Utländskt företags ansökan om källskattekort (6202a)

Med denna blankett kan ett utländskt samfund ansöka om källskattekort för inkomst som fås från Finland.

Om ansökan gäller arbetsersättning, ska du till ansökan bifoga ett utländskt utdrag som motsvarar det finländska handelsregisterutdraget och en kopia av entreprenads- eller personaluthyrningsavtalet eller ett annat uppdragsavtal.

Om ansökan gäller dividend-, ränte- eller royaltyinkomst, ska du läsa blankettanvisningen.

Skicka ansökan till adressen:

Nylands företagsskattebyrå
Internationella ärenden
PB 30
00052 SKATT

Du kan också lämna in ansökan på skattebyråns registratorskontor. Besöksadressen för Nylands företagsskattebyrå är Skatteförvaltningens registratorskontor, Vääksyvägen 4, 00510 Helsingfors.