Att inleda verksamhet i Finland

Har getts
12.2.2021
Diarienummer
VH/313/00.01.00/2021
Giltighet
12.2.2021 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen( 503/2010)
Ersätter anvisningen
VH/3057/00.01.00/2018, 1.1.2019

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt. Anvisningen på finska: Toiminnan aloittaminen Suomessa.