företag och fullmakter på en gång.

Sök efter företaget med FO-numret. Inkomstregistret kontrollerar i tjänsten Suomi.fi att du har fullmakt att sköta ärenden på detta företags vägnar. I inkomstregistret kan du uträtta ärenden för ett företag med fullmakterna Anmäla löneuppgifter, Granska löneuppgifter, Granska förmånsuppgifter, Anmäla förmånsuppgifter och Behandling av logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter i anslutning till inkomstuppgifter..

Läs mer om fullmakter

Läs mer om funktioner i e-tjänsten: Uträtta ärenden för ett företag eller en organisation

Sidan har senast uppdaterats 27.11.2020