Scam messages have been sent out in the Tax Administration’s name. Read more about scams.

Rejestr numerów podatkowych – Sprawdź przynależność (Veronumerorekisteri)

Numery identyfikacji podatkowej osób pracujących razem na terenie budowy lub stoczni muszą być wpisane do publicznego rejestru numerów identyfikacji podatkowej.

Można sprawdzić, czy nazwisko i numer identyfikacji podatkowej na karcie identyfikacyjnej osoby pracującej na budowie lub w stoczni znajdują się w rejestrze administracji podatkowej. Pracodawca lub wydawca karty może również upewnić się, że numer identyfikacji podatkowej podany przez pracownika jest zgodny z numerem w rejestrze administracji podatkowej.

Rejestr numerów podatkowych − sprawdzanie danych 

Rejestr numerów podatkowych jest usługą publiczną i nie wymaga logowania.

Wprowadź pełne imię i nazwisko osoby oraz numer identyfikacji podatkowej

Zostaniesz poinformowany, czy dana osoba jest zarejestrowana pod podanym numerem identyfikacji podatkowej. Samo imię i nazwisko lub numer identyfikacji podatkowej nie wystarczą; potrzebne są wszystkie trzy elementy. Wynik wyszukiwania informuje, czy imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej pasują do siebie, tj. czy informacje można znaleźć w rejestrze. Podczas wyszukiwania nie są wyświetlane żadne inne informacje (na przykład numer ubezpieczenia społecznego).

Jak wpisać znak specjalny na fińskiej klawiaturze komputera? (instrukcje w języku angielskim)

Pracodawca może również sprawdzić na stronie Ilmoitin.fi, czy numer identyfikacji podatkowej został wpisany do rejestru numerów podatkowych: Sprawdzanie rejestracji numeru identyfikacji podatkowej.

Musisz złożyć osobny wniosek do rejestru numerów podatkowych

Nawet jeśli pracownik otrzymał numer identyfikacji podatkowej, nie jest on automatycznie wpisywany do rejestru numerów podatkowych.

Wniosek o wpisanie może złożyć

  • pracownik,
  • pracodawca,
  • główny wykonawca.

Administracja podatkowa może również zarejestrować osobę z własnej inicjatywy.

Zobacz instrukcje dotyczące rejestracji w rejestrze numerów podatkowych 

Wykreślenie z rejestru numerów podatkowych

Administracja podatkowa może z własnej inicjatywy wykreślić pracownika z rejestru, jeśli nie dostarczono żadnych danych dotyczących pracownika w ciągu ostatnich 2 lat dla sektora budowlanego lub w ciągu ostatnich 3 lat dla sektora stoczniowego.

Nie zostanie wysłane osobne powiadomienie o usunięciu z rejestru. Pracownik może zostać ponownie zarejestrowany pod tym samym numerem identyfikacji podatkowej. Numer identyfikacji podatkowej pozostaje taki sam po ponownym wprowadzeniu. Pracownik może również poprosić o wykreślenie go z publicznego rejestru numerów podatkowych.

Jednakże ani pracodawca, ani osoba, która pierwotnie wnioskowała o rejestrację pracownika, nie mogą wnioskować o jego usunięcie. Osobiste numery identyfikacyjne, do których przypisany jest numer identyfikacji podatkowej, są specyficzne dla pracodawcy, ale numer identyfikacji podatkowej jest nadal osobisty. Nie ma zatem uzasadnienia dla przyznania pracodawcy lub głównemu wykonawcy prawa do żądania usunięcia danych pracownika z rejestru numerów podatkowych. Tylko pracownik może ocenić, czy wpis do rejestru jest mu potrzebny, na przykład po zakończeniu stosunku pracy.

Często zadawane pytania dotyczące rejestru numerów podatkowych

Jeśli pracujesz na wspólnym placu budowy lub w doku, potrzebujesz numeru identyfikacji podatkowej, który musi być zarejestrowany w publicznym rejestrze numerów podatkowych. Numer identyfikacji podatkowej nie jest automatycznie wprowadzany do rejestru numerów identyfikacji podatkowej, ale można go wprowadzić samodzielnie do rejestru w OmaVero.

Osoba zatrudniona lub samozatrudniona – jak wprowadzić numer identyfikacji podatkowej do rejestru?

Jeżeli posiadasz fiński osobisty numer identyfikacyjny 

Numer podatkowy można wprowadzić do rejestru samodzielnie w OmaVero.

Jak samodzielnie wprowadzić numer identyfikacji podatkowej do rejestru numerów podatkowych w usłudze OmaVero (w języku angielskim)

Można również zadzwonić pod numer usługi 029 497 070 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora) lub odwiedzić urząd administracji podatkowej. 

Jeżeli nie posiadasz fińskiego osobistego numeru identyfikacyjnego

Odwiedź urząd skarbowy osobiście, aby uzyskać swój osobisty numer identyfikacyjny i numer identyfikacji podatkowej. Następnie można poprosić o wpisanie numeru identyfikacji podatkowej do publicznego rejestru numerów podatkowych. 

Pracodawca – jak wprowadzić numer podatkowy pracownika do rejestru

Wniosek o rejestrację numeru identyfikacji podatkowej można złożyć do urzędu administracji podatkowej drogą elektroniczną za pośrednictwem strony Ilmoitin.fi. (w języku angielskim)

  • Po złożeniu elektronicznego wniosku o numery identyfikacji podatkowej co najmniej 20 osób są one automatycznie wprowadzane do rejestru
  • Możesz również wysłać wniosek, jeśli posiadasz już numery identyfikacji podatkowej, ale Twoi pracownicy nie znajdują się w rejestrze numerów identyfikacji podatkowej.

Jako pracodawca możesz również wprowadzić do rejestru numer identyfikacji podatkowej pracownika OmaVero.

Numer podatkowy można również zarejestrować, dzwoniąc pod numer informacji podatkowej 029 497 070 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora) lub odwiedzając urząd administracji podatkowej.

Dane szczegółowe – Bezpośrednie przesyłanie danych i inne deklaracje > Wniosek o numer identyfikacji podatkowej pracodawcy.

Numer identyfikacji podatkowej znajduje się na karcie podatkowej lub w usłudze OmaVero. Po zalogowaniu się do OmaVero wybierz sekcję Dane klienta w zakładce Kontakt, a następnie link Numer identyfikacji podatkowej.

W marcu 2024 r. z publicznego rejestru numerów identyfikacji podatkowej usunięto dane osób pracujących w sektorze budowlanym, dla których w ciągu ostatnich dwóch lat nie złożono w urzędzie skarbowym żadnych oświadczeń o zatrudnieniu na podstawie obowiązku składania oświadczeń o zatrudnieniu w sektorze budowlanym. 

Więcej informacji: Rejestr numerów podatkowych zaktualizowany w marcu 2024 r. (w języku angielskim)

Formularze

Szczegółowe wytyczne podatkowe (w języku angielskim)

Page last updated 6/26/2024