Työnantajasuoritusten ilmoittaminen ja maksaminen - kotitaloudet

Työnantajasuorituksia ovat ennakonpidätykset ja sairausvakuutusmaksu. Ne ovat ns. oma-aloitteisia veroja. Työnantajasuoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin, josta Verohallinto saa tiedot.

Työnantajasuoritusten ilmoittaminen

Kotitalouden pitää antaa palkkatietoilmoitus jokaisesta maksetusta palkasta tai muusta ansiotulosta tulorekisteriin. Kaikki palkkatiedot pitää ilmoittaa maksun määrästä riippumatta - euromääräistä alarajaa ei ole.

  • Jos kotitalous ei kuulu työnantajarekisteriin (satunnainen työnantaja): Anna palkkatietoilmoitus tulorekisteriin sähköisesti kuukausittain viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä.
  • Jos kotitalous kuuluu työnantajarekisteriin (säännöllinen työnantaja): Anna palkkatietoilmoitus sähköisesti viimeistään 5. kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen.

Palkkatietoilmoituksen lisäksi kotitalouden täytyy antaa työnantajan erillisilmoitus. Sillä ilmoitetaan maksetut työnantajan sairausvakuutusmaksut.

  • Anna työnantajan erillisilmoitus sähköisesti viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä. Säännöllisen työnantajan on annettava työnantajan erillisilmoitus myös niiltä kuukausilta, jolloin palkanmaksua ei ole.

Tarkempaa tietoa ilmoittamisesta: Kotitalous työn teettäjänä – mitä ja milloin ilmoitetaan tulorekisteriin? (tulorekisteri.fi)

Tiedot voi toimittaa tulorekisteriin vain erityisestä syystä paperilomakkeella. Lue lisää: Kotitalous ilmoittaa paperilomakkeella tulorekisteriin (tulorekisteri.fi)

Palkka.fi lähettää ilmoitukset automaattisesti

Jos käytät palkanmaksuun Palkka.fi-palvelua, palvelu lähettää kotitalouden ilmoitukset automaattisesti tulorekisteriin. Sinun ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin erikseen mitään.

Työnantajasuoritusten maksaminen

Työnantajasuoritukset on maksettava viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä. Jos eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, veron voi maksaa seuraavana arkipäivänä ilman viivästysseuraamuksia. 

Käytä oikeaa viitenumeroa 

Työnantajasuorituksia maksettaessa on käytettävä aina oma-aloitteisten verojen viitenumeroa, joka on asiakaskohtainen. Asiakaskohtainen viitenumero varmistaa, että maksu kohdistuu oikealle maksajalle. Samaa viitenumeroa käytetään kaikissa oma-aloitteisten verojen maksuissa. Viitenumeron saa kirjautumalla OmaVero -palveluun tai palvelunumerosta 029 497 060 (pvm./mpm.). Työnantajasuoritukset voi maksaa myös Palkka.fi-palvelun muodostamilla maksutiedoilla.

OmaVerossa verkkomaksun maksupohjaan on merkitty valmiiksi pankkitilinumero, viite, maksun saaja ja maksupäivä, joten näitä tietoja ei tarvitse itse täyttää. Maksun määräksi on merkitty kuluvan päivän saldo korkoineen, mutta määrää voi itse muuttaa. Maksupäivä on aina kuluva päivä.

Jos et maksa veroa OmaVeron kautta, käytä maksamiseen oma-aloitteisten verojen viitenumeroa. Merkitse viitenumero kansainvälisen pankkiviitteen (RF-viite) muodossa. RF-viite kirjoitetaan kokonaan, myös kirjaimet RF. Jos RF-viitteen syöttäminen ei jostain syystä onnistu, voi neljä ensimmäistä merkkiä jättää pois.

Myöhästyneelle verolle on maksettava viivästyskorkoa

Jos oma-aloitteinen vero maksetaan eräpäivän jälkeen, on maksettava lisäksi viivästyskorkoa. Vuonna 2019 viivästyskorko on 7  %. Korkoprosentti tarkistetaan vuosittain. Maksamatta oleville veroille kertyy korkoa eräpäivästä maksupäivään saakka.

Maksettava määrä ja korko pitää tarkistaa OmaVerosta maksupäivänä. Verot pitää olla ilmoitettu, jotta koron määrän voi laskea OmaVerossa.

Yhteenveto verojen maksutilanteesta

Oma-aloitteisten verojen tapahtumista muodostetaan yhteenveto kalenterikuukauden jaksolta. Jos yhteenvedolta puuttuu ilmoittamiasi veroja tai maksuja, tarkista, että ilmoitus on annettu oikealle verokaudelle ja maksussa on käytetty oikeaa viitenumeroa. OmaVerossa voit seurata tietoja jo ennen yhteenvedon muodostamista.

Jos oma-aloitteisia veroja on kuukauden viimeisenä päivänä maksamatta, yhteenvedolla ilmoitetaan maksamattomista veroista ja annetaan niitä koskeva maksuhuomautus sekä ohjeet maksamiseen.

Tarkempaa tietoa: