Työnantajasuoritusten ilmoittaminen ja maksaminen - kotitaloudet

Palkkatietojen ilmoittamiseen on tulossa muutoksia

Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää palkkatietojen ilmoittamisen muutoksesta.

Työnantajasuorituksia ovat ennakonpidätykset ja sairausvakuutusmaksu. Ne ovat ns. oma-aloitteisia veroja. Maksuja varten on omat pankkitilit ja viitenumero, jota käytetään maksettaessa. Viitenumero on pysyvä, jokaiselle asiakkaalle yksilöllinen numerosarja. Työnantajasuoritukset ilmoitetaan oma-aloitteisen veron veroilmoituksella. Lisäksi kotitalouden pitää antaa vuosi-ilmoitus, jos palkkaa on maksettu vähintään 200 euroa vuodessa.

Työnantajasuoritusten maksamis- ja ilmoittamispäivät

Työnantajasuoritukset on maksettava viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä. Jos eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, veron voi maksaa seuraavana arkipäivänä ilman viivästysseuraamuksia. Ilmoitus työnantajasuorituksista  on annettava viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä.

Palkat, ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksu on ilmoitettava oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella. Kotitalouden on annettava ilmoitus aina, kun palkasta on toimitettu ennakonpidätys tai maksettu työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Vuoden 2017 tiedot on annettava verkossa. Tiedot voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä (sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta). Sekä verkossa että paperilomakkeella annettavalla ilmoituksella on sama määräaika. Ilmoitus on annettava verkossa esimerkiksi Verohallinnon omassa palvelussa OmaVerossa. Verotili-palvelu on poistunut käytöstä.

Vuoden 2016 tiedot voi ilmoittaa myös paperilomakkeella Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista (entinen Kausiveroilmoitus).Tarkempaa tietoa Oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta ja maksamisesta.

Jos kotitalous on maksanut työntekijälle palkkaa enintään 1 500 euroa kalenterivuodessa eikä ennakonpidätystä ole tämän vuoksi toimitettu, oma-aloitteisten verojen veroilmoitusta ei tarvitse antaa. Vuosi-ilmoitus on kuitenkin annettava.

OmaVero-palveluun  (OmaVero korvaa Verotili-palvelun 3.1.2017)

Tutustu muihin sähköisiin ilmoitusvaihtoehtoihin.

Jos työnantajasuoritusten ilmoitus saapuu Verohallintoon määräpäivän jälkeen, myöhässä ilmoitetulle verolle määrätään myöhästymismaksua. Tarkempaa tietoa: Oma-aloitteisen veron ilmoituksen myöhästymismaksu.

Palkka.fi lähettää ilmoitukset automaattisesti

Jos käytössä on Palkka.fi-palvelu, palvelu lähettää ilmoitukset aina automaattisesti Verohallintoon, työeläkeyhtiöille ja Työttömyysvakuutusrahastoon. Verohallintoon Palkka.fi lähettää veroilmoituksen oma-aloitteisista veroista, vuosi-ilmoituksen ja kotitalousvähennysilmoituksen. Palvelu muodostaa myös työnantajamaksut.

Työnantajasuoritusten ilmoittaminen sekä kotitaloustyönantajana että yrityksenä

Kohdekuukaudelle ei voi antaa enää kahta erillistä työnantajasuoritusten veroilmoitusta, koska uusi ilmoitus korvaa aina aiemmin annetun ilmoituksen. Yksityishenkilön ilmoittaessa palkkoja verokaudelta sekä kotitaloustyönantajana (esim. palkattu lastenhoitaja) että yrityksenä (toiminimi), tulee palkkatiedot laskea yhteen ja ilmoittaa tiedot yhdellä työantajasuoritusten veroilmoituksella.

Työnantajasuoritusten maksaminen ja viitenumero

Työnantajasuorituksia maksettaessa on käytettävä aina oma-aloitteisten verojen viitenumeroa, joka on asiakaskohtainen. Asiakaskohtainen viitenumero varmistaa, että maksu kohdistuu oikealle maksajalle. Samaa viitenumeroa käytetään kaikissa oma-aloitteisten verojen maksuissa. Viitenumeron saa kirjautumalla OmaVero -palveluun tai palvelunumerosta 029 497 060 (pvm./mpm.). Työnantajasuoritukset voi maksaa myös Palkka.fi-palvelun muodostamilla maksutiedoilla.
Työnantajasuoritukset ovat ns. oma-aloitteisia veroja, jotka voi maksaa OmaVero-palvelussa verkkomaksuna. Verkkomaksu on tällä hetkellä mahdollista Osuuspankin, Nordean, Danske Bankin, Handelsbankenin, Ålandsbankenin, S-pankin, Säästöpankin, POP Pankin, Aktian ja Oma Säästöpankin asiakkaille.

Verkkomaksun maksupohjaan on merkitty valmiiksi pankkitilinumero, viite, maksun saaja ja maksupäivä, joten näitä tietoja ei tarvitse itse täyttää. Maksun määräksi on merkitty kuluvan päivän saldo korkoineen, mutta määrää voi itse muuttaa. Maksupäivä on aina kuluva päivä.

Jos et maksa veroa OmaVeron kautta, käytä maksamiseen oma-aloitteisten verojen viitenumeroa. Merkitse viitenumero kansainvälisen pankkiviitteen (RF-viite) muodossa. RF-viite kirjoitetaan kokonaan, myös kirjaimet RF (esimerkiksi RF55 5305 8282 8282 8091 0197). Jos RF-viitteen syöttäminen ei jostain syystä onnistu, voi neljä ensimmäistä merkkiä jättää pois.

Nordean, OP:n ja Danske Bankin kautta maksetut maksut näkyvät OmaVerossa yleensä maksupäivää seuraavan arkipäivän aikana. Muista pankeista maksetut maksut näkyvät OmaVerossa yleensä kahden arkipäivän kuluttua. Maksujen välittyminen pankista voi kuitenkin joskus kestää kauemmin. Jos maksu ei näy OmaVerossa, tarkista tilanne uudelleen seuraavana päivänä. Vaikka maksun välittyminen kestäisi tavallista kauemmin, maksu luetaan maksajan hyväksi pankin välittämästä maksupäivästä.

Myöhästyneelle verolle on maksettava viivästyskorkoa

Jos oma-aloitteinen vero maksetaan eräpäivän jälkeen, on maksettava lisäksi viivästyskorkoa. Vuonna 2018 viivästyskorko on 7  %. Korkoprosentti tarkistetaan vuosittain. Maksamatta oleville veroille kertyy korkoa eräpäivästä maksupäivään saakka.

Maksettava määrä ja korko pitää tarkistaa OmaVerosta maksupäivänä (vero.fi/omavero). Verot pitää olla ilmoitettu, jotta koron määrän voi laskea OmaVerossa.

Tarkempaa tietoa: Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen.

Yhteenveto oma-aloitteisten verojen maksutilanteesta

Oma-aloitteisten verojen tapahtumista muodostetaan yhteenveto kalenterikuukauden jaksolta. Yhteenveto korvaa aikaisemman verotiliotteen, joka muodostettiin verotilin tiedoista kerran kuukaudessa. Jos yhteenvedolta puuttuu ilmoittamiasi veroja tai maksuja, tarkista, että ilmoitus on annettu oikealle verokaudelle ja maksussa on käytetty oikeaa viitenumeroa. OmaVero-palvelussa voit seurata tietoja jo ennen yhteenvedon muodostamista.

Jos oma-aloitteisia veroja on kuukauden viimeisenä päivänä maksamatta, yhteenvedolla ilmoitetaan maksamattomista veroista ja annetaan niitä koskeva maksuhuomautus sekä ohjeet maksamiseen. Tarkempaa tietoa: Yhteenveto ja sen tarkistaminen.

Erääntyneet verot korkoineen tulee maksaa viipymättä. Viivästyskorkoa kertyy maksupäivään saakka.  Viivästyskoron voi laskea OmaVerossa.

Verojen maksamista koskevissa ongelmatilanteissa saa lisätietoa sivulta Henkilöasiakkaan maksuvaikeudet.