Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kiinteistön arvo ja kiinteistöveroprosentit

Kiinteistövero lasketaan kertomalla kiinteistön verotusarvo kiinteistöveroprosentilla. Kiinteistöön sisältyvät rakennukset ja maapohja.

Rakennukset, maa tai molemmat yhdessä muodostavat kiinteistön

Rakennusten verotusarvon pohjana on rakennuksen jälleenhankinta-arvo. Jälleenhankinta-arvojen perusteista päättää valtiovarainministeriö, joka antaa asiasta asetuksen vuosittain. Jälleenhankinta-arvoon vaikuttavat rakennuksen ominaisuudet ja vastaavan uuden rakennuksen rakennuskustannukset. Veron määrä lasketaan veroprosentilla, jonka kunta on rakennuksille määrännyt.

Rakennuksen arvon määritys

Maapohja tarkoittaa kiinteistön maa-aluetta. Maapohjan arvo perustuu maan pinta-alaan ja tyyppiin. Maapohjan veron määrä lasketaan veroprosentilla, jonka kunta on maapohjalle määrännyt.

Maapohjan arvon määritys

Kiinteistöveroprosentit

Kiinteistövero lasketaan kertomalla kiinteistön arvo kiinteistöveroprosentilla. Kiinteistöveroprosentin määrää kunta.

Vakituisilla asuinrakennuksilla on eri veroprosentti kuin esimerkiksi vapaa-ajan asunnoilla tai tuotantorakennuksillla. Prosentti määräytyy rakennuksen todellisen käytön mukaan. Jos rakennusta käytetään useaan eri tarkoitukseen (esimerkiksi jos osa rakennuksesta on asuinkäytössä ja osa toimistona), pääasiallinen käyttö ratkaisee veroprosentin.

Kunta päättää veroprosentit vuosittain seuraavissa rajoissa:

 
Maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30–2,00 %
Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti
Veroprosenttia sovelletaan myös vakituiseen asuinrakennuksen pihapiirissä oleviin rakennuksiin, kuten saunaan, autotalliin ja muihin talousrakennuksiin.
0,41–1,00 %
Muiden asuinrakennusten veroprosentti
Esimerkiksi vapaa-ajan asunnot ja tontilla sijaitsevat muut rakennukset (esim. talousrakennus, erillinen saunarakennus, varasto, aitta, puuvaja).
0,93–2,00 %

Rakennusten yleinen kiinteistöveroprosentti
Käytetään mm. tuotantorakennuksiin, konehalleihin ja teollisuusrakennuksiin.

0,93–2,00 %
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti
Yleensä rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on 2,00–6,00. Pääkaupunkiseudun ja sen kehyskuntien on kuitenkin määrättävä prosentti vähintään 3,00 prosenttiyksikköä yleistä kiinteistöveroprosenttia korkeammaksi, kuitenkin enintään 6,00 prosenttia.
2,00–6,00 %
Yleishyödyllinen käyttö
Tätä sovelletaan yleishyödyllisen yhteisön omistamaan rakennukseen ja sen maapohjaan, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.
 
Eräiden laitosten veroprosentti
Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen veroprosentin rakennuksille ja rakennelmille, jotka kuuluvat voimalaitokseen ja ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen. Veroprosentti voi olla enintään 3,10.
 

Ahvenanmaalla kiinteistöveroa maksetaan vuosittain kunnille Ahvenanmaan maakunnan kiinteistöverolain mukaan. Lue lisää Ahvenanmaan kiinteistöveron erityispiirteistä (kohta 6).

Sivu on viimeksi päivitetty 8.3.2024