Kotitalousvähennyksen määrä

Kuuluu kokonaisuuteen: Kotitalousvähennys

Vähennyksen määrä riippuu siitä, teetätkö työn yrityksellä vai palkkaatko työtä varten työntekijän.

Asioi verkossa - ilmoita vuoden 2016 tiedot

Vuoden 2016 kotitalousvähennyksen tiedot voit ilmoittaa huhti-toukokuussa Veroilmoitus verkossa -palvelussa. Jos ilmoitat tiedot verkossa, sinun ei tarvitse palauttaa paperilomaketta.

Kun työn tekijä on yrittäjä tai yritys

Tarkista aina ensin, että yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Et voi saada kotitalousvähennystä, jos yritystä tai yrittäjää ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Yrityksen on sopimuksen tekohetkellä kuuluttava ennakkoperintärekisteriin.

Vähennysoikeus on 50 % työn osuudesta

Kun ostat työn ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä, saat vähentää 50 % arvonlisäverollisesta työn osuudesta (45 % vuonna 2016). Kotitalousvähennys tehdään ensisijaisesti valtion tuloverosta.

Vähennyksen voi saada myös palvelusta, jossa ei ole mukana arvonlisäveroa. Tämä koskee muun muassa sosiaalihuollon palveluja ja pienten, arvonlisäverottomien rakennusalan yritysten palveluja.

Kotitalousvähennystä ei saa terveydenhoitopalveluiden arvonlisäverottomasta hoiva- ja hoitotyöstä.

Esimerkki: Maksat yritykseltä saamasi 2 000 euron laskun siivoustyöstä (summassa on mukana vain työn osuus, ei esim. pesuaineita tai muita kuluja). Yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin.

Työn osuudesta on vähennyskelpoista 50 % eli 1 000 euroa (0,50 x 2 000 euroa). Omavastuun vähentämisen jälkeen kotitalousvähennykseksi jää 900 euroa (1 000 euroa – 100 euroa).

Kun palkkaat työntekijän

Kun palkkaat henkilön työsuhteeseen, saat vähentää 20 % maksamastasi palkasta (15 % vuonna 2016) sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut. Sivukuluja ovat esimerkiksi työnantajan sosiaaliturvamaksu, työeläkemaksu, tapaturmavakuutusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksu.

Esimerkki: Lastenhoitajalle maksetaan vuoden aikana palkkaa 3 500 euroa. Palkan sivukulut ovat 22 %.

Palkasta (brutto) on vähennyskelpoista 20 % eli 700 euroa (0,20 x 3 500 euroa). Sivukulut eli 770 euroa (0,22 x 3 500 euroa) saa vähentää kokonaan. Yhteensä vähennyskelpoisia kuluja on 1 470 euroa. Omavastuuosuuden vähentämisen jälkeen kotitalousvähennykseksi jää 1 370 euroa (1 470 euroa – 100 euroa).

Kotitalousvähennys siivous- ja kotitaloustöistä Kotitalousvähennys hoito- ja hoivatyöstä Kotitalousvähennys remonttikuluista


Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 9.3.2017