Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Ansökan om samfunds förskottsskatt/ändring (5017r)

Med denna blankett ansöker samfund om förskottsskatt eller ändring av fastställd förskottsskatt samt tilläggsförskott.

Ansök om förskott på webben

Lämna din ansökan i MinSkatt

Du kan även lämna din ansökan elektroniskt i Ilmoitin.fi i form av en fil som skapats med ert ekonomiprogram. Alternativt lämnar du ansökan via Apitamo/ApitamoPKI-gränssnitt.

När får man använda en pappersblankett?

En ansökan får lämnas på en pappersblankett endast av särskilda skäl, om det inte går att lämna ansökan elektroniskt exempelvis på grund av tekniska hinder.

Du behöver inget särskilt tillstånd för att lämna din ansökan på en pappersblankett, och du behöver inte på förhand redogöra för varför du lämnar in den på papper. Behandlingen av en ansökan på en pappersblankett tar längre tid än behandlingen av en elektronisk ansökan.

Fyll i blanketten omsorgsfullt enligt anvisningarna. Skatteförvaltningen omvandlar blanketten till elektroniskt format, och de ifyllda uppgifterna läses maskinellt. Det är exempelvis viktigt att ange FO-numret i rätt format för att företaget ska kunna identifieras. Närmare instruktioner finns i blankettanvisningen nere på sidan.

Skicka blanketten med bilagor till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av ansökningar om förskottsändringar / samfund
PB 500
00052 SKATT


Skatteförvaltningen kan använda automatiserat beslutsfattande vid avgörandet av ditt ärende. Detta innebär att beslutet i ditt ärende kan fattas delvis eller helt automatiserat. Läs mer om automatiserat beslutsfattande på Skatteförvaltningen

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2024