Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä voit saada kotitaloustyöstä, jota teetät kotona tai vapaa-ajan asunnossa. Tällaista työtä ovat esimerkiksi siivous, lastenhoito, asunnon remontointi ja tietotekniikkalaitteiden asennus.

Kotitalousvähennys on enintään 2 400 euroa vuodessa. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa.

Näin ilmoitat kotitalousvähennyksen.

Millaisesta työstä vähennyksen saa?

Kotitalousvähennystä voi saada

Katso luettelo töistä, joiden kotitalousvähennyksistä yleisimmin kysytään.

Paljonko vähennystä saa?

Kun ostat työn yritykseltä, voit vähentää arvonlisäverollisesta työn osuudesta 50 %.

Tarkista aina ennen kuin teet sopimuksen, että yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Voit tarkistaa asian ytj.fi-sivujen yrityshausta. Yrityksen pitää olla ennakkoperintärekisterissä sillä hetkellä, kun teet sopimuksen.

Vähennystä ei saa tarvikkeista tai matkakuluista. Yrityksen on eriteltävä laskulla työn osuus ja vähennykseen oikeuttamattomat kulut, kuten tarvikkeet ja matkakulut.

Maksimivähennyksen saa, kun työn osuus on noin 4 999,50 euroa (50 % x 4 999,50 euroa = 2 499,75 euroa – omavastuu 100 euroa = 2 399,75 euroa).

Kun palkkaat työntekijän, voit vähentää 20 % maksamastasi palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.

Lue lisää työntekijän palkkaamisesta.

Vähennys on enintään 2 400 euroa vuodessa

Kotitalousvähennys on enintään 2 400 euroa henkilöltä vuodessa, ja sen voi saada vain työn osuudesta. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa henkilöltä.

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten puolisot voivat saada yhteensä 4 800 euron vähennyksen. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa hakea vain toiselle puolisolle. Silloin omavastuu vähennetään vain yhden kerran.

Kuolinpesä voi saada kotitalousvähennyksen, mutta ainoastaan siltä vuodelta, jolloin henkilö kuoli. Asunto-osakeyhtiö ei voi saada kotitalousvähennystä.

Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona olet maksanut yrityksen laskun tai työntekijän palkan ja palkan sivukulut.

Usein kysyttyä

Tarkista tiedot osoitteessa ytj.fi. Voit hakea yrityksen tietoja joko Y-tunnuksella tai yrityksen nimellä.

Tarkista aina ennen kuin teet sopimuksen, että yritys tai yrittäjä kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Yrityksen tai yrittäjän tulee olla ennakkoperintärekisterissä sillä hetkellä, kun teet sopimuksen. Jos yritys on sopimuksen tekohetkellä rekisterissä, saat kotitalousvähennyksen, vaikka yritys olisi poistettu rekisteristä, kun maksat laskun.

Et voi saada kotitalousvähennystä, jos yritystä tai yrittäjää ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten voit saada puolisosi kanssa yhteensä 4 800 euron vähennyksen.

Voitte puolisosi kanssa sopia, että jaatte vähennyksen keskenänne. Vähennys  myönnetään verotuksessa sen mukaan kuin olette sitä pyytäneet. Molemmilta vähennetään omavastuu. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu vähennetään vain kerran.

Avopuoliso voi saada vähennyksen, vaikka hänellä ei olisi omistusoikeutta asuntoon. Perusteeksi riittää, että avopuoliso asuu asunnossa ja on maksanut kustannuksia, jotka oikeuttavat vähennykseen.

Myös kotona asuva lapsi voi saada vähennyksen, jos hänellä on tuloja ja hän on maksanut niillä kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä.

Kotitalousvähennys on kalenterivuosikohtainen. Vähennys myönnetään siltä vuodelta, jona olet maksanut yrityksen laskun tai työntekijän palkan ja palkan sivukulut. Jos esimerkiksi remontti ajoittuu vuodenvaihteeseen, voit hyödyntää kotitalousvähennystä kahtena eri verovuotena maksettujen laskujen mukaan. Omavastuuosuus vähennetään molempina vuosina.

Et voi saada kotitalousvähennystä, jos saat samaan työsuoritukseen

  • omaishoidon tukea
  • lasten kotihoidon tukea
  • yksityisen hoidon tukea
  • korjausavustusta, joka maksetaan valtion tai muun julkisyhteisön varoista (avustus pientalojen lämmitystapamuutokseen ei estä vähennystä)
  • sosiaali- ja terveyshuollon palveluseteliä, jonka kunta on myöntänyt
  • palkkatukea, joka maksetaan työnantajana toimivalle kotitaloudelle.

Jos huomaat vasta jälkikäteen, että olisit voinut saada kotitalousvähennystä, voit hakea verotukseesi muutosta vielä verotuksen päättymisen jälkeenkin. Hae muutosta oikaisuvaatimuksella.

Lisätietoa muutoksenhausta.

Avainsanat: