Vad är inkomstregistret?

Denna lättlästa text har genomförts som ett samarbetet med LL-center. 

Inkomstregistret är en ny nationell tjänst som fungerar sedan den 1 januari 2019.

I inkomstregistret samlas uppgifter om medborgarnas inkomster, som löner, pensioner och sociala förmåner.

Arbetsgivare anmäler till inkomstregistret vilka löner de har betalat. Arbetsgivarna behöver inte längre meddela uppgifter skilt till olika myndigheter. De som betalar ut pensioner och förmåner ska meddela lämna in dessa till inkomstregistret från den 1 januari 2021.

Vilken nytta har medborgarna av inkomstregistret?

I inkomstregistret kan medborgarna se hur mycket pengar de har fått som lön, pension eller sociala förmåner.

Med hjälp av inkomstregistret kan medborgarna sköta sina ärenden hos myndigheterna snabbare och enklare än förut. Många myndigheter får uppgifter som de behöver rakt från inkomstregistret. Det här gäller till exempel Skatteförvaltningen och FPA.

Myndigheterna ser de uppgifter som de behöver i inkomstregistret. Därför behöver du till exempel inte skicka in lönebesked till FPA om du ansöker om sociala förmåner. FPA tar beslut om stöd utgående från uppgifterna i inkomstregistret, som alltid är uppdaterade.

Vilka myndigheter får uppgifter från inkomstregistret?

Alla myndigheter börjar inte använda inkomstregistret samtidigt. Först är det de här myndigheterna som får uppgifter från inkomstregistret:

 • Skatteförvaltningen
 • FPA
 • Sysselsättningsfonden (bara vissa delar)
 • arbetspensionsanstalterna
 • Pensionsskyddscentralen (PSC).

År 2020 kommer fler att få uppgifter ur inkomstregistret, bland annat:

 • Arbets- och näringsministeriet
  och de verk som lyder under ministeriet
 • Statistikcentralen
 • Sysselsättningsfonden (vissa delar)
 • Olycksfallsförsäkringscentralen
 • Patientförsäkringscentralen
 • skadeförsäkringsbolagen
 • arbetslöshetskassorna
 • arbetarskyddsmyndigheterna
 • kommunerna.

Myndigheter och andra som använder inkomstregistret får samma uppgifter om medborgarna som de har fått förut. De får bara de uppgifter som de har rätt att få och som de behöver för sin verksamhet.

Vilken nytta har arbetsgivarna av inkomstregistret?

Med hjälp av inkomstregistret kan arbetsgivarna sköta sina ärenden hos myndigheterna enklare än förut.

Arbetsgivarna anmäler till inkomstregistret vilka löner och ersättningar de har betalat åt sina anställda.

Arbetsgivarna behöver inte längre lämna in löneuppgifter skilt till flera olika ställen. Från början av 2019 anmäler arbetsgivarna löneuppgifterna bara till inkomstregistret.

Sidan har senast uppdaterats 12.6.2019