Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Pientalon hankkiminen talopakettina

Kun hankit talopaketin tai rakennat kesämökin, tarkista kenen tulee antaa rakentamisilmoitus. Velvollisuus antaa rakentamisilmoitus voi olla kotitaloudella, talotehtaalla kuin rakennusurakoitsijalla. Rakennustyömaalla tehdystä rakentamis-, korjaus- ja kunnossapitotyöstä on annettava rakentamisilmoitus.

Ilmoita Verohallinnolle tiedot rakennuskohteesta, talotehtaasta ja suorituksista, jotka olet maksanut talotehtaalle.

Säästä kaikki sopimukset ja maksetut laskut. Tarvitset niitä rakentamisilmoituksen tekemiseen.

Voit antaa ilmoituksia työn edetessä sitä mukaa, kun olet työstä maksanut.

Anna ilmoitus kuitenkin viimeistään ennen jokaista rakennustarkastajan tarkastuskäyntiä.

Ilmoita maksetut laskut ilman alv:ia ja maksetut palkat bruttona.

Huom! Muuttotarkastusta (käyttöönottotarkastusta) varten ilmoita rakentamisilmoituksella kaikki siihen hetkeen asti maksamasi laskujen tiedot. Lopputarkastusta varten ilmoitat tiedot, joita et ole vielä ilmoittanut muuttotarkastuksen yhteydessä.

Jos toimit rakentajana yhdessä toisen henkilön kanssa, esimerkiksi puolisosi kanssa, rakennuskohteesta riittää yksi ilmoitus. 

Tee rakentamisilmoitus

Katso OmaVeron käyttöohje: Näin annat rakentamisilmoituksen OmaVerossa

Voit myös antaa ilmoituksen tulostettavalla paperilomakkeella.

 

Ilmoita Verohallinnolle tiedot rakennuskohteesta, yrityksistä (talotehtaasta ja muista yrityksistä) sekä suorituksista, jotka olet maksanut yrityksille.

Jos olet palkannut työntekijöitä rakennustyömaalle, ilmoita myös näiden työntekijöiden tiedot ja työntekijöille maksettujen palkkojen määrä Verohallinnolle.

Omaa työtä ja talkootyötä ei tarvitse ilmoittaa Verohallinnolle.

Säästä kaikki sopimukset ja maksetut laskut. Tarvitset niitä rakentamisilmoituksen tekemiseen.

Voit antaa ilmoituksia työn edetessä sitä mukaa, kun olet työstä maksanut.

Anna ilmoitus kuitenkin viimeistään ennen jokaista rakennustarkastajan tarkastuskäyntiä.

Ilmoita maksetut laskut ilman alv:ia ja maksetut palkat bruttona.

Huom! Muuttotarkastusta (käyttöönottotarkastusta) varten ilmoita rakentamisilmoituksella kaikki siihen hetkeen asti maksamasi laskujen tiedot. Lopputarkastusta varten ilmoitat tiedot, joita et ole vielä ilmoittanut muuttotarkastuksen yhteydessä.

Jos toimit rakentajana yhdessä toisen henkilön kanssa, esimerkiksi puolisosi kanssa, rakennuskohteesta riittää yksi ilmoitus. 

Tee rakentamisilmoitus

Katso OmaVeron käyttöohje: Näin annat rakentamisilmoituksen OmaVerossa

Voit myös antaa ilmoituksen tulostettavalla paperilomakkeella.

 

Talotehdas ilmoittaa Verohallinnolle urakkatiedot kaikista sopimuskumppaneista, joilta on tilannut yli 15 000 euron arvoisia urakoita.

Talotehdas tekee ilmoituksen kuukausittain.

Katso ohjeet ilmoittamiseen

  • Talotehdas ilmoittaa tiedot sekä omista että aliurakoitsijoiden työntekijöistä. Talotehdas ilmoittaa myös kotitalouden palkkaamien työntekijöiden tiedot.
  • Jos päätoteuttajaksi on nimetty jokin muu yritys kuin talotehdas, talotehdas ilmoittaa omat työntekijänsä päätoteuttajalle.
  • Työntekijää koskevat tiedot on ilmoitettava, vaikka työntekijä olisi vain osan kuukaudesta kyseisellä omakotityömaalla.

Talotehtaan tuotantotiloissa tehtyä työtä ei pidetä tiedonantovelvollisuuden alaisena rakentamistyönä, vaikka samat aliurakoitsijat toimisivat sekä talotehtaan tuotannossa että rakennustyömaalla.

Katso ohjeet ilmoittamiseen

Urakoitsija ilmoittaa Verohallinnolle urakkatiedot tilaamastaan aliurakasta. 

Katso ohjeet ilmoittamiseen

Jos urakkasopimus jää alle 15 000 euron, urakkatietoja ei tarvitse ilmoittaa.

Urakoitsija ilmoittaa työntekijöidensä tiedot talotehtaalle.

Katso ohjeet ilmoittamiseen

Ilmoita työntekijää koskevat tiedot, vaikka työntekijä olisi vain osan kuukaudesta kyseisellä omakotityömaalla.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.11.2019