Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Veroprosenttilaskuri

Veroprosenttilaskurilla voit arvioida, tarvitsetko muutoksen verokortissasi näkyvään ennakonpidätysprosenttiin.

Siirry veroprosenttilaskuriin

Huom. Veroprosenttilaskurin antama tulos on aina vain suuntaa antava.

Mihin laskuria voi käyttää?

Veroprosenttilaskurilla voit arvioida, tarvitsetko muutoksen verokortissasi näkyvään ennakonpidätysprosenttiin, kun tulosi tai vähennyksesi ovat oleellisesti muuttuneet esimerkiksi työstä pois jäännin tai työhön menon vuoksi. Laskurilla voit arvioida veron tarpeen tavallisimmissa tapauksissa, esimerkiksi kun saat

 • palkkaa
 • erilaisia Kelan ja työttömyyskassojen maksamia etuuksia
 • opintorahaa
 • merityötuloa tai
 • eläkettä.

Laskuri soveltuu myös yrittäjien (YEL) ja maatalousyrittäjien (MYEL) eläkelakien mukaan vakuutetuille henkilöille, joiden sairausvakuutusmaksu lasketaan eri tulojen perusteella, kuin muilla tulonsaajilla. Näillä henkilöillä YEL-/MYEL-työtulo korvaa yritystoiminnasta saadut ansiotulot. Sairausvakuutusmaksu lasketaan työtulon ja muiden ansiotulojen perusteella, joita ei ole korvattu työtulolla.

Laskuri soveltuu myös tilanteisiin, joissa tuloista ei makseta Suomeen sairausvakuutusmaksuja.

Mihin laskuria ei voi käyttää?

Laskurilla et voi laskea veroprosenttia, jos saat

 • tuloja ulkomailta
 • urheilijan palkkioita
 • työsuhdeoptioita tai
 • merityötuloa ja ennakkoveron alaista tuloa tai muuta pääomatuloa kuin eläkettä, osinkoa tai ylijäämää.

Laskuri ei sovellu myöskään esimerkiksi

 • tulontasauksiin
 • eläkkeiden jaksotuksiin
 • tappioiden käsittelyyn
 • rajoitetusti verovelvollisen eläkkeensaajan ennakonpidätysprosentin laskemiseen 
 • YEL-/MYEL -vakuutettujen kalastajien tulon laskentaan silloin, kun saadaan merityötuloa omasta yrityksestä.

Käteen jäävä palkkatulo

Laskuri ilmoittaa vain veroprosentin osuuden. Veroprosentin lisäksi työnantaja perii palkasta vakuutusmaksuja. Jos lasket paljonko palkasta jää käteen muista, että työnantaja lisää laskurin laskemaan veroprosenttiin erikseen vielä työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun.  

Lukujen syöttäminen veroprosenttilaskuriin

Merkitse luvut lokeroihin euroina ilman välilyöntejä ja erota sentit pilkulla.  

Esimerkki:

5 700 euroa ja 50 senttiä: merkitse 5700,50
40 000 euroa: merkitse 40000,00 tai 40000

Sivu on viimeksi päivitetty 4.12.2023