Scam messages have been sent out in the Tax Administration’s name. Read more about scams.

Numer identyfikacji podatkowej jest obowiązkowy na placach budowy i w stoczniach (Veronumero)

Posiadanie numeru identyfikacji podatkowej jest obowiązkowe dla każdego, kto pracuje na budowie lub w stoczni. Pracownicy budowlani i stoczniowi muszą posiadać identyfikator ze zdjęciem i numerem podatkowym. Numer identyfikacji podatkowej znajduje się na karcie podatkowej lub w usłudze OmaVero

JEŻELI POSIADASZ FIŃSKI OSOBISTY NUMER IDENTYFIKACYJNY

Możesz samodzielnie wprowadzić swój numer podatkowy do Rejestru numerów podatkowych OmaVero. Po zalogowaniu się do OmaVero wybierz sekcję Dane klienta w zakładce Kontakt, a następnie link Numer identyfikacji podatkowej.

Jak samodzielnie wprowadzić numer identyfikacji podatkowej do rejestru numerów podatkowych w usłudze OmaVero (w języku angielskim)

Możesz również poprosić o rejestrację numeru podatkowego:

JEŻELI NIE POSIADASZ FIŃSKIEGO OSOBISTEGO NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO

Do uzyskania numeru identyfikacji podatkowej potrzebny jest fiński osobisty numer identyfikacyjny. Osobisty numer identyfikacyjny można uzyskać, umawiając się na spotkanie w urzędzie skarbowym.  Zarezerwuj wizytę w OmaVero

Można również umówić się na spotkanie, dzwoniąc pod numer usługi rejestracji pracowników zagranicznych 029 497 010. Bez wcześniejszego umówienia spotkania załatwianie spraw jest wolniejsze.

Czas przetwarzania wynosi około 1-3 dni roboczych, pod warunkiem złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów i zgłoszeń.

Urzędy skarbowe, w których można uzyskać osobisty numer identyfikacyjny. (strona w języku angielskim)

Uzyskaj osobisty numer identyfikacyjny i numer identyfikacji podatkowej z urzędu skarbowego. Możesz wstępnie wypełnić formularz rejestracyjny (6150).

Jednocześnie administracja podatkowa gromadzi informacje niezbędne do opodatkowania. Obejmuje to informacje takie jak:

 • informacje od pracodawcy lub sponsora,
 • czas pobytu i pracy w Finlandii,
 • wysokość wynagrodzenia lub dochodu,
 • rodzaj stosunku pracy lub zlecenia (czy jesteś pracownikiem tymczasowym, osobą samozatrudnioną, czy pracownikiem etatowym).

W tym celu należy wypełnić jeden z poniższych formularzy:

Należy zabrać ze sobą dokumenty do urzędu skarbowego w celu identyfikacji i sprawdzenia warunków rejestracji. Wymagane dokumenty zależą od kraju, którego jesteś obywatelem:

Do urzędu skarbowego należy wziąć:

 • wypełniony formularz rejestracyjny i wniosek (5057 lub 5042),
 • ważny paszport lub oficjalny dokument tożsamości, ze zdjęciem umożliwiającym łatwą identyfikację,
 • umowę o pracę, jeśli wykonujesz pracę za wynagrodzeniem, tj. masz pracodawcę, który wypłaca Ci pensję,
 • umowę zlecenia, jeśli jesteś samozatrudniony, tj. wykonujesz pracę na własny rachunek,
 • jeśli umowa o pracę lub umowa zlecenia nie określa pracy, która ma być wykonywana w Finlandii, należy również przedstawić pisemne oświadczenie pracodawcy/zleceniodawcy/klienta dotyczące pracy w Finlandii, które musi zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko oraz datę urodzenia,
  • nazwę pracodawcy lub sponsora,
  • informacje o pracy wykonywanej w Finlandii,
  • okres zatrudnienia i okres pracy w Finlandii,
  • miejsce pracy (np. zakład, miejsce docelowe i adres),
  • zamawiającego w Finlandii, tj. stronę, na rzecz której wykonywane są prace.

Do urzędu skarbowego należy wziąć:

 • wypełniony formularz rejestracyjny i wniosek (5057 lub 5042),
 • ważny paszport ze zdjęciem umożliwiającym łatwą identyfikację,
 • ważne zezwolenie na pobyt lub wizę, jeśli jest wymagana (w zależności od długości pobytu i obywatelstwa),
 • umowę o pracę, jeśli wykonujesz pracę za wynagrodzeniem, tj. masz pracodawcę, który wypłaca Ci pensję,
 • umowę zlecenia, jeśli jesteś samozatrudniony, tj. wykonujesz pracę na własny rachunek,
 • jeśli umowa o pracę lub umowa zlecenia nie określa pracy, która ma być wykonywana w Finlandii, należy również przedstawić pisemne oświadczenie pracodawcy/zleceniodawcy/klienta dotyczące pracy w Finlandii, które musi zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko oraz datę urodzenia,
  • nazwę pracodawcy lub sponsora,
  • informacje o pracy wykonywanej w Finlandii,
  • okres zatrudnienia i okres pracy w Finlandii,
  • miejsce pracy (np. zakład, miejsce docelowe i adres),
  • zamawiającego w Finlandii, tj. stronę, na rzecz której wykonywane są prace.

Jeśli jesteś obywatelem kraju innego niż kraj UE/EOG lub Szwajcaria, zazwyczaj potrzebujesz pozwolenia na pobyt dla pracownika lub przedsiębiorcy, gdy wykonujesz pracę w Finlandii. Prawo do pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej jest zazwyczaj wskazane w zezwoleniu na pobyt lub karcie pobytu. Jeśli nie posiadasz pozwolenia na pobyt uprawniającego do pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej w Finlandii, uzyskaj je w fińskim urzędzie imigracyjnym przed zgłoszeniem się do urzędu skarbowego.

Więcej informacji na temat prawa do pracy i zezwoleń na pobyt (Fiński Urząd Imigracyjny [Maahanmuuttovirasto]) (w języku angielskim)

Jeśli przebywasz w Finlandii dłużej niż rok, możesz mieć prawo do ustalenia gminy pobytu w Finlandii. Biuro Informacji Cyfrowej i Ludności [Digi- ja väestötietovirasto] określi, czy kwalifikujesz się do ustalenia gminy zamieszkania i czy Twoja gmina zamieszkania zostanie wprowadzona do Systemu Informacji o Ludności.

Więcej informacji na temat znaczenia gminy zamieszkania (Biuro Informacji Cyfrowej i Ludności [Digi- ja väestötietovirasto])

Więcej informacji m.in. na temat opodatkowania i sposobu uzyskania karty podatkowej

JAKO PRACODAWCA MOŻESZ UBIEGAĆ SIĘ O NUMERY IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ DLA SWOICH PRACOWNIKÓW

Wyślij informacje przez Ilmoitin.fi

Prześlij osobiste numery identyfikacyjne swoich pracowników drogą elektroniczną jako plik do Urzędu Skarbowego.

Jednocześnie poproś o wpisanie pracowników do rejestru numerów podatkowych w sektorze budowlanym lub stoczniowym.

Po złożeniu elektronicznego wniosku o numery identyfikacji podatkowej co najmniej 20 osób są one automatycznie wprowadzane do rejestru

Możesz również wysłać wniosek o numer identyfikacji podatkowej do Urzędu Skarbowego, jeśli posiadasz już numer identyfikacji podatkowej jako pracodawca, ale chcesz, aby Twoi pracownicy zostali wpisani do rejestru numerów identyfikacji podatkowej.

Wyślij informacje za pośrednictwem Ilmoitin.fi jako rekord danych: wniosek o numer identyfikacji podatkowej pracodawcy.

Rejestracja w usłudze OmaVero

Jako pracodawca możesz również zarejestrować numery podatkowe według numeru identyfikacji podatkowej OmaVero lub osobistego numeru identyfikacyjnego. Po rejestracji otrzymasz powiadomienie o rejestracji. 

Jeśli rejestracja zostanie dokonana przy użyciu osobistego numeru identyfikacyjnego, pracodawca otrzyma numery identyfikacji podatkowej zarejestrowanych osób.

Inne metody

Numer identyfikacji podatkowej można również zarejestrować, dzwoniąc pod numer 029 497 070 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora) lub odwiedzając urząd administracji podatkowej.

Jeśli obcokrajowcy przyjeżdżają do pracy i potrzebują osobistego numeru identyfikacyjnego i numeru identyfikacji podatkowej, muszą udać się do biura administracji podatkowej. Jeśli liczba zagranicznych pracowników jest większa niż 5, umów się na wizytę w Urzędzie Administracji Podatkowej.

Uczniowie i nauczyciele również potrzebują numeru identyfikacji podatkowej, jeśli poruszają się po placu budowy lub stoczni. Numer identyfikacji podatkowej można wpisać na przykład na karcie instytucji edukacyjnej, która służy również jako dowód tożsamości.

Instytucja może się tym zająć w imieniu uczniów.

Instytucja może

 • sporządzić listę uczniów, którzy potrzebują numeru identyfikacji podatkowej,
 • poprosić o dodanie do publicznego rejestru numerów podatkowych.

Lista musi zawierać imię i nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny i podpis każdego studenta ubiegającego się o numer podatkowy.

Dokument musi również wskazywać, który z pracowników instytucji jest upoważniony do ubiegania się o numery identyfikacji podatkowej uczniów i wprowadzania ich do rejestru numerów identyfikacji podatkowej w ich imieniu, tak aby informacje o numerach identyfikacji podatkowej mogły zostać przypisane do upoważnionej osoby i przesłane do instytucji.

Numer identyfikacji podatkowej znajduje się na karcie podatkowej lub w usłudze OmaVero. Po zalogowaniu się do OmaVero wybierz sekcję Dane klienta w zakładce Kontakt, a następnie link Numer identyfikacji podatkowej.

 

 

Page last updated 6/26/2024