Utredning av utländskt företags verksamhet i Finland (6205r)

Blankett, med vilken en utländsk yrkesutövare ska lämna utredning om verksamheten i Finland. Blanketten ska fogas till anmälan om inledande av verksamheten.

Blanketten returneras samtidigt med ansökan om källskattekort, ansökan om skattekort och förskottskatt (5042r eller 5057r).