Verovelkarekisteri

Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkastaa yrityksen tai elinkeinonharjoittajan verovelat ja laiminlyönnit oma-aloitteisten verojen ilmoittamisessa.

Yritysten verovelkarekisteriin merkityt verovelkatiedot ovat julkisia ja kaikkien katsottavissa. Sen sijaan elinkeinonharjoittajien (toiminimien) ja elinkeinotoimintaa harjoittavien kuolinpesien verovelkatietoja voivat katsoa vain tunnistautuneet käyttäjät. Verovelkarekisteriin tunnistaudutaan Katso-tunnisteella. Tietoja saa katsoa vain tilaajavastuu- ja hankintalain mukaisiin tarkoituksiin. Elinkeinonharjoittaja voi tarkastaa palvelusta myös omat tietonsa, jos hänellä on Katso-tunniste.

Verovelkarekisterissä ei ole yksityishenkilöiden tietoja. Verohallinto ei julkaise listaa verovelkarekisterin tiedoista.

Verovelkarekisterissä julkaistaan tieto verovelasta ja oma-aloitteisesti ilmoitettavien verojen veroilmoitusten laiminlyönnistä

Verovelkarekisteristä näkyy, onko yrityksellä tai elinkeinonharjoittajalla verovelkaa vähintään 10 000 euroa tai oma-aloitteisesti ilmoitettavien verojen veroilmoituksiin liittyviä laiminlyöntejä viimeisten 6 kuukauden aikana. Verovelkarekisterissä ei näytetä verovelan euromäärää vaan ainoastaan tieto siitä, onko verovelkaa vähintään 10 000 euroa vai ei.

Verovelkarekisteriotteen voi tulostaa itse suoraan palvelusta. Jos yritystä ei ole merkitty verovelkarekisteriin, verovelkatodistusta ei tarvitse tilata, ellei tilaaja sitä pyydä.

Rekisterin tiedot päivittyvät automaattisesti

Verovelkamerkintä tai tieto oma-aloitteisesti ilmoitettavien verojen veroilmoitusten laiminlyönnistä ei ole pysyvä. Tieto päivittyy verovelkarekisteriin viivytyksettä sen jälkeen, kun vero on maksettu tai ilmoitus annettu ja tieto maksusta tai ilmoituksesta on saapunut Verohallinnolle. Koska rekisteri päivittyy automaattisesti, maksukuitin esittämisellä tai puhelinsoitolla Verohallintoon ei voi nopeuttaa rekisteritietojen päivittymistä.

Rekisterimerkintä poistuu myös silloin, kun asiakkaalle on tehty verovelkaa koskeva maksujärjestely.

Maksujärjestely estää julkaisun verovelkarekisterissä

Jos yrityksellä on voimassa Verohallinnon kanssa tehty maksujärjestely, verovelkarekisteritietoa ei julkaista verovelkarekisterissä. Maksujärjestelyn ulkopuolisista veroista tehdään kuitenkin merkintä rekisteriin.

Sen sijaan ulosoton kanssa tehty maksusuunnitelma ei estä verovelan julkaisemista verovelkarekisterissä.

Täytäntöönpanokielto vaikuttaa verovelkarekisterin tietoihin

Pelkkä verotusta koskeva muutoksenhaku ei estä merkintää verovelkarekisterissä. Jos verolle on muutoksenhaun yhteydessä määrätty täytäntöönpanokielto, verovelkarekisteriä varten verovelasta vähennetään se osuus, jota täytäntöönpanokielto koskee. Jos jäljelle jäävä verovelka edelleen ylittää 10 000 euron rajan, verovelasta tulee merkintä rekisteriin tai olemassa oleva merkintä säilyy.

Yrityssaneeraukset ja velkajärjestelyt

Jos yritykselle on vahvistettu yrityssaneerauslain mukainen maksuohjelma tai elinkeinonharjoittajalle on vahvistettu velkajärjestelylain mukainen maksuohjelma, verovelkarekisterissä julkaistaan verovelkoina vain yrityssaneerauksen tai velkajärjestelyn ulkopuoliset verot.

Miten pääsen katsomaan verovelkarekisterin tietoja?

Verovelkarekisterin tietoihin pääset Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelun kautta kohdasta YTJ-tietopalvelu - YrityshakuHae ensin yritys. Yrityksen perustietojen alla on otsikko ”Verovelkarekisteri”. Linkistä ”Näytä tiedot” avautuu sivu, jolla näytetään Verovelkarekisteritiedot.

Hae yritys YTJ:n yrityshausta (www.ytj.fi)
 

Avainsanat: